Wielerclub Hul Sportif VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1968 Naam bij oprichting: Wielerclub Luxora Meestal   worden   wielerclubs   geboren   (gesticht)   in   een   herberg   waar   sportmannen   regelmatig   mekaar   tegen   het   lijf   lopen.   Het   klinkt misschien   onwaarschijnlijk,   toch   is   het   de   werkelijkheid.   “Hul   Sportif”   zag   het   levenslicht   op   de   binnenkoer   van   de   woning   bij   Frans   Van   Praet   (beter   gekend   als   “Den   Bonduel”).   Samen   met   Frans   Corthals   (De   Cor),   François   Aerts    (De   Last),   Gerard   Cleirbaut   en   natuurlijk   eerstgenoemde. We   schrijven   op   dat   ogenblik   1   augustus   1968 .   De   echte   start   van   de   club.   Om   een   duidelijker   beeld   van   de   situatie   te   schetsen,   draaien   we de   klok   terug.   Het   is   in   1964   dat   Johnny   Rottiers ,   zich   naar   vaders   voorbeeld,   zijn   kans   wil   wagen   in   het   wielerleven.   Zoals   bij   de   meeste jongeren   wordt   het   toen   overbekend   ‘pistje’   van   Walem   zijn   eerste   wedstrijdterrein.   Wielerclub   Hand   in   Hand ”   wordt   geboren   met   lokaal   bij Marcel   Rottiers   in   café   ‘Scala’.   Spoedig   kent   deze   club   een   flinke   bloei.   Nadien   verhuist   het   lokaal   naar   Jef   Rottiers   met   basispionnen   Louis Segers   als   voorzitter   en   Frans   Vermeiren   als   secretaris,   waarbij   70   à   80   betalende   leden   en   klaar   is   kees.   Intussen   is   vader   Jef   Rottiers   zelf   een herberg   begonnen.   De   huidige   café   “Sportwereld”   op   de   hoek   van   De   Jonghe-   en   De   Laetstraat   werd   zijn   woonst.   Natuurlijk   dat   ook   Johnny en   Karel   Rottiers   hier   hun   intrek   nemen.   Stippen   hierbij   aan   dat   Karel   Rottiers   ook   van   de   wielermicrobe   gebeten   wordt.   Vader   Rottiers   heeft twee   renners   in   wording.   Het   wielerleven   gaat   zijn   gewone   gang.   De   club   draait   op   volle   toeren.   Niet   alleen   de   gebroeders   Rottiers   worden flink   gesteund   door   “Hand   in   Hand”   ook   François   Aerts ,   eveneens   begonnen   met   Wielrijden,   krijgt   zijn   deel   van   de   koek.   De   uitslagen verbeteren   van   dag   tot   dag.   Intussen   stijgt   ook   de   levensduurte.   Het   koersmateriaal   wordt   duurder.   Drie   renners   op   een   degelijke   manier steunen   kost   geld.   Toch   kan   “Hand   in   Hand”   vier   jaar   de   kop   boven   water   houden.   Moeilijkheden   allerhande   tussen   renners,   ouders, bestuur   en   supporters   maken   een   einde   aan   het   vierjarig   bestaan   van   de   club   en   de   club   wordt   ontbonden.   Frans   Aerts   zoekt   zijn   heil   bij   een nieuwe   vereniging   in   café   “De   Volksvriend”.   Johnny    en   Karel    blijven.   Precies   op   dat   ogenblik   heeft   de      samenspraak   plaats   op   het binnenkoertje van Frans Van Praet en “ Hul Sportif ” ziet het levenslicht. “Het   was   vooral   de   gedachte   dat   jonge   renners   zoveel   mogelijk   geholpen   moeten   worden   dat   ons   bezielde   om   verder   te gaan.   Samen   met   mijn   drie   spitsbroeders   besloten   we   om   toch   door   te   drijven.   Direct   gingen   we   aan   het   werk.   Meer   dan   de helft   van   de   leden   uit   de   toenmalige   “Hand   in   Hand”   bleven   ons   trouw.   Het   is   misschien   nu   het   gepaste   ogenblik   om   deze mensen   te   bedanken   voor   het   vertrouwen   dat   zij   in   ons   stelden.   Ons   lokaal   bleef   bij   vader   Jef   Rottiers  .   Zowel   Karel   en Johnny   Rottiers   werden   financieel   zoveel   mogelijk   geholpen.   De   maandelijkse   uitleg   van   20   fr.,   waarvan   10   fr.   voor   de   club en   evenveel   voor   de   renner(s)   werd   stipt   nageleefd   door   de   leden.   Een   goed   georganiseerd   bal   bracht   eveneens   geld   in   het bakje.   Het   nodige   werd   gedaan   om   officieel   erkend   te   worden.   