Met speciale dank aan Orde van Hingene Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Een website als deze komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Buiten het beheer van de website, moeten we ook rekenen op de goodwill van  de inwoners en onze sympathisanten. Onderstaande personen en instanties boden hun medewerking aan en gaven de toestemming om hun  foto’s te mogen inscannen en op de website te plaatsen. Wij kunnen iedereen die hieraan wil meewerken alleen maar bedanken, maar geven  hen via deze webpagina het respect en de dank die ze verdienen. 

FOTOMATERIAAL

Ludwig Bovijn - Martine Mees - Harry Van Eetvelt - Leontine De Wit - Hugo Spiessens - Pastoor Patrick Maervoet - Ivan Bovijn - Franny  Genijn- Bart Van Nieuwenhove - Björn Van Eetvelt - Frank Peeters - Nicky Schoof - Leo Schoof - Rebecca Croes - Frank Suys - Bart Van  Bruyssel - Nathalie De Laet - Adil Fraihi - Kris Van Eetvelt - Tim Saerens - Lesley Van de Velde - Gino Bessems - Christoph Pauwels - Koen De  Vlieger - François Pauwels - Jan Merckx (+) - Ralf De Jonge - Jurgen Verheyen - Inventaris Onroerend Erfgoed - Steve Roskam - Miel Merckx  Peter De Laet - Christianne Joanna Emilia Demont - Linda Buwalda - Caroline Paridaens - Jan Van Stichel - Lucas Cools - Kris Van den Eynde  Patrick Hattori - Willem Daelemans - Bart Vercruyssen - Ida Scheers - Toneelkring "De Morgenster" - Betty Kerremans - Vriendenkring De  Zwarte Hand (Dirk Michiels & Hilde Vivijs) - Karel d'Hollander - Lia Casteels - Axel Stevens - Kaat Van den Eynde - Leo Schoof - Jo Pauwels  Jef “Van de Groene” Pauwels - Jetty Segers - Karl Rottiers - Carla Aerts - Jozef Van Reeth - Leopold Muyshondt - Nicole Van Praet - Fons  Desmedt - ... 

ANEKDOTES

Fons Desmedt - Martine Mees - Jan Merckx - Hugo Cools - Jan Van Stichel - Ludwig Bovijn - Jozef Van Reeth - ... 

FILMMATERIAAL

Thomas Cornelis - Heleen Van Aken - Regionale televisie voor de Kempen en Mechelen (RTV) - Koen De Vlieger - Fons Desmedt 

SPECIALE DANK

De FaceBookvrienden van de "Een hart voor Hingene-Wintam-Eikevliet" - "Wintam" en "Eikevliet" - De Zwarte Hand vzw 

TEKSTEN

Cis Peeters 

DONATEURS

An Colaes - Frans Spiessens - Magda Stevens - ... 

GIFTEN

Annemie Obbels (Heverlee) - Femke Segers (Wintam) - Karel Cuyt (Hingene) - Danny Van Gucht (Nattenhaasdonk) - Heemkundige Kring  Klein Brabant - Lia Casteels - Hans Smet - Dirk Smet - Louis De Coninck - ... 
AANDACHT Bij veel inwoners, gewezen inwoners of hun familieleden bevinden zich papieren, documenten, foto‘s, bidprentjes, beeldmateriaal, anekdotes die getuigenissen en informatie bevatten over het vroegere leven in onze gemeente Hingene. Wij denken hierbij ook aan documenten uit het verenigingsleven of over een bepaald aspect van onze samenleving, aan fotomateriaal van lang geleden gebeurtenissen, en dergelijke. Het gebeurt soms dat bij een overlijden, bij een verhuis of tijdens de grote opkuis heel wat interessante papieren en documenten worden opgeruimd en aldus verloren gaan. Wij roepen dan ook op om al dit waardevol materiaal te beschermen en te bewaren. Je mag steeds contact opnemen met onze bestuursleden of via ons gekend e-mailadres. Wij willen al deze materialen beschermen voor ons nageslacht.  
Met dank aan