Vaandel van onze vereniging ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze   nieuwe   vlag   met   het   nieuwe   logo   werd   aangenomen   op   de   Raad   van   Bestuur   begin   2015.   De   kleuren   van   de   onze   vlag   zijn verleend   aan   die   van   het   wapenschild   van   de   gemeente   Hingene.   Het   wapen   van   de   familie   d'Ursel   vertoont   een   schild   met   in   het schildhoofd   drie   vogeltjes,   heraldische   mereltjes   (meerlen).   Het   wapenschild   is   van   keel   (oude   heraldische   term   voor   de   kleur   rood,   met een schildhoofd van zilver beladen met drie merletten van het veld. Het   schildhoofd   leent   zich   uitstekend   voor   het   benadrukken   van   speciale   onderscheidingstekens.   Een   merlet   is   een   veel   in   wapens aangetroffen   heraldische   wapenfiguur,   afgebeeld   als   een   eendachtig   of   kuikenachtig   gestileerd   vogeltje   zonder   snavel   en   poten.   Niet   te verwarren   met   de   geknotte   vogel,   die   wel   een   snavel   heeft,   maar   geen   poten;   in   het   Engels   martlet   genoemd,   in   het   Duits   gestümmelter Vogel.   Niet   te   verwarren   met   de   eend   zelf   die   als   wapenfiguur   steeds   afgebeeld   wordt   met   snavel   en   poten.   Soms   wordt   een   merlet [nvdr:   verkeerdelijk]   geknotte   merel   genoemd.   Geknotte   wapenfiguren   zijn   figuren   waarvan   een   stukje   is   afgehaald.   Een   wapenfiguur   in de   vorm   van   een   vogel   zonder   poten,   maar   met   een   snavel,   wordt   geknotte   vogel   genoemd   en   voorgesteld   als   een   soort   zwaluw   met veertjes   bij   de   aanzet   van   de   pootjes.   De   merel,   een   zwarte,   aan   de   lijster   verwante,   zangvogel,   wordt   in   wapens   afgebeeld   als volwaardige   vogel,   dus   met   snavel   en   poten.   In   Duitsland   Merle   of   Amsel   genoemd,   in   Frankrijk   canette.   De   oude   naam   voor   merlet   is maarle   of   meerl   of   meerle   of   meerltje.   De   term   meerl(tje)   wordt   in   het   Frans   merlette,   in   het   Engels   merlette,   ook   [nvdr:   verkeerdelijk] martlet,   in   het   Duits   Merlet,   [nvdr:   verkeerdelijk]   Merle,   of   gestümmelte Amsel.   Het   meerltje   werd   ook   gebruikt   in   sprekende   wapens   zoals die   van   de   Franse   families   Merlot,   Merloz,   le   Merle,   Loiseaux   en   Oisery.   Het   verkreeg   zijn   aparte   vorm   zonder   snavel   en   poten   vanaf   de 13de   eeuw.   En   het   werd   een   zeer   geliefde   wapenfiguur   vooral   in   Frankrijk,   maar   ook   in   Brabant.   De   heraldische   term   'van   het   veld' betekent   dat   de   kleur   van   een   betrokken   wapenfiguur   overeenstemt   met   die   van   het   veld   van   het   wapenschild.   Het   gehele   oppervlak   van het   schild,   waarin   de   wapenfiguren   worden   geplaatst,   noemt   men   het   veld.   Het   zilver   is   het   tweede   heraldische   metaal   waaraan   de symbolische   betekenis   wordt   toegekend   van   reinheid,   wijsheid,   onschuld   en   vreugde,   alsook   gerechtigheid.   Deze   metaalkleur   wordt   de overwinnaars   toegeschreven.   Het   rood   is   de   eerste   wapenkleur.   Het   laat   het   vurig   verlangen   naar   deugd   kennen;   de   kleur   van   het morgenrood en betekent derhalve overwinnende kracht, triomf en heerschappij; tevens de kleur van het recht; ook moed. Het   zilvergrijs   werd   in   onze   vlag   vervangen   door   het   wit   omwille   van   esthetische   redenen.   De   vlag   werd   ontworpen   door   Björn   Van Eetvelt,   stichter   en   voorzitter   van   de   vereniging.   Het   ronde   logo   van   onze   vereniging   moest   met   dit   ontwerp   beter   naar   voor   komen.   In 2012   werd   er   eerst   een   vlag   aangenomen   met   een   witte   achtergrond   waarop   het   toenmalige   logo   van   onze   vereniging   prijkte.   Weliswaar gebruiken we deze vlag nog, maar de hoofdvlag blijft deze met het nieuwe ronde logo.

Onze rouwvlag

Een   rouwvlag   is   een   vlag   waarmee   de   gebruiker   kenbaar   maakt   dat   hij   het   verlies   van   iemand   betreurt.   Het   voeren   van   een   dergelijke vlag is heden ten dage minder gebruikelijk.
Nieuwe vlag (anno 2015) Oude vlag (anno 2012) Rouwvlag met de tekst “Ad perpetuam rei memoriam” - ter eeuwige gedachtenis