FC Rap en Vrolijk VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1973 Naam bij oprichting: FC Rap en Vrolijk Op    24   januari   1973   werd   onder   impuls   van   de   gekende   sportfiguur   Pierre   Blommaert   de   voetbalploeg   F.C.   Rap   en   Vrolijk   in   het   leven   geroepen. Reeds   geruime   tijd   deden   verschillende   jongens   uit   Hingene   en   omstreken   aan   zaterdagvoetbal,   door   vriendenclubs   uit   het   omliggende   uit te   nodigen.   En   werd   dan   met   deze   mensen,   die   intussen   goed   waren   verzekerd   door   de   ploeg,   in   dezelfde   zin   verder   gewerkt,   alhoewel altijd,   niet   met   de   gewenste   resultaten.   Maar   langzaam   kwam   men   tot   een   homogeen   geheel,   zodat   de   prestaties   erop   verbeterden.   Het seizoen    1973-1974    werd    zelfs    afgesloten    met    een    reeks    van    17    wedstrijden    zonder    nederlaag,    waaronder    tegen    verschillende gereputeerde   ploegen.   In   1974   ontstond   dan   de   Klein-Brabantse   voetbalbond   en   men   besloot   in   deze   competitie   van   start   te   gaan.   Maar intussen   kwamen   de   moeilijkheden.   Men   kon   niet   meer   over   het   terrein   beschikken   waarop   de   thuiswedstrijden   gespeeld   werden.   Er moest   dus   uitgekeken   worden   naar   een   geschikt   speelveld,   het   werd   gevonden   naast   de   instellingen   van   FC   Volharding   Wintam. Ingevolge   de   beperkte   tijd,   die   er   was   om   de   bespeelbaarheid   volledig   te   verzekeren,   stond   R.V.   voor   verschillende   problemen   gedurende de lange regenperiode. In   1975   was   men   volop   bezig   het   hele   terrein   te   verbeteren   met   het   oog   op   het   komende   seizoen.   Alvorens   de   competitie   van   start   ging werden   nog   enkele   vriendenwedstrijden   betwist,   waaronder   een   tornooi   met   verscheidene   ploegen   te   Kapelle   op   den   Bos,   met   als resultaat   een   derde   plaats,   en   de   beker   van   de   fairplay.   In   reeks A   van   de   Klein-Brabantse   voetbalbond   werd   een   vierde   plaats   behaald,   en voor de 2de maal in hetzelfde seizoen werd de fairplaybeker veroverd, wat getuigt dat bij “Rap en Vrolijk” een sportieve mentaliteit heerste. Het   secretariaat   was   in   1976   gevestigd   in   de   Beukelbaan   62   te   Hingene.   Spelers   die   zich   wilden   aansluiten   tot   deze   ploeg   moesten   zich   op dit   adres   aanmelden.   Dankzij   de   steun   van   garagehouder   P.   Van   Laer ,   en   de   goede   zorg   van   F.   Merckx ,   lokaalhouder   café   “Scheldeland”, Vleminckxstraat   17,   te   Hingene,   werd   voor   elke   thuiswedstrijd   iets   te   eten   aangeboden.   In   dat   jaar   werd   er   ook   een   sympathisantenclub opgericht,   die   een   ledenaantal   had   van   100   sympathisanten.   Jaarlijks   werd   een   plezierreis   ondernomen,   bv.   naar   Luxemburg   (1976),   en ook werd er voor een gezellig samenzijn gezorgd. Het   bestuur   bestond   in   1976   uit:   Voorzitter:   Van   Herbruggen   Hendrik ,   tevens   scheidsrechter;   ondervoorzitter:   Blommaert   François   (Swa   voor   de vrienden) en secretaris: Blommaert Pierre . Ploegafgevaardigde   en   afgevaardigde   voor   de   cultuurraad   gemeente   Hingene:   Mw.   Blommaert   Myriam .   Bestuursleden:   Bovijn   Willy ,   Cornelis Rudy , Van Battel Jan . Het spelerspotentieel bestond uit: Bovijn   Willy,   Van   Praet   François,   Van   Straeten   Erwin,   Smet   François,   Blommaert   Pierre,   Debehets   René,   Blommaert   François,   Cornelis Rudy,   Maesschalk   Eddy,   Stolle   Roger,   Backeljau   Jean-Pierre,   Van   Battel   Jan,   Croes   Louis,   Schelfhout   Henri,   De   Bondt   Karel,   Cools   Karel, De Decker Jan, Villarin André. Jaren   later   kwamen   er   nog   verschillende   spelers   bij.   Smalend   werd   er   in   Hingene   ook   wel   eens   gesproken   van   FC   Traag   en   Triestig.   De ploeg zou uiteindelijk ophouden te bestaan. Een vriendenclub ging ten onder, maar liet een mooie geschiedenis achter zich.   FC Rap en Vrolijk Status vereniging: Niet Actief