ZVC Hingene VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 2004 Naam bij oprichting: ZVC De Zwaan In   Hingene   ontstond   in   2004   het   idee   om   een   zaalvoetbalclub   op   te   starten.   Tussen   “pot   en   pint”   werd   er   door   Erik   Cuyt ,   Tom   De   Man    en   Björn Van   Eetvelt    zaalvoetbalclub   “Hingene”   op   2   augustus   2004   boven   de   doopvont   gehouden.   De   eerste   stappen   voor   een   zaalvoetbalclub   op   te richten waren een feit. Op   de   eerste   vergadering   werden   de   beleidnota’s   en   het   reglement   opgesteld   waaraan   elk   lid   en   bestuur   zich   dient   te   houden.   Al   vlug kende   de   club   een   explosieve   groei   en   telde   meteen   15   leden,   waarna   de   groei   steeds   verder   uitliep   tot   23   leden.   En   tot   onze   grote verbazing   waren   er   ook   belangstellenden   die   in   onze   club   geloofde,   maar   die   niet   actief   dienden   mee   te   spelen   als   zaalvoetballer.   Dit   alles zou niet zo vlot gelopen zijn zonder de financiële steun van de sponsors, waarvoor onze dank. Op   de   avondmarkt   stonden   de   bestuursleden   de   eerste   eigen   centjes   te   verdienen   door   verkoop   van   jenever.   Deze   waren   al   na   2   uur uitverkocht,   maar   dit   houd   niet   in   dat   onze   stand   al   snel   berucht   werd.   Dat   mag   je   altijd   navragen   aan   de   Hingenaren   die   onze   stand bezochten.   Raar   gebrubbel,   gestuntel   en   lachsalvo’s   tot   gevolg.   Maar   alles   bleef   binnen   de   perken   en   onze   club   verdiende   een   aardige duit.   Ook   kregen   we   bij   onze   jeneverbar   het   bezoek   van   enkele   Vlaamse   jongens,   die   een   aardig   deuntje   voor   onze   “klanten”   speelden, waarvoor onze dank aan Lode Roskam. Nadat   we   onze   eerste   centjes   verdiend   hadden,   gingen   we   van   start.   We   speelden   om   de   14   dagen   een   wedstrijd   en   groeide   zo   verder   uit. Het   eerste   jaar   verliep   met   enkele   nederlagen,   maar   naarmate   we   maanden   vooruit   gingen,   werden   de   nederlagen   al   vlug   omgezet   in overwinningen... In   2007   werd   ZVC   Hingene   kampioen   in   de   Willebroekse   Zaalvoetbalcompetitie.   Nadien   varieerde   de   ploeg   tussen   een   goede   subtopper en   een   goede   middenmotor.   Het   constante   was   er   uit   doordat   de   ploeg   te   kampen   heeft   met   een   tekort   aan   spelers.   Dit   vingen   ze   op   door één   ploeg   te   laten   spelen   in   de   Buggenhoutse   Competitie   en   één   in   de   Willebroekse   Zaalvoetbalcompetitie   te   laten   spelen.   Zo   was   het mogelijk om spelers te laten aantreden in beide ploegen, wat geen overbodige luxe was. In   het   dagelijks   bestuur   zitten   anno   2014:   Tom   De   Man ,   Elke   Van   Riet ,   Kristof   Fleurackers    en   Günther   Verheyen .   Supporters   dromen   weer   van   een kampioenenviering zoals die van 2007... want daar zijn heldenverhalen ontstaan. Door tijdsgebrek en andere interesses van bestuursleden en spelers hield deze vereniging, na iets meer dan tien jaar, op te bestaan. Voorzitters Björn Van Eetvelt (2004 - 2009) Tom De Man (2009 - 2015)     ZVC Hingene Status vereniging: Niet Actief
De ploeg tijdens het ledenfeest (2007)