EIKEVLIET ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
van Eycke tot Eikevliet Meer info over Eikvliet kun je vinden in het boek "van Eycke tot Eikevliet" van Danny Polfliet. Een schitterend naslagwerk over het dorp en zijn inwoners. Meer info bij de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw.

Het dorp

Eikevliet   is   een   dorpje   gelegen   tussen   de   Rupelstroom   en   de   Vliet.   Als   gehucht   van   de   gemeente   Hingene   werd   het   met   de   fusie   van 1977   opgeslokt   door   de   gemeente   Bornem.   Het   dorp   kan   zich   buigen   over   een   dynamische   geschiedenis   van   nijverheid   en   economische activiteiten.   De   deftige   herenhuizen   in   de   hoofdstraat   zijn   hiervan   zeker   getuigen   van.   Eikevliet   floreerde   en   het   mocht   geweten   worden. Maar   zonder   de   kronkelige   getijderivier   de   Vliet   zou   Eikevliet   nooit   het   dorp   geworden   zijn   zoals   het   nu   is   geworden.   Heel   de   economie steunde op deze rivier. In   de   1ste   eeuw   v.C.   bestond   er   in   Eikevliet   al   een   serieuze   periode   van   handel   met   verafgelegen   gebieden.   De   ligging   van   de nederzetting   in   de   hoek   van   de   Rupel   en   de   Vliet   is   hier   niet   vreemd   aan.   Oorspronkelijk   werd   de   eerste   Eikse   nederzetting   dicht   tegen   de Rupel   opgetrokken   op   de   plaats   met   als   toponiem   Steenlander.   Deze   Steenlander   stond   in   rechtstreekse   verbinden   met   het   Steenland   te Hingene.

Afscheuring met de gemeente Hingene

Eikevliet   was   het   niet   altijd   eens   met   de   beslissingen   van   de   gemeenteraad   van   Hingene   en   met   de   familie   d'Ursel.   Het   werd   zelfs   zo heftig    dat    men    in    1825    een    verzoekschrift    indiende    tot    afscheiding    van    de    moedergemeente.    Enkele    dagen    later    werd    er    een tegenverzoek   ingediend   door   een   honderdtal   bewoners   die   een   afscheiding   met   Hingene   niet   zagen   zitten.   Uiteindelijk   kwam   dit   aan   de oren   van   de   familie   d'Ursel   en   omdat   de   Eikevlietenaren   pachters   waren   van   de   gronden   van   den   Duc,   werden   ze   onder   druk   gezet.   Wie een   afscheiding   met   Hingene   wou,   verloor   zijn   grond.   Na   een   tijd   van   heen   en   weer   geslinger   van   woorden   en   daden,   werd   Eikevliet   voor de   keuze   gesteld.   Konden   ze   wel   afscheiden?   Waren   er   wel   voldoende   inkomsten?   Uiteindelijk   was   de   afscheiding   gewoon   een   middel om   een   steenweg   te   bekomen   naar   het   station   van   Puurs   en   het   gemeentebestuur   van   Hingene   zag   hierin   geen   graten   of   middelen. Toch bekwam   de   "afscheidingsbeweging"   van   Geniets   zijn   eis   en   werd   er   in   1879   toch   overgegaan   in   de   aanleg   van   een   steenweg. Als   je   iets wil bereiken moest je in die tijd zeer harde taal spreken.

De Balansbrug

De   balansbrug   was   het   pronkstuk   van   Eikevliet   in   de   19e   en   20ste   eeuw.   Voorheen   was   er   gewoon   een   houten   draaibrug.   De   brug overspant   de   Vliet   en   vormt   een   toegangspoort   over   de   natuurlijke   scheidingslijn   tussen   de   gemeente   Hingene   en   de   gemeente   Puurs.   In 1520   werd   er   reeds   al   een   brug   aangelegd   op   die   plaats   om   te   toegang   tussen   Vlaanderen   en   Brabant   te   bevorderen.   In   1708   werd   er tijdens   een   dorpsraad   beslist   om   de   brug   af   te   haken.   Later   zou   den   Duc   de   brug   weer   in   zijn   glorie   herstellen.   De   brug   is   vandaag   de   dag nog steeds belangrijk om naar het Eikse Puurs te gaan.

Brouwerijen

Eikevliet telde vroeger 3 brouwerijen. Brouwerij "Het Paradijs": de brouwerij vervaardigde bier en limonade. Na enkele tegenslagen hield de brouwerij in 1925 op te bestaan. Brouwerij "Roomen": In 1825 brouwden ze al licht en donker bier. In 1889 werd de brouwerij failliet verklaard en openbaar verkocht. Brouwerij   "De   Zwaan":   Sinds   1870   werd   er   door   de   familie   Geniets   met   het   brouwen   van   bier   begonnen.   Hun   meest   gekende   bieren   zijn: Eiker Blond en Nova. In de jaren '60 hield men op met brouwen en de brouwerij werd afgebroken.

Herbergen in het dorp

    "den Arend" oudste vermelding     "de Calckscheure"     "De Ster"     "De Sleutel"     "den Rolaf"     "St. Lambrechts"     "Het Paradijs"     "In Den Anker"     "In Den Croone"     "In Den Sterre"     "Den Balans

Kerkelijk Puurs

Zoals de Hingenaren in het begin afhingen van de Abdij van Bornem, zo hingen de Eikevlietenaren af van het Kerkelijk gezag van Puurs.

Bekende inwoners

Bekendste   inwoner   van   Eikevliet   is   de   schrijver   van   het   boek:   "Geschiedenis   der   Gemeente   Hingene",   Leopold   Mees   (°   Hingene   op   1 maart 1850 en overleden te Eikevliet op 18 februari 1901). Hij was lange tijd gemeenteraadslid in Hingene.