EXPO ‘Rex-Scaldis Cultuurcafé’ ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Ons cultuurcafé staat open voor iedereen

Onze   heemkundige   vereniging   "Orde   van   Hingene"   organiseert   meermaals   een   cultuur-   en   themacafé.    De   naam   voor   ons   cultuur-   en   themacafé   komt niet   zomaar   uit   de   lucht   gevallen   en   is   zeker   niet   lukraak   gekozen.   Rex   Scaldis   of   Koning   Schelde   betekende   voor   de   dorpen   Hingene,   Wintam, Nattenhaasdonk   en   Eikevliet   veel.   Ook   heeft   de   Schelde   zijn   immense   kolkende   kracht   meermaals   getoond   en   dorpen   compleet   blank   gezet.   Het   gaf leven, maar tegelijkertijd was het een stille sluipmoordenaar. Onze   eerste   editie   stond   helemaal   in   het   teken   van   Wereldoorlog   2   en   dan   specifiek   de   bevrijdingsdagen   van   september   1944.   Bezoekers   werden ontvangen   in   onze   tentoonstelling,   waar   ze   zich   konden   vergapen   aan,   soms   unieke,   WO2-militaria.   Ook   werden   ze   door   onze   medewerkers   hartelijk ontvangen   in   het   cultuurcafé,   waar   je   je   echt   kon   wanen   in   de   oorlogsjaren,   kortom   onze   eerste   editie   was   een   waar   succes   en   dit   willen   we   doortrekken naar de volgende edities. Alhoewel het cultuurcafé geen echt café is, blijven we de naam behouden als noemer voor onze expo’s. Onze expo’s zijn steeds GRATIS te bezoeken zodat we onze geschiedenis kunnen overbrengen aan een ruimer publiek. We   beseffen   dat   onze   locatie,   taverne   Sint   Margaretha,    misschien   te   klein   aan   het   worden   is,   maar   dankzij   we   deze   locatie   gratis   ter   beschikking krijgen, kunnen wij onze expo betaalbaar houden. Het is niet evident om een gepaste en gratis zaal ter beschikking te krijgen en dit voor enkele weken. Vorige expo’s: 2013 | Bevrijdingsfeesten 1944 / Hingene 1940-1944  - bezoekersaantal: 287 2015 |   Watersnood 1953   - bezoekersaantal: 994 2016 | Leven in de brouwerij  - bezoersaantal: 712 2017 | Tussen Lei en Griffel   - bezoekersaantal: 845 2018 | Verenig Hingene - bezoekersaantal: 501