RAAD VAN BESTUUR ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De    voorzitter    stelt    de    agenda    van    de    Raad    van    Bestuur    op    en    roept    de    vergadering    bijeen.    Hij    heeft    samen    met    de penningmeester   mandaat   voor   het   beheer   van   de   bancaire   rekening   van   de   vereniging   en   tekent   samen   met   de   penningmeester   de betalingsmandaten.    De    voorzitter    is    volmachtdrager    om    samen    met    de    secretaris    de    briefwisseling    van    de    vereniging    te ondertekenen en te ontvangen. De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter bij afwezigheid waar. De   penningmeester   heeft   samen   met   de   voorzitter   mandaat   voor   het   beheer   van   de   bancaire   rekening   van   de   vzw   en   tekent samen   met   de   penningmeester   de   betalingsmandaten.   Hij   zorgt   voor   de   fondsen   en   plaatst   zoveel   mogelijk   de   gelden   op   een renderende post- of bankrekening. De   secretaris   maakt   alle   verslagen   en   mededelingen   op   en   is   volmachtdrager   om   samen   met   de   voorzitter   de   briefwisseling   van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.

De leden van de Raad van Bestuur

 
Björn Van Eetvelt
Björn Van Eetvelt | Stichter-Voorzitter Geboren op 28 november 1979 te Bornem Adres: Barelveldweg 8 - 2880 Bornem Björn   is   voorzitter   en   stichter   van   de   vereniging.   Zijn   inbreng   bestaat   in   de   eerste   plaats   uit het    aanbrengen    van    gedurfde    en    soms    onverwezenlijke    ideeën,    het    leiden    van    de vergaderingen,   connecties   leggen   met   andere   verenigingen   en   waken   over   de   goede   gang van    zaken    binnen    de    vereniging.    Hij    wil    vooral    een    sterk    bestuursteam    met    bijzondere talentvolle krachten uitbouwen.
Danny Polfliet | Ondervoorzitter & Researchverantwoordelijke Geboren op 9 september 1961 te Bornem Adres: Eikverveld 20 - 2880 Hingene-Eikevliet Danny   is   sinds   oktober   2015   verkozen   tot   ondervoorzitter   van   de   RvB.   Hij   staat   de   voorzitter bij   in   het   voeren   van   het   beleid.   Als   verantwoordelijke   van   de   Researchafdeling   coördineert hij   ook   alle   acties   aangaande   het   brede   gamma   opzoekingswerken.   Dit   kan   in   teamverband, maar   ook   op   zelfstandige   basis   uitgevoerd   worden.   Hij   zorgt   als   het   ware   mee   voor   de heemkundige knowhow binnen onze vereniging.
Glenn Colman | Secretaris Geboren op 6 december 1994 Adres: Koning Boudewijnhof 1 - 2880 Hingene-Wintam Glenn   is   reeds   lange   tijd   actief   in   het   verenigingsleven,   zoals   KTK   De   Morgenster,   Landelijke Gilde   Hingene-Wintam-Eikevliet   en   de   Orde   van   Hingene.   Hij   werd   in   2019   gevraagd   om onze bestuurskern te versterken en daarop kwam positief antwoord.
François “Swa” Pauwels | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 5 juni 1955 te Bornem Adres: Sint Margarethaplein 4 - 2880 Hingene-Wintam François   staat   ons   bij   met   allerlei   materiaal.   Als   cafébaas   van   taverne   Sint   Margaretha   en door   zijn   functie   binnen   de   biljart   kan   hij   niet   altijd   de   vergaderingen   bijwonen,   maar   hij   volgt het   reilen   en   zeilen   zeer   goed   op.   Swa   doet   alles   om   onze   vereniging   te   ondersteunen   waar mogelijk, waarvoor dank.  
Ivo Van Aken | Organisatieverantwoordelijke & PR Geboren op 4 januari 1969 te Brussel Adres: Victor Kegelsstraat 1A - 2880 Hingene-Wintam Van    bij    het    begin    volgde    Ivo    met    veel    belangstelling    de    activiteiten    van    de    "Orde    van Hingene',   en   ben   ik   een   trouwe   'supporter'. Als   inwijkeling   (Ivo   is   van   Sterrebeek   afkomstig)   is dit   een   ideale   manier   om   het   culturele   en   volks   patrimonium   van   de   gemeente   te   leren kennen.   Als   maatschappelijk   assistent,   sociaal   cultureel   werker   en   inwoner   van   Wintam   wil Ivo graag actief bijdragen door zich aan te sluiten bij het bestuur. In   zijn   vorig   leven   was   hij   actief   bij   KAJ   Brussel   en   KAJ   Nationaal.   Hij   heeft   dus   wel   wat ervaring   om   activiteiten   te   organiseren   en   mee   te   zoeken   in   team   naar   manieren   om   onze gemeente, en de vele verenigingen in de kijker te plaatsen.
Nicole Van Praet | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 2 augustus 1953 te Bornem Adres: Frans De Laetstraat 19 - 2880 Hingene-Wintam Nicole   was   ons   project   al   een   tijdje   aan   het   volgen   en   in   2015   besloot   ze,   zoals   velen   onder ons,   zich   aan   te   sluiten   bij   de   Orde   van   Hingene.   Dat   haar   interesse   bij   heemkunde   uit Wintam,   meerbepaald   ‘De   Hul’,   ligt,   is   geen   geheim.   Ze   zet   zich   al   jaren   in   voor   het   comité ‘Op   den   Hul’.   Nu   heeft   ze   ook   besloten   om   zich   actief   in   te   zetten   als   bestuurslid   van   de   Orde van Hingene.
Hilde Vandevoorde | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 7 juli 1967 Adres: Klompenmakersstraat - 2880 Hingene Hilde   was   reeds   actief   bij   de   Orde   van   Hingene   en   TK   De   Morgenster   als   bestuurslid,   maar lastte   een   pauze   in   om   nu   wederom   met   volle   moed   een   taak   in   onze   RvB   op   te   nemen.   Ze bruist   van   energie   en   haar   bron   aan   ideeën   is   onuitputtelijk.   Ze   staat   in   als   ondersteunend bestuurslid, maar zal in de toekomst nog tal van andere taken op zich nemen.