Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1980 Naam bij oprichting: Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve Begin   1979   werd   in   de   schoot   van   de   plaatselijke   Landelijke   Gilde   een   werkgroep   Heemkunde   opgericht.   Een   jaar   later   op   9   juni   1980    had de   stichtingsvergadering   plaats   van   de   vereniging   zonder   winstoogmerk   “Ons   Klein-Brabants   Boerenerf,   Havesdonckhoeve” ,   museum   van   oud landbouwalaam   en   volks-huisraad.   Een   initiatief   dat   met   de   geestdriftige   inzet   van   bestuur,   leden   en   met   de   medewerking   van   vele mensen uit Klein-Brabant werd gerealiseerd en waaraan nog bestendig wordt verder gewerkt.  De   achttiende   van   de   oogstmaand   1979   opende   de   heer   burgemeester   J.   Van   Eetvelt   op   plechtige   wijze   het   museum.   De   vzw   Ons   Klein- Brabants   Boerenerf   Havesdonckhoeve,   heeft   als   doelstelling   het   oud   landbouwalaam   en   volkshuisraad   uit   eigen   streek   en   omgeving   te verzamelen   om   het   in   zijn   eigen   kader   onder   te   brengen,   te   beschermen   tegen   verder   verval,   tentoon   te   stellen   en   te   bewaren   voor   het nageslacht.  Het museum heeft de verwaandheid iets voor te hebben op vele anderen : het blijft niet bij een doodse aangelegenheid.    Met   de   Havesdonckhoevefeesten    die   jaarlijks   plaatsvinden   de   zondag   ná   15   augustus   -   halfoogst   -   wordt   steeds   een   bepaald   thema uitgewerkt.   Zo   kan   de   bezoeker   zich   met   een   beetje   verbeelding   in   de   leefwereld   van   weleer   wanen,   als   het   ware   door   het   Klein-Brabant van   vroeger   stappen. Aldus   wordt   de   verzameling   in   haar   eigen   kader      voor   een   stuk   opnieuw   tot   leven   gewekt.   Op   die   manier   tracht   Ons Klein-Brabants   Boerenerf   Havesdonckhoeve   vzw,   een   levendig   museum   te   zijn,   een   museum   met   een   hart,   waar   men   in   schuur   en   stal naast   oud   landbouwalaam   ook   nog   wat   stof   kan   aantreffen   en   dieren   op   de   binnenhof.   Kortom   het   beeld   van   de   boerderij   uit   het   Klein- Brabant van weleer wordt terug opgeroepen. Ons   Klein-Brabants   Boerenerf   streeft   er   naar   het   Havesdonckhoevemuseum   een   zo   volledig   mogelijk   geschiedkundige   waarde   mee   te geven. Zo reikt het initiatief in elk geval verder dan een louter inspelen op een gevoel van nostalgie.   Een   eerbiedwaardig   ruraal   erfgoed   blijft   de   verzameling   alleszins.   Het   zijn   immers   voorwerpen   waaraan   hand   en   hart   en   geest   kleven   van het Klein-Brabantse voorgeslacht.   Met   dit   museum   wil   de   vzw   Ons   Klein-Brabants   Boerenerf   Havesdonckhoeve   dan   ook   hulde   brengen   aan   deze   harde   werkers.   Her   en   der worden   monumenten   en   standbeelden   opgericht.   Dit   museum   is   een   monument,   een   standbeeld,   een   hulde   aan   al   de   mensen   uit   alle leefgemeenschappen van Klein-Brabant die met deze volkshuisraad en dit alaam geleefd en gewerkt hebben.   Op   het   erf   van   de   Havesdonckhoeve   kan   ook   de   oude   heropgerichte   afwateringssluis   uit   de   Scheldedijk   van   het   Spierenbroeck   bezocht. Aan   de   ingang   werd   Donatus   Kwik   gestandbeeld.   Boerenzoon   uit   Nattenhaasdonck   en   figuur   uit   het   boek   “Het   Goudland”   van   Hendrik Conscience.   Met   hun   reus   Donatus   Kwik   gaan   de   Donatus   Ghesellen    geregeld   naar   folkloristische   reuzenstoeten   in   binnen-   en   buitenland.   Ook   aan   de “Week   van   de   Smaak”   doet   het   museum   mee.   Uit   de   stenen   houtoven   van   de   boerderij   zijn   er   dan   typische   boerengerechten   van   vroeger. Wanneer    de    thema’s    het    toelaten    wordt    ook    deelgenomen    aan    de    Erfgoeddag    en    de    Monumentendag.    Verder    werkt    het Havesdonckhoevemuseum   eveneens   mee   bij   activiteiten   van   andere   plaatselijke   verenigingen   o.a.   de   tweejaarlijkse   Heksentochten   van de Landelijke Gilde. Voorzitters Germain Moeyens (1979- ?) Secretaris Frans Spiessens (1979- 2019)     Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve vzw Status vereniging: Actief Contactgegevens: Frans Spiessens, Koningin Astridlaan 154 – 2880 Bornem E-mail: havesdonckhoeve@skynet.be WEBSITE