STATUTEN / HUISHOUDELIJK REGLEMENT / BELEIDSPLAN
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

MISIE / DOEL

Onze vereniging bestaat sinds 2012 dankzij de positieve insteek van sympathisanten en steun van onze leden. Als socio-culturele en heemkundige kring proberen wij een online archief aan te leggen met foto's, films, objecten en andere waardevolle zaken. Het online archief zal steeds GRATIS te raadplegen zijn. Het gratis-verhaal trekken we trouwens ook door naar onze expo's. Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen.

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan 2016-2022 in verkorte vorm vind je hier.

STATUTEN

De statuten van onze vereniging Orde van Hingene vind je hier .

ADDENDUM STATUTEN

Erelidmaatschap versie 02/11/2013 vind je hier .

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Raadpleeg ons huishoudelijk reglement hier .