Grootste Hingenaar Aller Tijden ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Roza   Segers   werd   geboren   in   Hingene   op   9   augustus   1918,   tijdens   woelige   tijden.   Ze   was   het   vijftiende   kind   van   Franciscus   Cornelius   Segers   en   Lucia Van   Gaever   en   ze   werd   Josepha   Rosalia   Segers   genoemd.   In   totaal   kreeg   het   gezin   Segers-Van   Gaever   maar   liefst   18   kinderen,   wat   in   die   tijd   niet   zo uitzonderlijk was. Een groot gezin en veel monden te voeden tijdens en net na de eerste Grote Oorlog.    Op   haar   22ste   huwde   ze,   op   28   september   1940   (weer   in   volle   oorlog),   met   Henri   Kerremans   (1914-1998).   Haar   huwelijk   en   de   liefde   voor   haar   man   Rik, leverde haar drie kinderen op: Lucienne Alphonsina Kerremans Maria Francisca Kerremans en Elisabeth Josepha Kerremans. Jarenlang   baatte   ze,   samen   met   haar   man   Rik,   een   dubbele   zaak   uit   in   De   Baerdemaeckerstraat:   een   Café-Beenhouwerij.   Toen   kon   je   nog   een   pintje drinken en nadien dronken thuiskomen met het excuus dat er veel volk in de beenhouwerij stond. In   1961,   toen   haar   eerste   kleinkind   -   Frank   Suys   -   geboren   werd,   besloot   ze   om   de   zaak   de   sluiten   om   tijd te kunnen vrijmaken voor haar kleinkind en de zes anderen die nog zouden volgen. Wel   bleef   ze   zeer   actief   in   tal   van   verenigingen:   KAV;   BKG,   Zangkoor   "Klein   Koor",   De   Casteleyn,   Chiro Hingene, ... Bij KAV Hingene werd ze onder meer voorzitster. In   1970   werd   ze   gevraagd   om   op   de   lijst   van   de   CVD   (Christen   Volks   Democraten   -   de   partij   van   oud- Burgemeester   Jos   Bogaerts)   te   komen   staan   en   met   succes.   Op   11   oktober   1970   werd   ze   het   eerste vrouwelijke   lid   van   de   Hingense   gemeenteraad.   Een   raad   die   voordien   steeds   uitsluitend   uit   mannen bestond,   had   nu   een   vrouwelijke   toets.   Ze   was   de   eerste   nieuwe   wind   in   de   Hingense   politiek   en   meteen ook    de    laatste.    Tijden    de    fusie    der    gemeenten    in    1977,    werd    Hingene    deel    van    Bornem    en    het gemeentebestuur   van   Hingene   werd   opgeheven.   Maar   al   snel   kreeg   Roza   ook   daar   haar   plekje   in   de gemeenteraad   en   vertegenwoordigde   zo   de   oude   gemeente   Hingene.   Het   was   wel   even   wennen   om   als Hingenaar deel uit te maken van een groter geheel. Ze bleef actief in de gemeentepolitiek als CVP-kandidate tot aan haar dood in 1982. Roza Segers, een sterke gezellige vrouw overleed aan de gevolgen van kanker in de kliniek "Heilige Familie te Gent op 21 oktober 1982.
2012 Roza Segers