Op de purpíren hei ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Op de purp’ren hei... heeft roots in Hingene.

Uit   zijn   biografie   is   duidelijk   geworden   dat   de   componist   van   het   lied   In   de   stille   Kempen   een   typisch   katholieke   Vlaming   was.   En   heel   wat van   zijn   bekendste   liederen   zijn   gedicht   door   de   evenzeer   typisch   katholieke   Vlaming   Jozef   Simons.   Doch   een   andere   dichter,   die eveneens   heel   wat   teksten   geleverd   heeft   voor   ontzaglijk   populaire   liederen   van   Preud'homme,   nl.   Eugeen   De   Ridder,   was   dat   helemaal niet. Die was veeleer een militant socialist. Op   24   juni   1893   is   Eugeen   geboren   in   de   woning   aan   de   Lange   Beeldekensstraat   in Antwerpen   van   Louis   De   Ridder,   een   mandenvlechter uit   het   Klein-Brabantse   Hingene,   en   van   zijn   vrouw,   Maria   Van   Herck,   die   vanuit   Begijnendijk   naar   de   Sinjorenstad   was   komen   afzakken om   te   werken   in   hotel   Fult   aan   de   De   Keyserlei,   waar   ze   bijna   een   stuk   van   de   familie   was   geworden.   Na   hun   huwelijk   hadden   Louis   en Maria   een   zaak   in   biezen   manden   en   korven   uit   Klein-Brabant   opgezet.   De   jonge   Eugeen   was   muzikaal   begaafd   en   leerde   viool   spelen. Toen   hij   aan   de   Gentse   Staatsnormaalschool   voor   onderwijzer   studeerde,   kreeg   hij   les   van   Emiel   Hullebroeck,   zodat   hij   zijn   kennis   van muziek   nog   sterk   kan   uitdiepen.   Tijdens   de   Eerste   Wereldoorlog   gaf   hij   les   aan   de   Antwerpse   Schippersschool   op   't   Eilandje   en   leerde daar    Alice    Ryland    kennen.    Na    het    vervullen    van    zijn    job    als    onderwijzer    schreef    hij    culturele    kritieken    voor    de    Volksgazet, kindervertellingen   en   sociale   liederen,   o.a.   Ballade   van   den   Rooden   Zanger   op   muziek   van   Jan   Broeckx   (1921)   en   het   socialistische turnerslied   Volharding.   In   1922   stond   De   Ridder   mee   aan   de   wieg   van   de   Vlaamse   Toeristen   Bond.   Voor   de   VTB   treedt   hij   ook   op   als reisleider. Daar komt dan weer de publicatie van door hem geschreven reisgidsen uit voort. Nadat   hij   in   1946   een   punt   had   gezet   achter   zijn   carrière   in   het   onderwijs,   trok   hij   zich   terug   in   zijn   villa   aan   de   Smisstraat   (nu   Dr.   Theo Tutsstraat   37)   in   het   rustige   Boechout,   waar   hij   zijn   artistieke   talenten   verder   ontplooide.   Voor   zijn   vriend Armand   Preud'homme   schreef   hij in   deze   tijd   de   tekst   van   de   operette   Op   de   purp'ren   hei,   die   hun   eigenlijk   al   voor   ogen   stond   sinds   ze   in   1939   voor   een   wedstrijd   van   het NIR   (Nationaal   Instituut   voor   Radio,   voorloper   van   de   VRT)   het   lied   In   de   stille   Kempen   maakten.   De   première   van   deze   operette   vond plaats   op   6   juli   1949   in   Antwerpen.   Behalve   aan   Preud'homme   bezorgde   Eugeen   De   Ridder   ook   teksten   aan   Jef   Van   Hoof,   Renaat Veremans   en   Emiel   Hullebroeck,   componisten   met   een   sterke   Vlaamse   inslag.   De   Ridder   is   medeoprichter   van   Navea,   vandaag   bekend als   auteursrechtenvereniging   SABAM.   In   1962   [website   Het   stille   Pand:   17   maart   /   13   april]   stierf   Eugeen   De   Ridder   in   Boechout,   waar sinds   1988   een   gedenkplaat   aan   de   gevel   van   zijn   vroegere   woning   hangt.   En   precies   een   eeuw   na   zijn   geboorte   heeft   hij   een   straat   in Boechout naar zich vernoemd gekregen. Behalve   voor   Op   de   purp'ren   heide   leverde   De   Ridder   aan   Preud'homme   ook   nog   de   libretto's   voor   Bengel,   Rineke   en   'n   Zoen   viel   uit   de hemel.   Hij   schreef   voor   hem   ook   de   teksten   van   drie   kinderliederen   over   Suske   en   Wiske,   Lambik   en   Tante   Sidonie   en   van   enkele liederen   die   nu   nog   voorkomen   in   de   Studentencodex:   behalve   liederen   uit   de   operette   Op   de   purp'ren   hei   Student   zijn,   De   Slag   om   het Gravensteen   en   Were   Di.   Ook   van   het   alombekende   lied   De   Poppenstoet,   dat   door   Louis   Neefs   gezongen   werd,   is   de   tekst   van   Eugeen de Ridder en de melodie van Armand Preud'homme. [Zie hierover de website van Radio 2: "loflied op de multiculturele samenleving".] (Bron: http://users.telenet.be/denise.dinjart/Op%20de%20purperen%20hei.htm)

IN DE STILLE KEMPEN/OP DE PURPEREN HEI

1. In de stille Kempen op de purperen hei, Staat een eenzaam huisje, met een berk er bij, En een zomeravond, in gedroom alleen, Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen. Refrein: Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei, Dat is hier op aarde de hemel voor mij ! 2. In het eenzaam huisje, zat een meisje ach ! Lijk ik nergens anders, ooit een meisje zag ! Door het venster keek ze, mij verlegen aan, Schoof het gordijntje toe en is maar opgestaan. 3. Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht ! Want nu schuift hett gordijntje, nooit meer voor me dicht ! Door het open venster, dat men vroeger sloot, Lach ik op ons kindje op zijn moeders schoot.