Rex-Scaldis Cultuurcafé
Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Ons cultuurcafé staat open voor iedereen

Onze   heemkundige   vereniging   "Orde   van   Hingene"   organiseert   meermaals   een   cultuur-   en   themacafé.    De   naam   voor   ons   cultuur-   en themacafé   komt   niet   zomaar   uit   de   lucht   gevallen   en   is   zeker   niet   lukraak   gekozen.   Rex   Scaldis   of   Koning   Schelde   betekende   voor   de dorpen   Hingene,   Wintam,   Nattenhaasdonk   en   Eikevliet   veel.   Ook   heeft   de   Schelde   zijn   immense   kolkende   kracht   meermaals   getoond   en dorpen compleet blank gezet. Het gaf leven, maar tegelijkertijd was het een stille sluipmoordenaar. Onze   eerste   editie   stond   helemaal   in   het   teken   van   Wereldoorlog   2   en   dan   specifiek   de   bevrijdingsdagen   van   september   1944.   Bezoekers werden   ontvangen   in   onze   tentoonstelling,   waar   ze   zich   konden   vergapen   aan,   soms   unieke,   WO2-militaria.   Ook   werden   ze   door   onze medewerkers   hartelijk   ontvangen   in   het   cultuurcafé,   waar   je   je   echt   kon   wanen   in   de   oorlogsjaren,   kortom   onze   eerste   editie   was   een waar succes en dit willen we doortrekken naar de volgende edities. Alhoewel het cultuurcafé geen echt café is, blijven we de naam behouden als noemer voor onze expo’s. Onze expo’s zijn steeds GRATIS te bezoeken zodat we onze geschiedenis kunnen overbrengen aan een ruimer publiek. We   beseffen   dat   onze   locatie,   taverne   Sint   Margaretha,    misschien   te   klein   aan   het   worden   is,   maar   dankzij   we   deze   locatie   gratis   ter beschikking   krijgen,   kunnen   wij   onze   expo   betaalbaar   houden.   Het   is   niet   evident   om   een   gepaste   en   gratis   zaal   ter   beschikking   te   krijgen en dit voor enkele weken. Vorige expo’s: 2013 | Bevrijdingsfeesten 1944 / Hingene 1940-1944  - bezoekersaantal: 287 2015 | Watersnood 1953  - bezoekersaantal: 994 2016 | Leven in de brouwerij  - bezoersaantal: 712 2017 | Tussen Lei en Griffel  - bezoekersaantal: 845