WINKEL / Fotoboek ‘Hedendaags Verleden’ 2019 ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

KOOP HIER HET UNIEKE FOTOBOEK OVER DE GEMEENTE HINGENE

FOTOBOEK Eénmalige   uitgave   van   het   boek,   naar   de   gelijknamige expo     “Hedendaags     Verleden”,     in     full     color     en     op hoogwaardig   papier.   Het   boek   bestaat   uit   156   pagina’s   en kan   gekocht   worden   voor   €50,00 /boek.   Leden   van   onze vereniging     krijgen     een     korting     van     €5,00/boek     (zie lidmaatschap). De   opbrengst   van   het   fotoboek   gaat   integraal   naar   de werking   van   onze   vereniging   en   de   organisatie   van toekomstige gratis exposities . STAPPENPLAN VOOR BESTELLING (*)   Leveringstermijn   is   afhankelijk   van   derden   en   kan   dus   invloed   hebben   op   de   levering   van   het   boek.   Indien   dit   het   geval   is,   dan   loopt   de levering van het boek uiteraard vertraging op. Gelieve hiermee rekening te houden.

1

Stuur een e-mail eenhartvoorhingene@gmail.com Vermeld    jouw    naam ,    adres ,     telefoon-    of    gsmnr. , jouw emailadres , aantal boeken.

2

Je    krijgt    via    de    gebruikelijke    weg    (e-mail)    een antwoord   met   daarbij   het   te   storten   bedrag    (met eventuele kortingen) en het referentienummer.

3

Zodra   wij   het   bedrag   ontvangen   hebben,   sturen   wij de opdracht door naar onze drukdiensten. De leveringstermijn* kan 2 à 3 weken bedragen.