Een   schrijven   aan   de   Koninklijke   Belgische   Wielerbond   om   als wielerclub   met   benaming   “Luxora”   opgenomen   te   worden   in   de   grote   schare   van   wielerclubs   werd   geweigerd.   Natuurlijk grote   verbazing   bij   bestuur   en   leden.   Geen   erg.   Vermits   “Luxora”   de   benaming   was   van   een   firma   kon   het   niet   aangenomen worden   aangezien   op   deze   wijze   publiciteit   werd   gemaakt.   De   koppen   werden   bij   elkaar   gestoken.   Enkele   namen   kwamen naar   voor.   Louis   Van   Cauter  ,   toenmalig   schepen   van   de   gemeente   Hingene,   die   een   verwoed   supporter   was   van   onze renners,   was   na   tal   van   opzoekingen   tot   de   vaststelling   gekomen   dat   in   de   naam   van   “Hul”   (is   tevens   de   benaming   van   de wijk   waar   het   lokaal   was   en   waarvan   de   meeste   leden   woonachtig   zijn)   een   groep   mensen   bij   elkaar   was.   Alles   opgestuurd naar   Brussel   en   enkele   dagen   later   kregen   we   officieel   bericht   dat   vanaf   1   januari   1969   “Hul   Sportif”   met   stamnummer   A69/1 werd erkend.” zo sprak Frans Corthals. En   toch   veranderde   de   club   opnieuw   van   lokaal.   Inderdaad,   een   meningsverschil   tussen   de   club   en   renners   stelde   een   vroeg   einde   aan   de samenwerking.   Op   1   september   1970   werd   het   nieuwe   lokaal   van   “Hul   Sportif”   gevestigd   bij   juffrouw   Emma   Spiessens    in   café   “Wiels”   te Wintam. Wedstrijden organiseren Tijdens   de   voorgaande   jaren   werden   allerhande   wedstrijden   ingericht.   Tegemoetkoming   aan   de   reeksen   waarin   hun   renners   reden   bleef het   vooral   bij   deze   categorie.   Sinds   1970   werd   om   de   beurt   elke   categorie   aan   bod   gelaten,   met   de   profs   als   uitzondering.   Kost   teveel   werd hen   verteld.   Sindsdien   heeft   “Hul   Sportif”   heel   wat   wielerwedstrijden   op   zijn   palmares.   Een   eigen   prachtige,   speciale   afsluiting   werd   door de   leden   zelf   gemaakt.   Verkeerssignalen   die   voor,   tijdens   en   na   de   wedstrijd   van   nut   zijn   werden   eveneens   door   de   eigen   leden vervaardigd. “We   hebben   zelf   kunnen   constateren   dat   45   minuten   na   een   wedstrijd   alles   op   een   degelijke   wijze   wordt   afgebroken   en   terug   opgeborgen. Niemand   kon   achteraf   opmerken   dat   een   wielerwedstrijd   had   plaats   gehad   waar   “Hul   Sportif”   zijn   hand   in   had.   Alles   was   af.”   zo   kon   een plaatselijke reporter vaststellen. Vreemde voorzitter Het   klinkt   misschien   raar   in   de   oren,   toch   is   het   juist.   De   erevoorzitter   van   “Hul   Sportif”,   namelijk   “Mijnheer   Willy   Landuyt ”   zoals   hij   door iedereen   in   Wintam   wordt   genoemd,   heeft   zijn   beschermde   hand   naar   deze   Wintamse   wielerclub   uitgestoken.   Hebben   toevallig   met   deze Bornemnaar   een   babbeltje   opgezet   na   de   wedstrijd   van   die   dag   in   Wintam.   Het   was   echt   niet   moeilijk   om   deze   sympathieke   man   aan   het praten te krijgen. “Het    is    in    feite    Frans    Van    Praet      (den    Bonduel)    die    mij    heeft    kunnen    overtuigen    om    hier    in    dat    gezellige    Wintam    het erevoorzitterschap   van   een   wielerclub   te   aanvaarden.   Aangezien   ik   een   van   de   medebeheerders   ben   van   de   steenbakkerij “Luxora”   met   depots   in   Niel,   Boom   en   Terhagen,   waar   Frans   regelmatig   voor   zijn   firma   om   steen   komt,   was   het   niet   moeilijk om   contact   met   elkaar   te   hebben.   Mijn   ploegbaas   Staf   Muyshondt  ,   een   verwoed   wielerfan   heeft   dan   samen   met   Frans   mij uiteindelijk   kunnen   overhalen   om   de   post   van   erevoorzitter   aan   te   nemen.   Wel,   als   ik   nu   echt   oprecht   moet   zijn,   dan   mag   ik toch   verklaren   dat   het   meeste   genoegen   van   al   de   verenigingen   waarvan   ik   een   dergelijke   functie   bekleed   (een   tiental)   club Wintam   mij   dichtst   aan   het   hart   ligt.   