Geschiedenis Orde van Hingene Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Sagen en Legenden Een volksverhaal is een verhaal met een verhalende kern (begin, midden, einde) en handelende personen. Het voornaamste criterium is dat het mondeling wordt doorverteld tussen (groepen) mensen en daarbij doet het er niet toe hoe oud het is, waar het vandaan komt en of het niet ook een rol speelt in de geschreven overlevering. Een overzicht van sagen en legenden uit onze gemeente. Brouwerijen De gemeente Hingene telde maar liefst 16 brouwerijen en bottelarijen. Ook had iedere brouwerij zijn eigen bierprocedé en dus ook zijn eigen biermerk. De populairste die we zeker kennen zijn Welta, Rex en Krak Pils. Sport en Spel Sommigen zullen het wel al eens gezien hebben. Inwoners die met zware schijven naar een klein stukje van een borstelsteel werpen om zo geld te winnen of met munten naar een, met krijt getrokken, “meet” gooien. Rare jongens die van Hingene, Wintam of Eikevliet, denk je dan. Even onze gebruiken verduidelijken. Nattenhaasdonck Onze deelgemeente Hingene… begrensd door de Schelde, de Rupel en de Vliet, daarbij doorkruist met mee dan twintig waterlopen en bezaaid met verschillende wielen, heeft zijn oorspronkelijke natuur weten te bewaren. Het is een land waar de mens steeds slag heeft geleverd tegen het water en toch steeds van het water heeft gehouden. Het is het dorp van Donatus Kwik, Nattenhaasdonck. Een reis door de tijd Een overzicht van plaatselijke gebeurtenissen in de loop van de geschiedenis. Huis Ursel of d’Ursel Een overzicht van de verschillende hertogen van de familie d’Ursel. De Schelde en poëzie De Schelde is een bron van leven. Een belangrijke stroom voor onze gemeente Hingene. Het gaf ons leven, maar het nam ook leven. Eikevliet Eikevliet is een dorpje gelegen tussen de Rupelstroom en de Vliet. Als gehucht van de gemeente Hingene werd het met de fusie van 1977 opgeslokt door de gemeente Bornem. Het dorp kan zich buigen over een dynamische geschiedenis van nijverheid en economische activiteiten. Op de purp’ren hei De schrijver van het bekendste Kempenlied uit onze geschiedenis heeft zijn roots in Hingene. Pol Le Roy "Eén van de grootste, als hij al niet dé grootste dichter is in ons taalgebied." Zo luidde ooit de visie van de befaamde literatuurkenner pater Janssens op de onroomse Pol le Roy. Sinds zijn dood is het nochtans stil geworden rond deze gedreven man. Le Roy verdient beter. Philippe J. Hicquet Viel er ook maar één dode op Hingens grondgebied tijdens de Groote Oorlog. Wij ontdekten één gesneuvelde voor het Vaderland. Een noodlottige soldaat uit Nimy. Jean Raes Wie indertijd werkte bij 'La Flandre' werkte eigenlijk 'te Raskes', dat was de plaatselijke benaming voor de fabriek. 'Raske' was afgeleid van de naam van de oprichter van de fabriek, namelijk Jean Raes, later opgevolgd door zijn zoon Arthur Raes. Jean Raes was geboren in 1838 te Hingene en dook op een bepaald moment op als postbeambte in Kortrijk. Edward Claessens Edward Frans Claessens, geboren in Eikevliet (Hingene) op 14 november 1885, stamt uit een liberaal arbeidersgezin van 6 kinderen (5 jongens en 1 meisje). Als zijn vader, Carolus Ludovicus,  nachtwaker wordt op de cementfabriek te Niel, verhuist het gezin naar de gemeente Niel. Hingene Hingene is een dorp en een zelfstandige gemeente tot de fusie van 1977 in de Belgische provincie Antwerpen en een deelgemeente van Bornem. De gehuchten Wintam en Eikevliet vallen onder de deelgemeente Hingene. Geschiedenis