Voor Eigen Schoon vzw (VES) VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1966 Naam bij oprichting: Voor Eigen Schoon Turnkring   Voor   Eigen   Schoon    werd   opgericht   in   1966   met   als   doel   de   inwoners   van   Hingene   gymnastiek   (zjemenas)   aan   te   bieden   en   zo de   lichamelijke   ontwikkeling   en   het   welzijn   te   bevorderen.   Voor   het   eerst   werd   er   echt   geturnd   in   Hingene-Centrum   en   onder   het   toeziend oog   van   de   pastoor,   mocht   er   geturnd   worden   in   het   patronaat.   In   het   begin   waren   het   enkel   vrouwelijke   ‘turnsters’,   later   kwamen   er   ook mannelijke ‘turners’ bij. In   de   loop   der   jaren   werd   het   aanbod,   buiten   uitsluitend   ‘recreatief   turnen’,   verruimd   met   competitief   turnen   en   ropeskipping.   Dit   voor meisjes en jongens vanaf 4 jaar (ropeskipping vanaf 8 jaar). Tijdens   de   vergadering   van   30   augustus   2007   hebben   stichtende   leden   unaniem   besloten   tot   de   oprichting   van   een   vereniging   zonder winstoogmerk.   Voortaan   zou   de   vereniging   de   naam   Voor   Eigen   Schoon   vzw ”,   afgekort   VES   vzw ”   krijgen.   De   oprichters   van   deze   vzw waren Geers Ingrid, Segers Wendy en Wauters Nadine (1965-2020). Voorzitters Geers Ingrid (2007 – 2008) Wauters Nadine (2008 – 2020) Manzini Gianna (2020 - )     Voor Eigen Schoon vzw Status vereniging: Actief Contactgegevens: F. Van Haelenstraat 47 – 2880 Hingene E-mail: veshingene@gmail.com WEBSITE