Disclaimer ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze   vereniging   besteedt   veel   zorg   aan   de   creatie   van   deze   website,   maar   garandeert   echter   niet   de   correctheid   van   de   informatie.   De   gebruiker   is   zich er   eveneens   van   bewust   dat   de   informatie   kan   veranderen   zonder   dat   hij   daarvan   van   tevoren   op   de   hoogte   wordt   gebracht.   Daarom   kan   de   Orde   van Hingene   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   de   inhoud   van   de   site   of   voor   het   gebruik   dat   hiervan   wordt   gemaakt.   Wanneer   onze   vereniging verwittigd   wordt   van   fouten   of   onvolledigheid   van   gegevens,   dan   zal   onze   dienst   die   verantwoordelijk   is   voor   de   website   onmiddellijk   overgaan   tot verbetering of aanvulling. Orde van Hingene aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. In   het   geval   dat   links   tot   stand   worden   gebracht   met   andere   sites,   bijvoorbeeld   met   behulp   van   zoekinstrumenten   of   bronvermeldingen,   is   onze vereniging   niet   aansprakelijk   voor   de   inhoud   en   het   bestaan   van   deze   andere   sites.   De   Orde   van   Hingene   kan   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Vragen Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze vereniging via het e-mailadres: eenhartvoorhingene@gmail.com . Auteursrecht © Orde van Hingene De   Orde   van   Hingene   geeft   de   bezoeker   van   deze   site   de   toelating   om   de   opgenomen   gegevens   te   kopiëren,   af   te   drukken   en   aan   te   wenden   op voorwaarde   dat   deze   gegevens   louter   voor   informatieve   doeleinden   van   de   bezoeker   worden   aangewend,   en   met   uitsluiting   van   elke   verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Privacy De   persoonsgegevens   die   je   aan   de   Orde   van   Hingene   verstrekt   worden   opgenomen   in   de   bestanden   van   onze   vereniging,   Barelveldweg   8,   B-2880 Bornem.   Bij   elk   bezoek   aan   onze   website   bewaren   wij   noch   uw   domeinnaam,   noch   uw   e-mailadres.   Wij   bewaren   enkel   uw   persoonlijke   gegevens   als   u dit   aan   ons   vrijwillig   communiceert   (b.v.   door   een   formulier   in   te   vullen).   Deze   gegevens   worden   niet   doorgegeven   aan   andere   organisaties.   Als   u   ons via   onze   website   uw   e-mailadres   meedeelt,   kan   u   van   ons   periodieke   mailings   ontvangen   over   producten,   diensten   en   evenementen.   Als   u   dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons via e-mail te contacteren. Je beschikt over een inzage- en correctierecht. Portretrecht Iedereen   heeft   het   recht   zich   te   verzetten   tegen   de   publicatie   van   een   foto   waar   hij   duidelijk   herkenbaar   op   staat.   Door   deel   te   nemen   aan   een manifestatie   geef   je   meestal   impliciet   je   toestemming   om   foto’s   van   je   deelname   te   gebruiken.   Foto’s   van   voorbije   activiteiten   nemen   een   belangrijke plaats   in   op   deze   website.   Als   je   een   bezwaar   maakt   tegen   een   bepaalde   foto,   volstaat   het   van   ons   dat   te   laten   weten.   We   zullen   de   foto   in   kwestie   zo snel mogelijk van de site verwijderen. Auteursrecht en recht op afbeelding We   hebben   ernaar   gestreefd   de   wettelijke   bepalingen   in   verband   met   de   intellectuele   eigendom   van   de   beelden   en   andere   objecten   in   onze   beeldbank te   respecteren.   In   principe   zijn   alle   beelden   en   objecten   in   onze   beeldbank   opgenomen   met   toestemming   van   diegene   die   de   auteursrechten   bezit. Indien   je   meent   dat   voor   een   bepaald   object   het   auteursrecht   van   de   fotograaf   of   zijn/haar   erfgenamen,   of   het   recht   op   afbeelding   geschonden   werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet. De afbeeldingen en andere types objecten in onze beeldbank kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden gedownload. Via   een   overeenkomst   heeft   de   eigenaar,   die   het   origineel   in   bezit   heeft,   tevens   toestemming   gegeven   om   de   beelden   te   gebruiken   voor   niet- commerciële   doeleinden   zoals   educatieve   en   sociaal-culturele   activiteiten   (bv.   expo,   online   beeldbank).   Een   kopie   in   hoge   resolutie   kan   steeds aangevraagd worden. Hiervoor vragen wij wel een betaling van €3,00 (incl. verzendingskosten). Elk   ander   gebruik   (bv.   publicatie   in   een   boek,   commerciële   activiteiten)   dat   niet   onder   onze   bevoegdheid   valt,   zal   beperkt   worden   toegestaan.   Dit   zal afhangen   van   het   doel   waarvoor   de   foto’s   gebruikt   dienen   te   worden.   Alle   foto’s   werden   apart   bewerkt   en   kunnen   sterk   van   het   origineel   verschillen (kleur, restauratie, etc.). De bewerkingen doen geen afbreuk op de historische waarde van de foto’s. Delen   via   sociale   media   kan   door   middel   van   de   daartoe   bestemde   knoppen   op   de   detailpagina   van   een   object.   Het   voordeel   van   deze   werkwijze   is   dat het publiek onmiddellijk kan doorklikken en de beschrijving lezen van het beeld/object. De foto’s in onze beeldbank zijn voorzien van een watermerk. Vrijwaring portretrecht Tijdens   onze   activiteiten   worden   er   foto’s   gemaakt.   Deze   foto’s   worden   daarna   beschikbaar   gesteld   aan   de   deelnemers,   gedeeld   via   onze   website   en facebook.   Deze   foto’s   kunnen   ook   gebruikt   worden   als   promotie   voor   onze   vereniging.   De   deelnemer   geeft   toestemming   voor   het   maken   van   foto’s tijdens   de   activiteiten   en   verleent   hierbij   de   organisatie   het   recht   om   zonder   beperking   de   foto’s   te   gebruiken,   publiceren,   reproduceren   en distribueren. Eigendom Sommige   namen,   tekens   en   logo's   die   op   deze   site   worden   gebruikt   (bijvoorbeeld   het   logo   en   de   naam   van   Orde   van   Hingene,   etc.   ...)   zijn   uitsluitend eigendom van onze vereniging en mogen niet gereproduceerd worden. Klachten over tekstformulering Altijd   bestaat   er   de   kans   dat   sommige   teksten   verkeerd   geïnterpreteerd   kunnen   worden.   Hiervoor   willen   wij   ons   alvast   verontschuldigen,   indien   dit het   geval   mocht   zijn.   Onze   vereniging   haalt   de   informatie   uit   verschillende   bestaande   teksten,   o.a.   uit   archieven   (gemeentelijk,   landelijk,   militair, etc.).   We   proberen   elke   keer   rekening   te   houden   met   nabestaanden,   doch   ook   zonder   inbreuk   te   doen   op   de   geschiedenis.   Indien   wij   verwijzen   naar personen,   dan   bestaan   hierover   sluitende   bewijzen   in   de   vorm   van   documenten,   notulen,   bidprenten,   etc.   Echter   staan   wij   open   voor   opbouwende kritiek of tekstvoorstellen waarbij beide partijen genoegen in vinden.