Grootste Hingenaar Aller Tijden ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Roza   Segers   werd   geboren   in   Hingene   op   9   augustus   1918,   tijdens   woelige   tijden.   Ze   was   het   vijftiende   kind   van   Franciscus   Cornelius Segers   en   Lucia   Van   Gaever   en   ze   werd   Josepha   Rosalia   Segers   genoemd.   In   totaal   kreeg   het   gezin   Segers-Van   Gaever   maar   liefst   18 kinderen, wat in die tijd niet zo uitzonderlijk was. Een groot gezin en veel monden te voeden tijdens en net na de eerste Grote Oorlog.    Op   haar   22ste   huwde   ze,   op   28   september   1940   (weer   in   volle   oorlog),   met   Henri   Kerremans   (1914-1998).   Haar   huwelijk   en   de   liefde voor   haar   man   Rik,   leverde   haar   drie   kinderen   op:   Lucienne   Alphonsina   Kerremans   Maria   Francisca   Kerremans   en   Elisabeth   Josepha Kerremans. Jarenlang   baatte   ze,   samen   met   haar   man   Rik,   een   dubbele   zaak   uit   in   De   Baerdemaeckerstraat:   een   Café-Beenhouwerij.   Toen   kon   je nog een pintje drinken en nadien dronken thuiskomen met het excuus dat er veel volk in de beenhouwerij stond. In   1961,   toen   haar   eerste   kleinkind   -   Frank   Suys   -   geboren   werd,   besloot   ze   om   de   zaak   de sluiten   om   tijd   te   kunnen   vrijmaken   voor   haar   kleinkind   en   de   zes   anderen   die   nog   zouden volgen. Wel    bleef    ze    zeer    actief    in    tal    van    verenigingen:    KAV;    BKG,    Zangkoor    "Klein    Koor",    De Casteleyn, Chiro Hingene, ... Bij KAV Hingene werd ze onder meer voorzitster. In   1970   werd   ze   gevraagd   om   op   de   lijst   van   de   CVD   (Christen   Volks   Democraten   -   de   partij   van oud-Burgemeester   Jos   Bogaerts)   te   komen   staan   en   met   succes.   Op   11   oktober   1970   werd   ze het    eerste    vrouwelijke    lid    van    de    Hingense    gemeenteraad.    Een    raad    die    voordien    steeds uitsluitend   uit   mannen   bestond,   had   nu   een   vrouwelijke   toets.   Ze   was   de   eerste   nieuwe   wind   in de   Hingense   politiek   en   meteen   ook   de   laatste.   Tijden   de   fusie   der   gemeenten   in   1977,   werd Hingene   deel   van   Bornem   en   het   gemeentebestuur   van   Hingene   werd   opgeheven.   Maar   al   snel kreeg    Roza    ook    daar    haar    plekje    in    de    gemeenteraad    en    vertegenwoordigde    zo    de    oude gemeente   Hingene.   Het   was   wel   even   wennen   om   als   Hingenaar   deel   uit   te   maken   van   een groter geheel. Ze bleef actief in de gemeentepolitiek als CVP-kandidate tot aan haar dood in 1982. Roza Segers, een sterke gezellige vrouw overleed aan de gevolgen van kanker in de kliniek "Heilige Familie te Gent op 21 oktober 1982.
2012 Roza Segers