OVER ONS ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Over de ‘Orde van Hingene’

Onze   vereniging   bestaat   sinds   2012   dankzij   de   positieve   insteek   van   sympathisanten   en   steun   van   onze   leden. Als   socio-culturele en   heemkundige   kring   proberen   wij   een   online   archief    aan   te   leggen   met   foto's,   films,   objecten   en   andere   waardevolle   zaken.   Het online   archief   zal   steeds   GRATIS   te   raadplegen   zijn.   Het   gratis-verhaal   trekken   we   trouwens   ook   door   naar   onze   expo's.   Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ons   project   " Een   hart   voor   Hingene "    bestaat   uit   het   beschermen   en   bewaren   van   het   cultureel   en   volk   patrimonium   van   de gemeente   Hingene.   De   taak   van   onze   bestuursleden   bestaat   uit   het   verzamelen   van   foto’s,   anekdotes,   filmpjes   en   andere   objecten, maar   bestaat   ook   uit   het   beheren   van   het   archief   en   de   website   www.eenhartvoorhingene.be .   Met   veel   plezier   helpen   wij   mensen verder   met   hun   vragen   over   opzoekingswerk,   maar   soms   moeten   wij   hen   doorverwijzen   naar   de   instanties   die   hen   hierbij   het   snelst kunnen bijstaan. “Op een ludieke manier met geschiedenis omgaan is leuk en boeiend!” Natuurlijk   kan   onze   vereniging   niet   blijven   bestaan   zonder   de   steun   van   leden,   sympathisanten   en   sponsors.    Daarom   bedanken   wij iedereen die in onze vereniging wil geloven.   Bekijk hier alvast ons fotoalbum .
Logo Orde van Hingene
RAAD VAN BESTUUR EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
MEER INFO MEER INFO

Onderaan vindt je de Faro Erfgoedkaart.

KRANTENKNIPSELS EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
RAADPLEGEN RAADPLEGEN
LID WORDEN? EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
MEER INFO MEER INFO
Indien      jouw      browser      gebruik maakt        van        HTTPS        (een uitbreiding   op   het   HTTP-protocol met       als       doel       een       veilige uitwisseling    van    gegevens),    kan dit   problemen   geven   om   weer   te geven.