VERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE HINGENE ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

“Verenigingen zijn de bouwstenen van onze maatschappij…”

Toneelverenigingen

Koninklijke Toneelkring De Morgenster Hingene Jeugdtoneelkring De Morgenster Hingene Maatschappij Bloeiende Rozen Concordia  Wintam Toneelkring Taal en Kunst  Eikevliet Toneelkring Zucht naar Kunst Eikevliet

Harmonies, fanfares, etc.

Koninklijke Harmonie De Vlaamsche Jongens Hingene Harmonie De Vrede  Hingene Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Eikevliet Koninklijke Fanfare Sint-Margarita Wintam Volkdansgroep De Vliet Eikevliet Maatschappij Vrede Best Wintam

Zangmaatschappijen

Zangmaatschappij Sint Cecilia  Hingene Zangmaatschappij Sint Cecilia Wintam Zangmaatschappij Sint Cecilia  Eikevliet Polyfonisch Sint-Stefanus-koor Hingene Gregoriaans Sint-Stephanus-koor Hingene Zangmaatschappij Hisiste Hingene Zangmaatschappij Sint Gregorius Wintam

Vereniging Beeldende Kunsten

Kunstkring Scheldeland Hingene Kunstkring De Casteleyn  Hingene Fotovereniging Flash Fotoclub ‘t Wit Huizeke Wintam

Erfgoed, Folklore, toerisme en milieu

De Notelaer vzw Feestcomité Eikevliet - Eikse Amer Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw Orde van Hingene - erfgoedkring gemeente Hingene Eikevlietvrienden Landelijke Gilde  Hingene-Wintam-Eikevliet Kring voor Kunst en Heemkunde De Casteleyn vzw Hingene

Socio-Culturele verenigingen

Oudleidingskring De Vergaderingskes Hingene Oudleidingskring D.O.L. Hingene Gezinsbond  Hingene Gezinsbond Wintam Gezinsbond Eikevliet Femma Eikevliet Femma Wintam Femma Hingene KVLV Hingene-Wintam-Eikevliet Verenigde Middenstand Hingene Wielhof vzw KWB Hingene-Wintam-Eikevliet KAV Hingene-Wintam-Eikevliet Rommelmarktcomité Eikevliet Oudstrijdersvereniging De Leopoldisten Eikevliet De Hoop Eikevliet Ziekenzorg Hingene Mijnhingene vzw

Jeugdverenigingen

Chirojongens Sint Stefanus Hingene Chiromeisjes  Hingene Tateljeeke Wintam Jeugdhuis Bruggelingen Kringwerking +13 Jongenshaven Hingene Scouts  Hingene V.K.A.J. Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd Hingene

Sportverenigingen

Voetbalclub KVK Hingene Voetbalclub Veteranen Hingene Voetbalclub KFC Volharding Wintam-Eikevliet Voetbalclub FC Rap & Vrolijk Hingene Voetbalclub FC Olympia Wintam Voetbalclub Biscaya Girls Hingene Turnkring Sterk en Vroom Turnkring Voor Eigen Schoon Hingene vzw Zaalvoetbalclub   ZVC Hingene Zaalvoetbalclub   ZVC De Zwaantjes   Zaalvoetbalclub Asparagus (Plantijn) Tafeltennis J.O.K. Eikevliet Dartsclub De Zwaan Dartsclub Sint Magaretha Dartsclub Sportwereld Wintam Dartsclub Scheldevrienden Hingene Dartsclub Scaldis Hingene Vissersclub De Platte Pen Vissersclub De Groenendijkvissers Vissersclub De Roerdomp Biljartclub Krijt op Tijd Biljartclub Sint Margaretha ADL Biljartclub Onder Ons Biljartclub Scala-Boys Wintam Biljartclub Willen Is Kunnen  Hingene Biljartclub 't Heiken Hingene Biljartclub De Lustige Krekels Wintam Biljartclub Op of Neven Eikevliet Koninklijke Wielerclub Willen is Kunnen Hingene Wielerclub ‘t Vliegend Wiel Hingene Wielerclub Sport Verbroedert Wintam Wielerclub Christine Wintam Wielerclub De Ware Vrienden  Hingene Wielerclub De Eikevlietse Wielrijders Wielerclub Eikse Wiel Eikevliet Wielerclub Hul Sportief Wielerclub Hand in Hand Wintam Wielertoeristenclub De Scheldelandvrienden Wielertoeristenclub Sint-Margaretha Wintam Kaatclub Wintam   Kaatsclub Excelsior Eikevliet Kaatsclub Stella Hingene Motorsportvereniging De Scheldelandcrossers Hingene Motorsportvereniging De Poldercrossers Hingene Motorsportvereniging De Modderduivels  Wintam Paalbeekspringvereniging De Walspringers Hingene   Koninklijke Schuttersgilde Sint Donatusgilde Eikevliet Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan  Hingene Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan  Wintam Schuttersgilde Liggende Wip - Eikel wordt Eik Eikevliet Schuttersgilde Liggende Wip - De Vrije Schutters Eikevliet Schuttersgilde Liggende Wip - Ons Vermaak  Wintam Schuttersgilde Liggende Wip - Rupelzonen Wintam Ruiterclub LRV Hunters Hingene Duivenmaatschappij Brussel-Zeehaven Hingene-Wintam Duivenmaatschappij De Luchtreizigers  Eikevliet Duivenmaatschappij De Jonge Vreugd Eikevliet Duivenmaatschappij Olijftak Hingene Watersportvereniging Stella Maris Yachtingclub

Seniorenverenigingen

Okra 55+ Eikevliet Okra 55+ Wintam Okra 55+  Hingene Ziekenzorg

Allerlei

Vriendenkring De Rocheleirs Eikevliet Vriendenkring De Ploeg van Voâr Eikevliet Vriendenkring De Hoop Eikevliet Supportersclub Rood-Geel Hingene Supportersclub Groen-Wit Wintam
Geschiedenis van jouw vereniging Stuur   de   geschiedenis   van   jouw   vereniging   door   en   wij   zetten   deze   op   onze   website   met   de nodige    link    vanuit    deze    pagina    naar    jouw    eigen    verenigingspagina.    Voorbeelden    van bestaande pagina’s kan je bekijken door op de wit-gekleurde linken te klikken. Zet jouw vereniging in de kijker! Stuur alle info door naar ons e-mailadres .
EXTEND TIMELINE VERENIGINGEN HINGENE 1 EXTEND TIMELINE VERENIGINGEN HINGENE 2
Erkenning verenigingen door de gemeente Bornem Als   je   vereniging   erkend   is   door   het   gemeentebestuur,   dan   kan   ze   aan   het   laagste   tarief lokalen van de gemeente huren en komt ze in aanmerking voor subsidiëring. Soms   is   een   erkenning   ook   belangrijk   als   je   materiaal   wil   uitlenen   bij   de   provinciale uitleendienst    en    bij    het    Centrum    voor    Jeugdtoerisme    ben    je    als    "erkend    jeugdwerk" goedkoper af. Alle    verenigingen    die    zijn    aangesloten    bij    een    Vlaamse    koepelorganisatie    of    federatie, worden   automatisch   ook   door   Bornem   erkend.   Dit   geldt   ook   voor   verenigingen   met   een werking op Klein-Brabants niveau. Politieke   partijen,   mutualiteiten,   vakbonden   en   beroepsverenigingen   die   sociaal-culturele activiteiten organiseren kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd. Ben je een zuiver lokale vereniging, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer info: https://www.bornem.be/product/779/erkenning-verenigingen