Erfgoedkring Orde van Hingene VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 2012 Naam bij oprichting: Orde van Hingene In   augustus   2012   had   Björn   Van   Eetvelt    het   idee   om   een   Facebookgroep   op   te   richten   over   de   oude   gemeente   Hingene.   Daar   kon   iedereen oude   foto’s   posten   en   melancholisch   terugdenken   aan   de   tijd   van   weleer.   Het   duurde   niet   lang   of   de   gesloten   Facebookgroep   werd   een succes   en   dit   bleef   niet   onopgemerkt.   Op   korte   tijd   werd   Björn   door   2   kranten   opgebeld   om   zijn   verhaald   te   doen.   Toen   begon   hij   na   te denken...   of   te   dromen   van   een   nieuwe   vereniging.   Een   vereniging   die   zou   instaan   om   de   volkse   geschiedenis   te   belichten   van   Hingene, Wintam   en   Eikevliet.   En   tijdens   het   gesprek   met   een   journalist   werd   voor   het   eerst   de   naam   Orde   van   Hingene   uitgesproken,   met   als   extra toevoeging: Een hart voor Hingene. De vereniging was een feit, maar telde 1 lid. De   officiële   stichting   gebeurde   door   het   ondertekenen   van   het   oprichtingscertificaat   op   7   september   2012   in   taverne   Sint   Margaretha   te Wintam.   De   aanwezigen   op   deze   installatievergadering   waren:   Sonia   de   Keyzer ,   Steve   Roskam ,   An   Colaes ,   Willem   Moens    en   B jörn   Van   Eetvelt .   Een nieuwe vereniging zag het levenslicht, al wisten velen nog niet voor welke uitdagingen ze nog zouden staan. Al   snel   werd   er   gedroomd   over   grootse   evenementen.   Een   logo   werd   ontworpen,   net   als   een   vlag...   want   wat   is   een   vereniging   zonder   een vlag.   Het   tijdstip   van   de   oprichting   was   een   beetje   ongelukkig   gekozen,   zo   net   in   volle   verkiezingssfeer.   Veel   mensen   dachten   eerst   dat   de vereniging    een    politieke    agenda    had.    Ook    werd    er    gedacht    dat    de    Orde    van    Hingene    stond    voor    een    zelfstandig    bestuur    en    de terugschroeving   van   de   grote   gemeentelijke   fusie   van   1977.   Maar   dat   was   larie   en   apenkool.   De   vereniging   had   als   doel   om   alle   oude foto’s te digitaliseren en gratis op het net aan te bieden. Een volkse geschiedenis moet je met iedereen delen. Uiteindelijk   groeide   de   vereniging   uit   van   een   semi-heemkundige   kring   naar   een   volwaardige   vereniging   met   een   gezonde   interesse   in heemkunde.   Heemkunde   is   voor   veel   mensen   een   stoffig   iets.   Maar   dat   is   net   wat   de   Orde   van   Hingene   wil   veranderen.   Heemkunde vanonder het stof halen, het elitaire eruit krijgen en het toegankelijk maken voor iedereen. Tenslotte is heemkunde van en voor iedereen! Onze   busreizen   en   onze   expo’s   zijn   onze   grootste   activiteiten   en   daar   zetten   we   dan   ook   volop   op   in.   Na   het   succes   van   onze   expo “Watersnood   1953”,   waar   we   bijna   duizend   bezoekers   mochten   verwelkomen,   ligt   de   lat   zeer   hoog.   Maar   dat   is   net   de   nieuwe   uitdaging   die we steeds opzoeken. Ook willen wij onze expo’s gratis toegankelijk houden en daarom doen wij beroep op sponsors. Door   de   steun   van   heel   wat   Hingenaars   en   sympathisanten   uit   andere   gemeenten   kunnen   we   heel   wat   verwezenlijken.   Nu   en   in   de toekomst! Het   bestuur   bestond   in   2018   uit:   Björn   Van   Eetvelt ,   Danny   Polfliet   (ondervoorzitter),   Ann   Bogaerts    (secretaris),   Ivo   Van   Aken   (pr-verantwoordelijke), Nicole Van Praet (ondersteunend) en François Pauwels  (ondersteunend). Voorzitters Björn Van Eetvelt (2012-…)     Orde van Hingene Status vereniging: Actief Contactgegevens: Björn Van Eetvelt- Barelveldweg 8 – 2880 Bornem E-mail: eenhartvoorhingene@gmail.com WEBSITE
Raad van Bestuur  Overzicht van onze bestuursleden