Disclaimer ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze   vereniging   besteedt   veel   zorg   aan   de   creatie   van   deze   website,   maar   garandeert   echter   niet   de   correctheid   van   de   informatie.   De   gebruiker   is   zich er   eveneens   van   bewust   dat   de   informatie   kan   veranderen   zonder   dat   hij   daarvan   van   tevoren   op   de   hoogte   wordt   gebracht.   Daarom   kan   de   Orde   van Hingene   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   de   inhoud   van   de   site   of   voor   het   gebruik   dat   hiervan   wordt   gemaakt.   Wanneer   onze   vereniging verwittigd   wordt   van   fouten   of   onvolledigheid   van   gegevens,   dan   zal   onze   dienst   die   verantwoordelijk   is   voor   de   website   onmiddellijk   overgaan   tot verbetering of aanvulling. Orde van Hingene aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. In   het   geval   dat   links   tot   stand   worden   gebracht   met   andere   sites,   bijvoorbeeld   met   behulp   van   zoekinstrumenten   of   bronvermeldingen,   is   onze vereniging   niet   aansprakelijk   voor   de   inhoud   en   het   bestaan   van   deze   andere   sites.   De   Orde   van   Hingene   kan   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Vragen Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze vereniging via het e-mailadres: eenhartvoorhingene@gmail.com . Auteursrecht © Orde van Hingene De   Orde   van   Hingene   geeft   de   bezoeker   van   deze   site   de   toelating   om   de   opgenomen   gegevens   te   kopiëren,   af   te   drukken   en   aan   te   wenden   op voorwaarde   dat   deze   gegevens   louter   voor   informatieve   doeleinden   van   de   bezoeker   worden   aangewend,   en   met   uitsluiting   van   elke   verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Privacy De   persoonsgegevens   die   je   aan   de   Orde   van   Hingene   verstrekt   worden   opgenomen   in   de   bestanden   van   onze   vereniging,   Barelveldweg   8,   B-2880 Bornem.   Bij   elk   bezoek   aan   onze   website   bewaren   wij   noch   uw   domeinnaam,   noch   uw   e-mailadres.   Wij   bewaren   enkel   uw   persoonlijke   gegevens   als   u dit   aan   ons   vrijwillig   communiceert   (b.v.   door   een   formulier   in   te   vullen).   Deze   gegevens   worden   niet   doorgegeven   aan   andere   organisaties.   Als   u   ons via   onze   website   uw   e-mailadres   meedeelt,   kan   u   van   ons   periodieke   mailings   ontvangen   over   producten,   diensten   en   evenementen.   Als   u   dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons via e-mail te contacteren. Je beschikt over een inzage- en correctierecht. Portretrecht U   kan   zich   beroepen   op   het   portretrecht    om   een   foto   verwijderd   te   krijgen   (wet   van   30   juni   1994   betreffende   het   auteursrecht   en   naburige   rechten, artikel   10).   Let   erop   dat   u   enkel   portretrecht   hebt   indien   u   duidelijk   herkenbaar   bent   op   de   foto   en   u   ook   hoofdonderdeel   uitmaakt   van   de   foto. Voorbeeld:   bij   een   foto   van   een   kerk   waar   u   toevallig   één   van   de   tientallen   mensen   bent   die   toevallig   voorbij   lopen   heeft   u   geen   portretrecht   en   kan   u de   foto   niet   laten   verwijderen   door   onze   procedure.   Let   erop   dat   u   waarschijnlijk   geen   beroep   kan   doen   op   het   portretrecht   indien   u   een   “bekende persoon”   bent.      Politici,   magistraten,   bedrijfsleiders,   filmsterren,   kunstenaars,   sportfiguren   en   andere   publieke   figuren   worden   verondersteld   toe   te staan dat hun afbeelding wordt gebruikt. In andere gevallen kan je steeds contact opnemen met ons. Eigendom Sommige   namen,   tekens   en   logo's   die   op   deze   site   worden   gebruikt   (bijvoorbeeld   het   logo   en   de   naam   van   Orde   van   Hingene,   etc.   ...)   zijn   uitsluitend eigendom van onze vereniging en mogen niet gereproduceerd worden. Klachten over tekstformulering Altijd   bestaat   er   de   kans   dat   sommige   teksten   verkeerd   geïnterpreteerd   kunnen   worden.   Hiervoor   willen   wij   ons   alvast   verontschuldigen,   indien   dit het   geval   mocht   zijn.   Onze   vereniging   haalt   de   informatie   uit   verschillende   bestaande   teksten,   o.a.   uit   archieven   (gemeentelijk,   landelijk,   militair, etc.).   We   proberen   elke   keer   rekening   te   houden   met   nabestaanden,   doch   ook   zonder   inbreuk   te   doen   op   de   geschiedenis.   Indien   wij   verwijzen   naar personen,   dan   bestaan   hierover   sluitende   bewijzen   in   de   vorm   van   documenten,   notulen,   bidprenten,   etc.   Echter   staan   wij   open   voor   opbouwende kritiek of tekstvoorstellen waarbij beide partijen genoegen in vinden.