Ongelooflijk   welke   spontaniteit   er   van   deze   mensen   uitgaat.   Maken   dolgraag   plezier.   Het bewijs    kun    jezelf    nagaan.    Kijk    maar,    zowel    vrouwen    als    mannen    lusten    graag    een    pintje    bier.    Toch    heb    jezelf    kunnen vaststellen   dat   eerst   alles   wat   verband   houdt   met   de   koers   moet   gedaan   zijn.   Eerst   werken   en   dan   plezier   is   de   “leuze”   van deze   blijgezinde   mensen.   De   jaarlijkse   uitstap   die   we   gezamenlijk   maken   is   een   echt   feest.   Neen,   ik   heb   nog   geen   enkel ogenblik spijt gehad dat Staf en Frans mij toen vroegen en ik hoop dat we nog lang mogen samenwerken.” besluit   “Mijnheer   Willy”   zoals   hij   in   gans   Wintam   genoemd   wordt.   Hij   is   natuurlijk   op   elke   wielermanifestatie   aanwezig   zoals   het   een   goede erevoorzitter past. Piek Voor    1975    wordt    natuurlijk    de    datum van    1    juni    van    groot    belang.    Het    is inderdaad   op   die   dag   dat   het   Provinciaal kampioenschap        voor        juniores        wordt ingericht.    Alles    bij    mekaar    t.t.z.    de prijsofferte      van      70.101      frank      en allerhande   andere   onkosten,   maakt   dat “Hul   Sportif”   een   kleine   100.000   frank zal   moeten   vergaren.   Dankzij   de   steun van    de    gemeente    Hingene    namelijk tienduizend    frank    speciale    toelage    neringdoeners      –      tombola      –      het uitgeven   van   een   reclameblad   –   en   het geld    dat    nog    beschikbaar    was    in    de kas,   is   de   enige   waarborg   die   de   club heeft.    Op    materieel    gebied    kan    op steun     gerekend     worden     van     Het Vliegend   Wiel ”   uit   Hingene-centrum,   die   net   als   voorgaande   organisaties   nu   reeds   hun   medewerking   hebben   toegezegd.   Nu   reeds   wordt koortsachtig   gewerkt   te   Wintam   aan   de   voorbereiding   van   dit   Provinciaal   kampioenschap.   Niets   wordt   onverlet   gelaten.   Afspraken   hier, bijeenkomsten   daar   en   dies   meer,   zijn   de   laatste   weken   allen   punten   die   meermaals   op   de   dagorde   van   “Hul   Sportif”   leden   zullen   staan. De   bekroning   voor   dit   jaar   moet   wellicht   op   1   juni   gezocht   worden.   Misschien   was   het   inrichten   van   dit   2de   provinciaal   kampioenschap   de aanloop   naar   nog   iets   groter?   Of   durven   de   noeste   werkers   van   “Hul   Sportif”   daar   voorlopig   niet   aan   denken?   Met   een   erevoorzitter   als Willy   Landuyt   en   een   staf   medewerkers   zoals   de   Wintamse   wielerclub   er   in   zijn   rangen   heeft   is   niets   onmogelijk.   Dat   zo   werkelijk   de   “piek” worden   van   hun   bestaan.   In   1978   wanneer   de   club   zijn   eerste   jubileum   vierde,   namelijk   hun   10-jarig   bestaan,   kon   wel   eens   uitgekozen worden voor iets heel “groots”. Raad van Bestuur Het   bestuur   van   deze   vereniging   bestond   uit:   François   Aerts   (voorzitter),   Gerard   Cleirbaut   (penningmeester),   Frans   Corthals   (secretaris), Frans   Van   Praet, Albert   Pauwels,   Frans   Brems,   Karel Aerts,   Edward   Crickx,   Staf   Muyshondt, Alfons   Van   Laeken,   Jules   Jansens, Theo   Van Laeken, Emiel Daelemans, Jos Van Aken. Organisatie of evenementen 1963: 3 wedstrijden 1970: 4 wedstrijden 1971: 5 wedstrijden 1972: 5 wedstrijden 1973: 5 wedstrijden 1974: 5 wedstrijden, waaronder het Provinciaal Kampioenschap voor liefhebbers 1975: 4 wedstrijden, waaronder het Provinciaal Kampioenschap voor liefhebbers Noot: Landuy(d)t NV Steenbakkerij te Terhagen hield in 1978 op te bestaan. In september 1982 werd  bekendgemaakt dat de gronden van de failliete steenbakkerijen Landuyt–Luxora en Van der Plancken te koop stonden. Voorzitters François Aerts (1968-1978)   Wielerclub Hul Sportif Wintam Status vereniging: Niet Actief