Met speciale dank aan ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Een   website   als   deze   komt   niet   zomaar   uit   de   lucht   gevallen.   Buiten   het   beheer   van   de   website,   moeten   we   ook   rekenen   op   de   goodwill van   de   inwoners   en   onze   sympathisanten.   Onderstaande   personen   en   instanties   boden   hun   medewerking   aan   en   gaven   de   toestemming om   hun   foto’s   te   mogen   inscannen   en   op   de   website   te   plaatsen.   Wij   kunnen   iedereen   die   hieraan   wil   meewerken   alleen   maar   bedanken , maar geven hen via deze webpagina het respect en de dank die ze verdienen.

FOTOMATERIAAL

Ludwig   Bovijn   -   Martine   Mees   -   Harry   Van   Eetvelt   -   Leontine   De   Wit   -   Hugo   Spiessens   -   Pastoor   Patrick   Maervoet   -   Ivan   Bovijn   -   Franny Genijn-   Bart   Van   Nieuwenhove   -   Björn   Van   Eetvelt   -   Frank   Peeters   -   Nicky   Schoof   -   Leo   Schoof   -   Rebecca   Croes   -   Frank   Suys   -   Bart   Van Bruyssel   -   Nathalie   De   Laet   Kris   Van   Eetvelt   - Tim   Saerens   -   Lesley   Van   de   Velde   -   Gino   Bessems   -   Christoph   Pauwels   -   Koen   De   Vlieger -   François   Pauwels   -   Jan   Merckx   -   Ralf   De   Jonge   -   Jurgen   Verheyen   -   Inventaris   Onroerend   Erfgoed   -   Steve   Roskam   -   Miel   Merckx   - Peter   De   Laet   -   Christianne   Joanna   Emilia   Demont   -   Linda   Buwalda   -   Caroline   Paridaens   -   Jan   Van   Stichel   -   Lucas   Cools   -   Kris   Van   den Eynde   -   Patrick   Hattori   -   Willem   Daelemans   -   Bart   Vercruyssen   -   Ida   Scheers   -   Toneelkring   "De   Morgenster"   -   Betty   Kerremans   - Vriendenkring   De   Zwarte   Hand   (Dirk   Michiels   &   Hilde   Vivijs)   -   Karel   d'Hollander   -   Lia   Casteels   - Axel   Stevens   -   Kaat   Van   den   Eynde   -   Leo Schoof   -   Jo   Pauwels   -   Jef   “Van   de   Groene”   Pauwels   -   Jetty   Segers   -   Karl   Rottiers   -   Carla Aerts   -   Jozef   Van   Reeth   -   Leopold   Muyshondt   - Nicole   Van   Praet   -   Fons   Desmedt   -   Jozef   Langbeen   - Archief   Zusters   van   Gijzegem   vzw   -   Jozef   Muyshondt   - Thor   Jordant   -   Miel   Demont   -

ANEKDOTES

Fons Desmedt - Martine Mees - Jan Merckx - Hugo Cools - Jan Van Stichel - Ludwig Bovijn - Jozef Van Reeth - Mariette Van Laeken - …

FILMMATERIAAL

Thomas Cornelis - Heleen Van Aken - Regionale televisie voor de Kempen en Mechelen (RTV) - Koen De Vlieger - Fons Desmedt

SPECIALE DANK

De FaceBookvrienden van de "Een hart voor Hingene-Wintam-Eikevliet" - "Wintam" en "Eikevliet" - De Zwarte Hand vzw

TEKSTEN

Cis Peeters

DONATEURS

An Colaes - Frans Spiessens - Magda Stevens - Eddy Jordant

GIFTEN

Annemie   Obbels   (Heverlee)   -   Femke   Segers   (Wintam)   -   Karel   Cuyt   (Hingene)   -   Danny   Van   Gucht   (Nattenhaasdonk)   -   Heemkundige   Kring Klein Brabant - Lia Casteels - Hans Smet - Dirk Smet - Louis De Coninck - ...
AANDACHT Bij veel inwoners, gewezen inwoners of hun familieleden bevinden zich papieren, documenten, foto‘s, bidprentjes, beeldmateriaal, anekdotes die getuigenissen en informatie bevatten over het vroegere leven in onze gemeente Hingene. Wij denken hierbij ook aan documenten uit het verenigingsleven of over een bepaald aspect van onze samenleving, aan fotomateriaal van lang geleden gebeurtenissen, en dergelijke. Het gebeurt soms dat bij een overlijden, bij een verhuis of tijdens de grote opkuis heel wat interessante papieren en documenten worden opgeruimd en aldus verloren gaan. Wij roepen dan ook op om al dit waardevol materiaal te beschermen en te bewaren. Je mag steeds contact opnemen met onze bestuursleden of via ons gekend e-mailadres. Wij willen al deze materialen beschermen voor ons nageslacht.