STATUTEN / HUISHOUDELIJK REGLEMENT / BELEIDSPLAN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

MISIE / DOEL

Onze   vereniging   bestaat   sinds   2012   dankzij   de   positieve   insteek   van   sympathisanten   en   steun   van   onze   leden. Als   socio-culturele   en   heemkundige   kring   proberen   wij   een online   archief   aan   te   leggen   met   foto's,   films,   objecten   en   andere   waardevolle   zaken.   Het   online   archief   zal   steeds   GRATIS   te   raadplegen   zijn.   Het   gratis-verhaal   trekken   we trouwens ook door naar onze expo's. Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen.

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan 2016-2022 in verkorte vorm vind je hier.

STATUTEN

De statuten van onze vereniging Orde van Hingene vind je hier .

ADDENDUM STATUTEN

Erelidmaatschap versie 02/11/2013 vind je hier .

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Raadpleeg ons huishoudelijk reglement hier .