EXPO’16 / Leven in de Brouwerij ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Klik op de thumbnail om te vergroten
Specificaties van het bier: 9% alcohol 33cl Zwaar blond bier met nagisting op de fles Bier met een krachtig, zoet, kruidig, fruitig en alcoholisch aroma Gebrouwen met hop uit de enige échte hopstreek

Verslag van de expo

Na   het   succes   van   de   vorige   expo   realiseerden   wij   ons   dat   dit   succes   moeilijk   te   evenaren   zou   zijn.   Desondanks   werd   er   toch   met   de nodige   inzet   getracht   een   boeiende   expo   voor   jong   en   oud   te   realiseren.   Er   werden   de   nodige   opzoekingswerken   gedaan,   dit   vaak   met   de hulp    van    inwoners,    andere    heemkundige    kringen    en    sympathisanten.    Lijsten    met    herbergen    en    brouwerijen    werden    bekeken    en vergeleken   en   zelfs   dan   moet   je   vaststellen   dat   je   wel   eens   een   herberg   of   café   vergeten   bent.   Het   gamma   aan   herbergen   was   dan   ook groot en dan bestaat natuurlijk de kans dat je er één vergeet, waaronder Café Plantijn van Désire Thiry (bij deze rechtgezet). Door   verschillende   oproepen   aan   de   inwoners   en   op   internet   kregen   wij   vanuit   alle   hoeken   van   Vlaanderen   reactie.   Zo   leerden   wij   de   zoon van   de   laatste   brouwer   van   Wintam   kennen   die   ons   zo   unieke   stukken   aangeboden   heeft.   Zo   kregen   namen   uiteindelijk   een   gezicht   en een beeld zegt toch meer dan woorden. De   kosten   voor   onze   expo   liepen   hoog   op,   daar   wij   onze   pancarten   op   hoogwaardig   papier   laten   drukken   om   deze   na   de   expo   nog   te kunnen   bewaren   en   gebruiken   in   de   toekomst.   Om   de   uitgaven   enigszinds   te   drukken   verkochten   wij   éénmalig   ons   Rex-Scaldis   tripelbier als   collector’s   item.   Het   etiket   werd   speciaal   ontworpen   voor   dit   bier   en   het   bier   was   afkomstig   van   brouwerij   De   Graal.   Het   bier   enkel   nog verkrijgbaar in taverne Sint Margaretha en café Vredesoord. Op   de   vooravond   van   de   expo   werd   er   een   receptie   gegeven   waarbij   sponsors,   brouwerszonen,   oude   cafébazen   en   afgevaardigden   van verenigingen   werden   uitgenodigd   om   de   expo   te   openen.   Na   een   woordje   van   de   voorzitter   werd   het   woord   gegeven   aan   schepen   van cultuur, Bernadette Boeykens en uiteindelijk werd de expo voor geopend verklaard bij het proeven van het Rex-Scaldisbier. En   dan...   de   dag   waarop   alles   kon   beginnen.   De   teller   stond   op   nul   en   er   werd   spannend   afgewacht   naar   de   opkomst   voor   deze   expo. Uiteindelijk   vonden   de   eerste   bezoekers   hun   weg   naar   de   zaal   waar   onze   expo   was   opgesteld.   Tijdens   deze   twee   expodagen   mochten   wij 712   bezoekers   ontvangen   en   werden   er   banden   gesmeed   met   heemkundige   kringen   die   onze   expo   als   voorbeeld   zouden   nemen   voor   hun variant. Stelen met je ogen, noemen ze dat. En uiteindelijk mag je dit alleen al als compliment opvatten.
Florentinus “Florent” MUYSHONDT Geboren     op     5     april     1835     in Wintham   en   aldaar   overleden   op 8 juli 1910. Oprichter          van          brouwerij Muyshondt    bij    het    over-nemen van      brouwerij      Het      Schipken (gesticht in 1753).