EXPO ‘Rex-Scaldis Cultuurcafé’
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Ons cultuurcafé staat open voor iedereen

Jaarlijks organiseren wij, Orde van Hingene, als Erfgoedkring een expo over een bepaalde periode of een apart thema uit de “jongste” Hingense geschiedenis. Aan de hand van talrijk beeldmateriaal, vaak geschonken of in bruikleen gegeven door sympathisanten, reconstrueren wij het beeld van toen. Iedereen kan zich makkelijker inleven bij het zien van beelden, want beelden zeggen meer dan woorden. De meeste erfgoed- of heemkundige verenigingen schrijven dikke boeken vol, maar het beeld achter die woorden is dikwijls interessanter. Dit is zeker geen sneer naar andere verenigingen, maar wij willen het gewoon anders aanpakken. De drempel van het Erfgoed zo laag mogelijk houden, zodat iedereen zich aangetrokken of betrokken kan voelen bij het zien van de geschiedenis in beeld. Natuurlijk beperken wij ons niet bij beeldmateriaal alleen, maar investeren wij in de aankoop van objecten die wij tentoon stellen. Natuurlijk krijgen wij ook hier de hulp van sympathisanten die ons objecten in bruikleen geven of zelfs schenken. Daarom willen wij al deze mensen hartelijk bedanken, want zonder hun “Hart voor Hingene” kunnen wij geen boeiende expositie vormgeven. Dan hebben we het nog niet over onze ondersteunende mensen, die hun handen uit de mouwen willen steken om de expo op te bouwen, materiaal te vervoeren en promomateriaal rond te dragen. Soms denk je dat je met een klein bestuur tegen de limieten van het kunnen aanstoot, maar dan krijg je de steun van zoveel mensen uit de buurt. Net dat tikkeltje meer, tilt onze vereniging naar een extra niveau. De naam voor onze expositie is niet lukraak gekozen, met name Rex Scaldis Koning Schelde. Deze grote stroom, met zijn verbinding met de Rupel, heeft altijd van grote betekenis geweest voor de dorpsgemeenschappen. Het gaf leven én werkzekerheid, maar het was ook altijd een eeuwige strijd tegen het wassende water. Zo verdween er zelfs een hele parochiegemeenschap in onze deelgemeente, met name Nattenhaasdonk. Ons Scheldeparadijs met de gouden dreef der bomen, bij het wassen van de vloed, moeten wij koesteren en respecteren. Alhoewel het cultuurcafé geen echt café is, blijven we de naam behouden als noemer voor onze expo’s. Onze expo’s zijn steeds GRATIS te bezoeken zodat we onze geschiedenis kunnen overbrengen aan een ruimer publiek. Vorige expo’s: 2013 | Bevrijdingsfeesten 1944 / Hingene 1940-1944 - bezoekersaantal: 287 2015 | Watersnood 1953 - bezoekersaantal: 994 2016 | Leven in de brouwerij - bezoersaantal: 712 2017 | Tussen Lei en Griffel - bezoekersaantal: 845 2018 | Verenig Hingene - bezoekersaantal: 501 2019 | Hedendaags Verleden - bezoekersaantal: 354 2022 | Wielergek Hingene - bezoekersaantal: