Hisiste VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Ook zin om mee te zingen? Hisiste staat open voor enthousiaste m/v. Vooral de mannen kunnen heel wat ondersteuning gebruiken. Meer info: www.hisiste.be  
Oprichtingsjaar: 1965 Naam bij oprichting: Kerkkoor Sint Stefanus Hingene Zingen   heeft   de   Hingenaars   altijd   in   het   bloed   gezeten!   Leopold   Mees   maakt   in   zijn   boek   ‘Geschiedenis   der   gemeente   Hingene’   gewag   van   het   bestaan van   drie   zangverenigingen   op   het   einde   van   de   negentiende   eeuw.   Wellicht   was   het   koor   Sint   Stefanus   één   van   de   drie.   Ondertussen   kende   het   koor verschillende   evoluties.   Vroeger   was   het   koorgebeuren   een   mannenaangelegenheid.   Pas   in   1965   werd   afgestapt   van   het   klassieke   vierstemming mannenkoor met de intrede van de dames. We   kennen   de   exacte   startdatum   van   het   koor   niet,   maar   weten   uit   bepaalde   bronnen   en   geschriften   dat   in   1957   een   oud-voorzitter   overleed,   die   op   dat ogenblik   zestig   jaar   lid   was,   dat   ene   " Nante   van   Tukske ",   waarschijnlijk   een   bijnaam,   in   het   begin   van   de   jaren   1900   de   dirigeerstok   hanteerde   om   een polyfonische mis van Depuydt voor Kerstmis in te studeren. In   die   tijd   was   het   koorgebeuren   en   wellicht   ook   het   hele   verenigingsleven   een   mannenaangelegenheid.   Voor   het   Hingense   koor   was   dit   ook   geruime   tijd het   geval,maar   in   1965   kwam   daar   verandering   in.   Toen   werd   afgestapt   van   het   klassieke   vierstemmig   mannenkoor   (bas   1   en   2,   tenor   1   en   2)   en maakten   de   dames   hun   intrede   (sopranen   en   alten).   Aldus   werden   wij   in   2015   door   het   college   van   burgemeester   en   schepenen   ontvangen   op   het Landhuis ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan als gemengd koor. Tot het einde van de jaren tachtig was het repertorium in grote mate kerkelijk en liturgisch gekleurd. Het   opluisteren   van   de   plechtigheden   op   hoogdagen,   Pasen,   Pinksteren,   Kerstmis   enz.,   was   de   gelegenheid   om   zich   letterlijk   en   figuurlijk   in   de   parochie te manifesteren, te tonen, te laten horen. Vanuit   het   polyfonisch   gezelschap   werd   omstreeks   1945   het   Gregoriaans   koor   opgericht   dat   helaas   in   2011   opgehouden   heeft   te   bestaan.   Er   is   nog   wel een groepje vrijwilligers actief die bij uitvaarten telkens weer klaar staan om de parochiegemeenschap dienst te bewijzen. Aanvankelijk   was   het   koor   prominent   aanwezig   op   kerkelijke   hoogdagen,   maar   daar   kwam   in   de   jaren   ´90   verandering   in   met   het   aantreden   van   Jurgen De   Maeyer .Naast   de   klassieke   muziek   werd   ook   plaats   geruimd   voor   het   lichtere   genre,   het   profane   lied.   Het   koor   trad   meer   naar   buiten   met   heuse concerten met een zeer gevarieerd repertorium. Zo   brachten   ze   in   eerdere   concerten   o.a.   muziek   van   Enya,   filmmuziek   uit   The   Mission,   Conquest   of   Paradise   ,   Schindler’s   List,   Les   Choristes   ,   enkele Disney-klassiekers en muziek van Charlie Chaplin . Deze   trend   werd   in   2014   verder   gezet   met   het   aantreden   van   Ann   Callens-Janssens   onder   wiens   begeleiding   we   in   2016   het   concert   ´HISISTE   lights UP´ brachten ... Zoals   elke   vereniging   heeft   het   koor   in   de   loop   der   jaren   goede   en   mindere   tijden   gekend.   Het   feit   evenwel   dat   ze   in   2003   hun   100   jaren   hebben   gevierd, bewijst   dat   de   tand   des   tijds   geknaagd   en   gemaald   heeft,   maar   een   taaie   klant   voor   zich   heeft   gehad.   