Disclaimer Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze vereniging besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De  gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt  gebracht. Daarom kan de Orde van Hingene niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan  wordt gemaakt. Wanneer onze vereniging verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal onze dienst die  verantwoordelijk is voor de website onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Orde van Hingene aanvaard geen aansprakelijkheid  voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.  In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten of bronvermeldingen, is  onze vereniging niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. De Orde van Hingene kan niet aansprakelijk  worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.  Vragen Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze vereniging via het e-mailadres: eenhartvoorhingene@gmail.com.  Auteursrecht  © Orde van Hingene  De Orde van Hingene geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te  wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van  elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.  Privacy  De persoonsgegevens die je aan de Orde van Hingene verstrekt worden opgenomen in de bestanden van onze vereniging, Barelveldweg 8,  B-2880 Bornem. Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Wij bewaren enkel uw  persoonlijke gegevens als u dit aan ons vrijwillig communiceert (b.v. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet  doorgegeven aan andere organisaties. Als u ons via onze website uw e-mailadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen  over producten, diensten en evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons via e-mail te contacteren. Je  beschikt over een inzage- en correctierecht.  Portretrecht  U kan zich beroepen op het portretrecht om een foto verwijderd te krijgen (wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige  rechten, artikel 10). Let erop dat u enkel portretrecht hebt indien u duidelijk herkenbaar bent op de foto en u ook hoofdonderdeel uitmaakt  van de foto. Voorbeeld: bij een foto van een kerk waar u toevallig één van de tientallen mensen bent die toevallig voorbij lopen heeft u geen  portretrecht en kan u de foto niet laten verwijderen door onze procedure. Let erop dat u waarschijnlijk geen beroep kan doen op het  portretrecht indien u een “bekende persoon” bent.  Politici, magistraten, bedrijfsleiders, filmsterren, kunstenaars, sportfiguren en andere  publieke figuren worden verondersteld toe te staan dat hun afbeelding wordt gebruikt. In andere gevallen kan je steeds contact opnemen  met ons.  Eigendom Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Orde van Hingene, etc. ...) zijn  uitsluitend eigendom van onze vereniging en mogen niet gereproduceerd worden.  Klachten over tekstformulering  Altijd bestaat er de kans dat sommige teksten verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Hiervoor willen wij ons alvast verontschuldigen,  indien dit het geval mocht zijn. Onze vereniging haalt de informatie uit verschillende bestaande teksten, o.a. uit archieven (gemeentelijk,  landelijk, militair, etc.). We proberen elke keer rekening te houden met nabestaanden, doch ook zonder inbreuk te doen op de geschiedenis.  Indien wij verwijzen naar personen, dan bestaan hierover sluitende bewijzen in de vorm van documenten, notulen, bidprenten, etc. Echter  staan wij open voor opbouwende kritiek of tekstvoorstellen waarbij beide partijen genoegen in vinden.