Grootste Hingenaar Aller Tijden
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Roza Segers werd geboren in Hingene op 9 augustus 1918, tijdens woelige tijden. Ze was het vijftiende kind van Franciscus Cornelius Segers en Lucia Van Gaever en ze werd Josepha Rosalia Segers genoemd. In totaal kreeg het gezin Segers-Van Gaever maar liefst 18 kinderen, wat in die tijd niet zo uitzonderlijk was. Een groot gezin en veel monden te voeden tijdens en net na de eerste Grote Oorlog. Op haar 22ste huwde ze, op 28 september 1940 (weer in volle oorlog), met Henri Kerremans (1914-1998). Haar huwelijk en de liefde voor haar man Rik, leverde haar drie kinderen op: Lucienne Alphonsina Kerremans Maria Francisca Kerremans en Elisabeth Josepha Kerremans. Jarenlang baatte ze, samen met haar man Rik, een dubbele zaak uit in De Baerdemaeckerstraat: een Café-Beenhouwerij. Toen kon je nog een pintje drinken en nadien dronken thuiskomen met het excuus dat er veel volk in de beenhouwerij stond. In 1961, toen haar eerste kleinkind - Frank Suys - geboren werd, besloot ze om de zaak de sluiten om tijd te kunnen vrijmaken voor haar kleinkind en de zes anderen die nog zouden volgen. Wel bleef ze zeer actief in tal van verenigingen: KAV; BKG, Zangkoor "Klein Koor", De Casteleyn, Chiro Hingene, ... Bij KAV Hingene werd ze onder meer voorzitster. In 1970 werd ze gevraagd om op de lijst van de CVD (Christen Volks Democraten - de partij van oud-Burgemeester Jos Bogaerts) te komen staan en met succes. Op 11 oktober 1970 werd ze het eerste vrouwelijke lid van de Hingense gemeenteraad. Een raad die voordien steeds uitsluitend uit mannen bestond, had nu een vrouwelijke toets. Ze was de eerste nieuwe wind in de Hingense politiek en meteen ook de laatste. Tijden de fusie der gemeenten in 1977, werd Hingene deel van Bornem en het gemeentebestuur van Hingene werd opgeheven. Maar al snel kreeg Roza ook daar haar plekje in de gemeenteraad en vertegenwoordigde zo de oude gemeente Hingene. Het was wel even wennen om als Hingenaar deel uit te maken van een groter geheel. Ze bleef actief in de gemeentepolitiek als CVP-kandidate tot aan haar dood in 1982. Roza Segers, een sterke gezellige vrouw overleed aan de gevolgen van kanker in de kliniek "Heilige Familie te Gent op 21 oktober 1982.
2012 Roza Segers