Pastoor Patrick Maervoet Kerkelijk Hingene
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Meester Louis

Patrick werd op 26 maart 1960 als jongste in het gezin van meester Louis geboren. Zijn moeder was afkomstig uit Peizegem, zijn vader uit Merchtem. Samen met zijn twee zussen en drie broers groeide hij op in Groot-Bijgaarden. De jongste ... het meest verwend? In ieder geval hadden de andere kinderen voor hem de weg gebaand. Na de lagere school, waar Patrick ook in de klas van meester Louis terecht kwam, ging hij naar het Sint-Pieterscollege van Jette, waar hij Latijn-wiskunde heeft gestudeerd. Zijn eerste roeping werd het onderwijs. Hij koos voor de richting regentaat wiskunde-fysica-godsdienst.

Verwondering …

Na het behalen van zijn diploma zei hij: ‘Ik zou wat anders willen doen.’ Toen vielen ze thuis van hun stoel! Van waar die keuze? Die roeping is geleidelijk aan gegroeid. Patrick was actief bij 13-plus, was lid geweest van de Chiro, was parochiebetrokken. De keuze godsdienst in de regentaatopleiding deed die roeping nog verder groeien. Patrick volgde de verkorte priesteropleiding aan het seminarie. Hij is nog steeds blij dat hij zijn opleiding genoot aan het CKS (Centrum voor Kerkelijke Studies). Die opleiding had een goede pastorale insteek. Jaarlijks was er een stage voorzien. Zowel de studenten als de professoren waren van verschillende pluimage. Ze kwamen zowel vanuit het bisdom als vanuit verschillende ordes en congregaties. Deze opleiding mondde uit in een prachtige wijdingsdag. Maar al zeer snel stond Patrick met beide voeten op de grond. Zijn moeder werd ziek en dat gebeuren doorweefde zijn jonge priesterleven. Gelukkig was zijn eerste benoeming in Herent, waar hij de ruimte en de tijd kreeg om samen met zijn broers en zussen voor zijn moeder te zorgen. Daar is hij zeer dankbaar voor. Hij bleef daar zeven jaar.

Eerste samenwerkingsverbanden

Daarna kreeg Patrick een nieuwe benoeming in Huizingen. In functie van de zorg voor zijn moeder was dit heel praktisch, want Huizingen was dichtbij. Bisschop Jan De Bie had hem aangekondigd dat hij er na verloop van tijd ook Dworp bij zou krijgen. Na amper negen maanden was het al zo ver. Zo werd Patrick al vroeg betrokken bij samenwerking. Na verloop van tijd kwamen Linkebeek en Drogenbos er ook nog bij. Twee faciliteitengemeenten, wat weer een andere insteek gaf. Ondertussen werd hij ook gevraagd, deel uit te maken van de vicariale beleidsploeg. Het was de tijd van het pastoraal plan en het begin van de federaties. Als jonge priester kreeg hij veel vertrouwen van de beleidsploeg. Inmiddels werd ook Patricks vader ziek en overleed al vrij snel. In die periode werd er in het gezin Maervoet een zorgplan opgesteld voor moeder, waarin zowel broers en zussen als schoonfamilie en de ruimere familie werden ingeschakeld, zodat moeder thuis kon blijven. In 2002 stierf zij, omringd door haar kinderen. Patrick is dankbaar voor de 16 jaar (dokters noemen het een medisch wonder) die ze nog samen met moeder gekregen hebben. De zorg voor zijn ouders werd een sterke factor in het leven van Patrick. De zorg voor mensen is ook belangrijk in zijn pastorale taak.

Als Brabander in het buitenland

Omdat samenwerkingsverbanden creëren hem wel interesseerde en omdat hij nood had aan een nieuwe uitdaging, stelde Patrick zich kandidaat voor een nieuw project dat het vicariaat voor ogen had, nl. in Bornem, Klein-Brabant, de onderlinge samenwerking bevorderen. Als Brabander in de provincie Antwerpen voelde hij zich een beetje buitenlander. Maar Patrick was snel ingeburgerd. Samenwerking tussen parochies vraagt voortdurende veranderingen, nieuwe stappen durven zetten. Dingen loslaten om er nieuwe te krijgen. Men was ondertussen zo ver, dat er werd overgegaan tot de fusie van parochies tot één parochie. Dat wil zeggen, één kerkfabriek, één financiële rekening, één secretariaat e.d. En toen kwam de vraag van het vicariaat, maar ook van de mensen: ‘Wanneer word je nu deken?’

Totaal onverwachte vraag

Deken zou hij worden, maar de fusie van parochies moest hij aan een ander overlaten, want die plannen werden doorkruist door de vraag, de zorg voor de federaties Kortenberg en Herent en het dekenaat Herent op zich te nemen. Het zou een zeer ingrijpende beslissing voor hemzelf en voor de mensen worden. Aan zijn beslissing liet hij veel overleg en gesprekken voorafgaan. Ook Kerst en Nieuwjaar moesten eerst passeren eer Patrick de knoop doorhakte. In alle discretie werd de aankondiging in Herent en Kortenberg, maar ook in Bornem voorbereid. Uiteraard sloeg het nieuws in Bornem in als een bom. Op 1 september 2014 begon Patrick Maervoet aan zijn nieuwe taak als deken van Herent en federatiepastoor in Kortenberg en Herent. (Bron: Kerknet Federatie KAMPENHOUT Vicariaat Vlaams-Brabant)
Patrick Maervoet (°26-03-1960 - )
Bron foto: Patrick Hattori