OVER ONS
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Over de ‘Orde van Hingene’

Onze vereniging bestaat sinds 2012 dankzij de positieve insteek van sympathisanten en steun van onze leden. Als socio-culturele en heemkundige kring proberen wij een online archief aan te leggen met foto's, films, objecten en andere waardevolle zaken. Het online archief zal steeds GRATIS te raadplegen zijn. Het gratis-verhaal trekken we trouwens ook door naar onze expo's. Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ons project " Een hart voor Hingene " bestaat uit het beschermen en bewaren van het cultureel en volk patrimonium van de gemeente Hingene. De taak van onze bestuursleden bestaat uit het verzamelen van foto’s, anekdotes, filmpjes en andere objecten, maar bestaat ook uit het beheren van het archief en de website www.eenhartvoorhingene.be . Met veel plezier helpen wij mensen verder met hun vragen over opzoekingswerk, maar soms moeten wij hen doorverwijzen naar de instanties die hen hierbij het snelst kunnen bijstaan. “Op een ludieke manier met geschiedenis omgaan is leuk en boeiend!” Natuurlijk kan onze vereniging niet blijven bestaan zonder de steun van leden, sympathisanten en sponsors. Daarom bedanken wij iedereen die in onze vereniging wil geloven. Bekijk hier alvast ons fotoalbum .
Logo Orde van Hingene
RAAD VAN BESTUUR EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM

Onderaan vindt je de Faro Erfgoedkaart.

KRANTENKNIPSELS EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
LID WORDEN? EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
Indien jouw browser gebruik maakt van HTTPS (een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens), kan dit problemen geven om weer te geven.