Chirojongens Sint-Stefanus Hingene VERENIGINGEN
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1942 Naam bij oprichting: Chirojongens Sint-Stefanus Hingene Chiro bestaat sinds 1934. Daarvoor bestonden er ook al wel een soort jeugdbewegingen, maar die heetten toen nog "patronaten". In 1934 heeft J os Cleymans (een priester te Willebroek) de eerste Chirogroep opgericht. Vanaf toen zijn meer en meer patronaten Chirogroepen geworden. De naam had Jos Cleymans gemaakt met de Griekse letters "chi" en "ro". De Chiro bleef groeien, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Duitse bezetting van België kwamen de Chirogroepen bij elkaar met de uitvlucht dat ze een religieuze bijeenkomst hielden. Anders mocht het niet. Uit documenten is gebleken dat er reeds in 1942 een Chiro-werking in Hingene bestond. Zoals overal in Vlaanderen ontstonden er Chiro- groepen uit de vroegere patronaten. Uit een document blijkt dat Karel De Ost een Jong-Chiroknaap was van 1942 tot 1945 in Chirogroep Hingene, gewest Rupel, Verbond Antwerpen. De Kerk, een centraal gegeven bij Chiro-werking, leverde reeds in die tijd geestelijke en daadwerkelijke steun. Getuige hiervan de vermelde verzekering afgesloten door E.H. Pater Bernard Ten Wolde . De proost is ten alle tijden belangrijk geweest in onze Chiro. We herinneren ons hier nog E.H. Pater A. Van Damme , E.H. H. Hamerlinck en Pastoor Patrick Maervoet . Het Chiroheem Door de jaren heen is onze Chiro ook geëvolueerd wat betreft lokalen. Gestart in het Patronaat maar verlangend naar een eigen stek, was na de grote overstroming van 1953 een houten barak het eerste Chiroheem. Dit werd in 1965 verhuisd van de Van Haelenstraat naar de Van Kerckhovenstraat naast het patronaat. Jaren later vestigden we ons naar de huidige locatie waar een stenen gebouw opgetrokken. Door samenwerking met andere verenigingen werd uiteindelijk de bouw van de huidige lokalen gerealiseerd die momenteel beheerd wordt door V.Z.W V.P.W. Klein-Brabant . Activiteiten Ook in deze tijden stellen er nog jonge mensen hun tijd ter beschikking om jonge gastjes (gasten) van 6 tot 18 jaar een leuke, speelse zondagnamiddag te laten beleven. De werking evolueerde mee met de diverse tijden en generaties. In het begin werd er meer gewerkt rond geloof, werden er andere liederen gezongen of meer rond de eigen vlag gespeeld. Nu is er meer mobiliteit, andere muziekgenres en, laat ons eerlijk zijn, minder interesse in geloof. Toch leeft dit alles nog, maar dan onder een andere vorm. Één ding is zeker, elk kind, tiener of jong volwassene komt nog steeds aan zijn trekken in spel. Bivakken Wie Chiro zegt, zegt ook op kamp gaan. Dit ging de allereerste keer door in 1951 te Kruibeke. Voor dit bivak werd er beroep gedaan op onze eerste kookmoeder, Mieke Thys . Sindsdien kunnen we elk jaar weer rekenen op de culinaire kunsten van onze kookouders. Zij leerden velen van onze kinderen eten, waarvoor zij een dikke pluim verdienen. Bivak: Leven op het ritme van de wind en van de zon... Stamnummer: MJ0501 Logo Gedurende tientallen jaren gebruikte men het labarum of Christusmonogram als symbool. In de jaren 1980 werd de uitgerekt tot een open cirkel, om te tonen dat de Chiro een beweging is, een gemeenschap die op zich staat (een kring of cirkel), maar die oog heeft en openstaat voor de omgeving en de wereld (de opening in de cirkel). In 2005 lanceerde de Chiro een vernieuwde huisstijl. Men koos daarbij voor "een wit logo in een rood en speels vlak" wit: omdat het logo zo sterker staat en meer opvalt rood: omdat het één van de bewegingskleuren is, minder ‘hard’ dan zwart, krachtiger dan beige en dynamischer dan blauw speels: "dat spreekt voor zich!" De afdelingsnamen In het begin werden de afdelingsnamen vooral gekozen in de geest van de opvoeding die moest worden gegeven. Jongens : strijdvaardig, dapper en sterk. Meisjes : dienstbaarheid, zuiverheid, schoonheid.

1940-'50:

jongens: Burchtknapen, Knapen en Kerels meisjes: Zonnekinderen, Zonnemeisjes en Kristimeisjes

1950-'60:

Zonnemeisjes worden Kroonmeisjes Zonnekinderen worden Zonnemeisjes Jongknapen, Sterretjes en Aspiranten komen erbij

1960-'70:

Sterretjes/Jongknapen worden speelclub Zonnemeisjes/Burchtknapen worden kwiks/rakkers Kroonmeisjes/Knapen worden tippers/toppers Kristimeisjes/Kerels worden tiptiens/kerels Aspiranten

2002:

De ribbels worden officieel erkend als zesde afdeling Leidingstekens Vroeger was er een hiërarchie in de leidingsploeg, in tegenstelling tot vandaag waar iedere leiding gelijk is, was er een soort rangordesysteem. Beginnende leiders , schaarleiders en afdelingsleiders droegen een zwart schild met goudgeel leiderskruis. Terwijl de groepsleiders eenzelfde zwart schild met geel-zwart kruis droegen. Ook waren er leiders die instonden voor meer dan één Chirogroep; de sector-, gewest, verbonds- en landbondsleiding. hiervoor werd hetzelfde systeem gehanteerd al droegen zij ook het wapenschild van de overeenkomstige regio waarvoor ze verantwoordelijk waren. Ook droeg de leiding het afdelingskenmerk van de afdeling waaraan zij leiding gaven, dit kenmerk bestond uit twee horizontale strepen in de kleur van de overeenkomstige afdeling. Afdelingstekens uit de jaren ’50 en ‘60 Vroeger had iedere afdeling zijn eigen kenteken en schild. Deze kentekens moesten samen met het beloftekenteken op het uniform aangebracht worden. Deze tekens stonden tevens op de afdelingsbanieren en waren het herkenningssymbool van een bepaalde afdeling. De afdelingskentekens van de jongknapen/sterretjes en aspiranten zijn er pas in de loop van de jaren 50 bijgekomen. Chirojongens Sint-Stefanus Hingene Status vereniging: Actief Contactgegevens: Chirojongens Hingene- Beekje 25 - 2880 Hingene E-mail: chirojongenshingene@hotmail.com WEBSITE