RAAD VAN BESTUUR
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De voorzitter stelt de agenda van de Raad van Bestuur op en roept de vergadering bijeen. Hij heeft samen met de penningmeester mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vereniging en tekent samen met de penningmeester de betalingsmandaten. De voorzitter is volmachtdrager om samen met de secretaris de briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen. De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter bij afwezigheid waar. De penningmeester heeft samen met de voorzitter mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vzw en tekent samen met de penningmeester de betalingsmandaten. Hij zorgt voor de fondsen en plaatst zoveel mogelijk de gelden op een renderende post- of bankrekening. De secretaris maakt alle verslagen en mededelingen op en is volmachtdrager om samen met de voorzitter de briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.

De leden van de Raad van Bestuur

Björn Van Eetvelt
Björn Van Eetvelt | Stichter-Voorzitter Geboren op 28 november 1979 te Bornem Adres: Barelveldweg 8 - 2880 Bornem Björn is voorzitter en stichter van de vereniging. Zijn inbreng bestaat in de eerste plaats uit het aanbrengen van gedurfde en soms onverwezenlijke ideeën, het leiden van de vergaderingen, connecties leggen met andere verenigingen en waken over de goede gang van zaken binnen de vereniging. Hij wil vooral een sterk bestuursteam met bijzondere talentvolle krachten uitbouwen.
Danny Polfliet | Ondervoorzitter & Researchverantwoordelijke Geboren op 9 september 1961 te Bornem Adres: Eikverveld 20 - 2880 Hingene-Eikevliet Danny is sinds oktober 2015 verkozen tot ondervoorzitter van de RvB. Hij staat de voorzitter bij in het voeren van het beleid. Als verantwoordelijke van de Researchafdeling coördineert hij ook alle acties aangaande het brede gamma opzoekingswerken. Dit kan in teamverband, maar ook op zelfstandige basis uitgevoerd worden. Hij zorgt als het ware mee voor de heemkundige knowhow binnen onze vereniging.
Glenn Colman | Secretaris Geboren op 6 december 1994 Adres: Koning Boudewijnhof 1 - 2880 Hingene-Wintam Glenn is reeds lange tijd actief in het verenigingsleven, zoals KTK De Morgenster, Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet en de Orde van Hingene. Hij werd in 2019 gevraagd om onze bestuurskern te versterken en daarop kwam positief antwoord.
François “Swa” Pauwels | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 5 juni 1955 te Bornem Adres: Sint Margarethaplein 4 - 2880 Hingene-Wintam François staat ons bij met allerlei materiaal. Als cafébaas van taverne Sint Margaretha en door zijn functie binnen de biljart kan hij niet altijd de vergaderingen bijwonen, maar hij volgt het reilen en zeilen zeer goed op. Swa doet alles om onze vereniging te ondersteunen waar mogelijk, waarvoor dank.
Ivo Van Aken | Communicatieverantwoordelijke Geboren op 4 januari 1969 te Brussel Adres: Victor Kegelsstraat 1A - 2880 Hingene-Wintam Van bij het begin volgde Ivo met veel belangstelling de activiteiten van de "Orde van Hingene', en ben ik een trouwe 'supporter'. Als inwijkeling (Ivo is van Sterrebeek afkomstig) is dit een ideale manier om het culturele en volks patrimonium van de gemeente te leren kennen. Als maatschappelijk assistent, sociaal cultureel werker en inwoner van Wintam wil Ivo graag actief bijdragen door zich aan te sluiten bij het bestuur. In zijn vorig leven was hij actief bij KAJ Brussel en KAJ Nationaal. Hij heeft dus wel wat ervaring om activiteiten te organiseren en mee te zoeken in team naar manieren om onze gemeente, en de vele verenigingen in de kijker te plaatsen.
Nicole Van Praet | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 2 augustus 1953 te Bornem Adres: Frans De Laetstraat 19 - 2880 Hingene-Wintam Nicole was ons project al een tijdje aan het volgen en in 2015 besloot ze, zoals velen onder ons, zich aan te sluiten bij de Orde van Hingene. Dat haar interesse bij heemkunde uit Wintam, meerbepaald ‘De Hul’, ligt, is geen geheim. Ze zet zich al jaren in voor het comité ‘Op den Hul’. Nu heeft ze ook besloten om zich actief in te zetten als bestuurslid van de Orde van Hingene.
Hilde Vandevoorde | Eventverantwoordelijke Geboren op 7 juli 1967 Adres: Klompenmakersstraat - 2880 Hingene Hilde was reeds actief bij de Orde van Hingene en TK De Morgenster als bestuurslid, maar lastte een pauze in om nu wederom met volle moed een taak in onze RvB op te nemen. Ze bruist van energie en haar bron aan ideeën is onuitputtelijk. Ze staat in als ondersteunend bestuurslid, maar zal in de toekomst nog tal van andere taken op zich nemen.