Het   ensemble   van   HISISTE   is   vandaag   vitaler   dan ooit en is bezig aan een vierde of vijfde jeugd, die volop evolueert evenwel zonder de " roots " van weleer te verloochenen. Dirigenten Jurgen De Maeyer (1997-2014) Jurgen   De   Maeyer   volgde   notenleer,   piano,   muziekgeschiedenis   en   harmonie   aan   de   muziekacademie   van   Bornem,   accordeon   aan   de   muziekacademie van    Boom    en    een    specialisatiejaar    notenleer    aan    de    muziekacademie    van    Sint-Niklaas.    In    1998    startte    hij    hogere    muziekstudies    aan    het Lemmensinstituut   te   Leuven.   Daar   behaalde   hij   naast   het   diploma   ‘Laureaat   Algemene   Muziekopvoeding’   de   eerste   prijzen   notenleer,   harmonie, contrapunt en praktische harmonie. Als vrije leerling nam hij ook deel aan de cursussen compositie. Ann Callens-Janssens (2014-…) Ann Callens-Janssens, mezzosopraan, zangdocente en concertsoliste Op   8-jarige   leeftijd   start   Ann   haar   muziekopleiding   in   de   Ekerse   Muziekacademie.   Aan   de   Koninklijke   Muziekconservatoria   behaalt   ze   diverse   Eerste Prijzen   en   Hoger   Diploma's   voor   kamermuziek   en   zang.   Ze   volgde   ondermeer   les   bij   Mireille   Capelle,   Lucienne   Van   Deyck   en   Greta   De   Reyghere.   Ann   laat zich in het bijzonder inspireren door zangdocente Marie-Thérèse Maesen, en verdiept zich in de boeiende materie van de zangtechniek. Ann   behaalt   op   internationale   zangwedstrijden   diverse   prijzen,   en   bouwt   zo   een   internationale   carrière   uit.   In   combinatie   met   een   gezin   van   vier kinderen..   profileert   Ann   Callens-Janssens   zich   nu   voornamelijk   als   zangdocente   en   concertsoliste,   waar   ze   voorheen   ook   in   diverse   professionele vocale ensembles te horen was, waaronder het Choeur de Chambre de Namur, het Vlaams Radio Koor, collegium Vocale, Arsys Bourgogne, enz. Raad van Bestuur In   2018   lezen   wij   op   de   website   dat   de   raad   van   bestuur   van   Hisiste   momenteel   bestaat   uit:   Herman   Willaerts   (voorzitter),   Anouk   Vanhecke (penningmeester),   Liesbeth   Roskam   (secretaris),   Jurgen   De   Maeyer   (artistiek   medewerker),   Luc   Claes   (webmaster),   Marie-Rose   De   Maeyer   en   Veerle Van der Auwera (ondersteunend). Voorzitters Herman Willaerts Uniform Bij   speciale   gelegenheden   en   concerten,   dragen   de   koorleden   een   uniform   dat   bestaat   uit   een   zwart(e)   blouse/hemd   en   zwarte   rok/broek   met   een kleuraccent   dat   bepaald   wordt   door   het   thema   van   de   gelegenheid   of   concert.   Bijvoorbeeld,   met   Pasen   dragen   de   dames   een   geel   kleuraccent   in   de vorm van een geel houten bloempje of een gele sjaal. Met Kerstmis wordt het een rood kleuraccent en dragen de heren bv. een rode das. Andere activiteiten buiten het zingen in de kerk De   Hisistelingen   hebben   een   groot   hart   en   zijn   gekend   voor   hun   sociaal   engagement.   Ze   steken   maar   al   te   graag   hun   handen   uit   de   mouwen   voor vrijwilligerswerk    en    gemeenteactiviteiten,    en    nemen    geregeld    deel    aan    het    lokale    en    regionale    verenigingsleven.    Enkele    voorbeelden    zijn    de Kerstboomverbranding    van    de    Chirojongens,    Dorp    in    de    Kijker    2016    van    de    Landelijke    Gilde,    de    kerstwandeling    en    de    quiz    van    de    KWB,    de kapelletjeswandeling   van   de   lokale   geloofsgemeenschap   Hingene,   etc.   Elk   jaar   (op   de   derde   zaterdag   van   januari)   brengen   ze   ook   hun   koorleden,   hun partners   en   vrienden   samen   rond   een   gezellig   diner   met   dans   (“Teerfeest”)   om   het   nieuwe   jaar   plechtig   in   te   huldigen   en   even   stil   te   staan   bij   de realisaties   van   het   voorbije   jaar.   Er   staan   ook   geregeld   teambuilding-activiteiten   op   het   programma   waarbij   plezier,   cultuur   en   gezellig   samenzijn centraal staan. Bron: www.hisiste.be   Gemengd koor HISISTE Hingene Status vereniging: Actief Contactgegevens: Jozef Claesen | Van Haelenstraat 84 – 2880 Hingene E-mail: geen WEBSITE
Reglement Sint-Stefanuskoor Klik   op   de   afbeelding   om   het   beter te bestuderen?