Philippe Joseph Hicquet ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Philippe Joseph Hicquet

Is   deze   gesneuvelde   soldaat   specialer   dan   alle   anderen?   Zeer   zeker   niet,   ware   het   niet   hij   de   enige   gesneuvelde   soldaat   op   Hingense bodem   was.   Philippe   Joseph   zag   het   levenslicht   in   Halle   op   29   november   1863.   Hij   verhuist   naar   Nimy,   een   dorp   in   de   Belgische   provincie Henegouwen   en   een   deelgemeente   van   de   Waalse   stad   Bergen.   Het   blijft   zijn   vaste   verblijfplaats   tot   voor   de   Groote   Oorlog.   Hij   trad   in   het leger   en   werd   ondergebracht   bij   de   hulptroepen   ( enlisted   Troupes   auxiliaires   du   service   d'intendance ),   waar   hij   als   rang   Sergeant   Majoor had. Op   20   augustus   was   het   grootste   deel   van   het   Veldleger   binnen   de   buitenste   gordel   van   de   Versterkte   Stelling   van Antwerpen   opgesteld in   lijn   achter   en   tussen   de   forten.   De   5de   LA   (Legerafdeling   of   Divisie)   was   ontplooid   achter   de   Nete   ter   hoogte   van   Lier   waar   de   Duitse hoofdkrachtsinspanning   verwacht   werd.   De   2de   LA   stond   achter   de   5de   LA   en   nog   verder   in   diepte   op   drie   kilometer   achter   de   2de   LA   zou Churchill   de   twee   Britse   Naval   Brigades   opstellen.   Op   de   zuidelijke   perimeter   in   de   driehoek   tussen   Schelde   en   Rupel   waren   de   3de   LA en   de   6   LA   opgesteld.   De   4de   LA   was   opgesteld   buiten   de   perimeter   achter   de   Schelde   ter   hoogte   van   Dendermonde   om   te   beletten   dat de    Duitsers    daar    de    Schelde    zouden    oversteken    en    de    vesting    vanuit    het    westen    aanpakken.    De    cavalerie    divisie    en    de cavalerieregimenten van de divisies verzekerden de dekking. Antwerpen,   met   zijn   fortengordel   (waaronder   die   van   Bornem,   Liezele,   …)   raakte   omsingeld   door   de   steeds   meer   oprukkende   Duitse troepenmacht.   Op   21   augustus   1914   bezwijkt   Philippe   Joseph,   in   Hingene,   aan   een   hartaandoening.   Hij   krijgt   een   rustplaats   in   Soignies (Nederlands: Zinnik).
Geboortedatum 29/11/1863 Geboorteplaats: Halle, BE Woonplaats Nimy, Mons, BE Militaire Dienst Strijdmacht: Belgisch Leger Rang: Sergeant Majoor Stamnummer: 197/9860 Militaire   eenheid:   Troupes   auxiliaires   du service d'intendance Datum overlijden 21/ 8/1914 Plaats overlijden: Hingene (Hingene) Doodsoorzaak: ziekte (hartaandoening) Herdenkingsplaats: Soignies, Cimetière communal Extra: [indiensttreding:    milicien    1883    (Ré)    - 1883//];   Bediende   bij   het   Parket   (griffier van        militair        auditeur        RENARD, Krijgsraad Hainaut) Bron: https://database.namenlijst.be