Vaandel van onze vereniging
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze nieuwe vlag met het nieuwe logo werd aangenomen op de Raad van Bestuur begin 2015. De kleuren van de onze vlag zijn verleend aan die van het wapenschild van de gemeente Hingene. Het wapen van de familie d'Ursel vertoont een schild met in het schildhoofd drie vogeltjes, heraldische mereltjes (meerlen). Het wapenschild is van keel (oude heraldische term voor de kleur rood, met een schildhoofd van zilver beladen met drie merletten van het veld. Het schildhoofd leent zich uitstekend voor het benadrukken van speciale onderscheidingstekens. Een merlet is een veel in wapens aangetroffen heraldische wapenfiguur, afgebeeld als een eendachtig of kuikenachtig gestileerd vogeltje zonder snavel en poten. Niet te verwarren met de geknotte vogel, die wel een snavel heeft, maar geen poten; in het Engels martlet genoemd, in het Duits gestümmelter Vogel. Niet te verwarren met de eend zelf die als wapenfiguur steeds afgebeeld wordt met snavel en poten. Soms wordt een merlet [nvdr: verkeerdelijk] geknotte merel genoemd. Geknotte wapenfiguren zijn figuren waarvan een stukje is afgehaald. Een wapenfiguur in de vorm van een vogel zonder poten, maar met een snavel, wordt geknotte vogel genoemd en voorgesteld als een soort zwaluw met veertjes bij de aanzet van de pootjes. De merel, een zwarte, aan de lijster verwante, zangvogel, wordt in wapens afgebeeld als volwaardige vogel, dus met snavel en poten. In Duitsland Merle of Amsel genoemd, in Frankrijk canette. De oude naam voor merlet is maarle of meerl of meerle of meerltje. De term meerl(tje) wordt in het Frans merlette, in het Engels merlette, ook [nvdr: verkeerdelijk] martlet, in het Duits Merlet, [nvdr: verkeerdelijk] Merle, of gestümmelte Amsel. Het meerltje werd ook gebruikt in sprekende wapens zoals die van de Franse families Merlot, Merloz, le Merle, Loiseaux en Oisery. Het verkreeg zijn aparte vorm zonder snavel en poten vanaf de 13de eeuw. En het werd een zeer geliefde wapenfiguur vooral in Frankrijk, maar ook in Brabant. De heraldische term 'van het veld' betekent dat de kleur van een betrokken wapenfiguur overeenstemt met die van het veld van het wapenschild. Het gehele oppervlak van het schild, waarin de wapenfiguren worden geplaatst, noemt men het veld. Het zilver is het tweede heraldische metaal waaraan de symbolische betekenis wordt toegekend van reinheid, wijsheid, onschuld en vreugde, alsook gerechtigheid. Deze metaalkleur wordt de overwinnaars toegeschreven. Het rood is de eerste wapenkleur. Het laat het vurig verlangen naar deugd kennen; de kleur van het morgenrood en betekent derhalve overwinnende kracht, triomf en heerschappij; tevens de kleur van het recht; ook moed. Het zilvergrijs werd in onze vlag vervangen door het wit omwille van esthetische redenen. De vlag werd ontworpen door Björn Van Eetvelt, stichter en voorzitter van de vereniging. Het ronde logo van onze vereniging moest met dit ontwerp beter naar voor komen. In 2012 werd er eerst een vlag aangenomen met een witte achtergrond waarop het toenmalige logo van onze vereniging prijkte. Weliswaar gebruiken we deze vlag nog, maar de hoofdvlag blijft deze met het nieuwe ronde logo.

Onze rouwvlag

Een rouwvlag is een vlag waarmee de gebruiker kenbaar maakt dat hij het verlies van iemand betreurt. Het voeren van een dergelijke vlag is heden ten dage minder gebruikelijk.
Nieuwe vlag (anno 2015) Oude vlag (anno 2012) Rouwvlag met de tekst “Ad perpetuam rei memoriam” - ter eeuwige gedachtenis