Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve VERENIGINGEN
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1980 Naam bij oprichting: Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve Begin 1979 werd in de schoot van de plaatselijke Landelijke Gilde een werkgroep Heemkunde opgericht. Een jaar later op 9 juni 1980 had de stichtingsvergadering plaats van de vereniging zonder winstoogmerk “Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve” , museum van oud landbouwalaam en volks-huisraad. Een initiatief dat met de geestdriftige inzet van bestuur, leden en met de medewerking van vele mensen uit Klein-Brabant werd gerealiseerd en waaraan nog bestendig wordt verder gewerkt. De achttiende van de oogstmaand 1979 opende de heer burgemeester J. Van Eetvelt op plechtige wijze het museum. De vzw Ons Klein- Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve, heeft als doelstelling het oud landbouwalaam en volkshuisraad uit eigen streek en omgeving te verzamelen om het in zijn eigen kader onder te brengen, te beschermen tegen verder verval, tentoon te stellen en te bewaren voor het nageslacht. Het museum heeft de verwaandheid iets voor te hebben op vele anderen : het blijft niet bij een doodse aangelegenheid. Met de Havesdonckhoevefeesten die jaarlijks plaatsvinden de zondag 15 augustus - halfoogst - wordt steeds een bepaald thema uitgewerkt. Zo kan de bezoeker zich met een beetje verbeelding in de leefwereld van weleer wanen, als het ware door het Klein-Brabant van vroeger stappen. Aldus wordt de verzameling in haar eigen kader voor een stuk opnieuw tot leven gewekt. Op die manier tracht Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw, een levendig museum te zijn, een museum met een hart, waar men in schuur en stal naast oud landbouwalaam ook nog wat stof kan aantreffen en dieren op de binnenhof. Kortom het beeld van de boerderij uit het Klein- Brabant van weleer wordt terug opgeroepen. Ons Klein-Brabants Boerenerf streeft er naar het Havesdonckhoevemuseum een zo volledig mogelijk geschiedkundige waarde mee te geven. Zo reikt het initiatief in elk geval verder dan een louter inspelen op een gevoel van nostalgie. Een eerbiedwaardig ruraal erfgoed blijft de verzameling alleszins. Het zijn immers voorwerpen waaraan hand en hart en geest kleven van het Klein-Brabantse voorgeslacht. Met dit museum wil de vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve dan ook hulde brengen aan deze harde werkers. Her en der worden monumenten en standbeelden opgericht. Dit museum is een monument, een standbeeld, een hulde aan al de mensen uit alle leefgemeenschappen van Klein-Brabant die met deze volkshuisraad en dit alaam geleefd en gewerkt hebben. Op het erf van de Havesdonckhoeve kan ook de oude heropgerichte afwateringssluis uit de Scheldedijk van het Spierenbroeck bezocht. Aan de ingang werd Donatus Kwik gestandbeeld. Boerenzoon uit Nattenhaasdonck en figuur uit het boek “Het Goudland” van Hendrik Conscience. Met hun reus Donatus Kwik gaan de Donatus Ghesellen geregeld naar folkloristische reuzenstoeten in binnen- en buitenland. Ook aan de “Week van de Smaak” doet het museum mee. Uit de stenen houtoven van de boerderij zijn er dan typische boerengerechten van vroeger. Wanneer de thema’s het toelaten wordt ook deelgenomen aan de Erfgoeddag en de Monumentendag. Verder werkt het Havesdonckhoevemuseum eveneens mee bij activiteiten van andere plaatselijke verenigingen o.a. de tweejaarlijkse Heksentochten van de Landelijke Gilde. Voorzitters Germain Moeyens (1979- ?) Secretaris Frans Spiessens (1979- 2019) Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve vzw Status vereniging: Actief Contactgegevens: Frans Spiessens, Koningin Astridlaan 154 – 2880 Bornem E-mail: havesdonckhoeve@skynet.be WEBSITE