Disclaimer
Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze   vereniging   besteedt   veel   zorg   aan   de   creatie   van   deze   website,   maar   garandeert   echter   niet   de   correctheid   van   de   informatie.   De gebruiker   is   zich   er   eveneens   van   bewust   dat   de   informatie   kan   veranderen   zonder   dat   hij   daarvan   van   tevoren   op   de   hoogte   wordt gebracht.   Daarom   kan   de   Orde   van   Hingene   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   de   inhoud   van   de   site   of   voor   het   gebruik   dat hiervan   wordt   gemaakt.   Wanneer   onze   vereniging   verwittigd   wordt   van   fouten   of   onvolledigheid   van   gegevens,   dan   zal   onze   dienst   die verantwoordelijk    is    voor    de    website    onmiddellijk    overgaan    tot    verbetering    of    aanvulling.    Orde    van    Hingene    aanvaard    geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. In    het    geval    dat    links    tot    stand    worden    gebracht    met    andere    sites,    bijvoorbeeld    met    behulp    van    zoekinstrumenten    of bronvermeldingen,   is   onze   vereniging   niet   aansprakelijk   voor   de   inhoud   en   het   bestaan   van   deze   andere   sites.   De   Orde   van   Hingene kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Vragen Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze vereniging via het e-mailadres: eenhartvoorhingene@gmail.com . Auteursrecht © Orde van Hingene De   Orde   van   Hingene   geeft   de   bezoeker   van   deze   site   de   toelating   om   de   opgenomen   gegevens   te   kopiëren,   af   te   drukken   en   aan   te wenden    op    voorwaarde    dat    deze    gegevens    louter    voor    informatieve    doeleinden    van    de    bezoeker    worden    aangewend,    en    met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Privacy De    persoonsgegevens    die    je    aan    de    Orde    van    Hingene    verstrekt    worden    opgenomen    in    de    bestanden    van    onze    vereniging, Barelveldweg   8,   B-2880   Bornem.   Bij   elk   bezoek   aan   onze   website   bewaren   wij   noch   uw   domeinnaam,   noch   uw   e-mailadres.   Wij bewaren   enkel   uw   persoonlijke   gegevens   als   u   dit   aan   ons   vrijwillig   communiceert   (b.v.   door   een   formulier   in   te   vullen).   Deze   gegevens worden   niet   doorgegeven   aan   andere   organisaties.   Als   u   ons   via   onze   website   uw   e-mailadres   meedeelt,   kan   u   van   ons   periodieke mailings   ontvangen   over   producten,   diensten   en   evenementen.   Als   u   dergelijke   mailings   niet   wenst   te   ontvangen,   gelieve   ons   via   e- mail te contacteren. Je beschikt over een inzage- en correctierecht. Portretrecht U   kan   zich   beroepen   op   het   portretrecht    om   een   foto   verwijderd   te   krijgen   (wet   van   30   juni   1994   betreffende   het   auteursrecht   en naburige    rechten,    artikel    10).    Let    erop    dat    u    enkel    portretrecht    hebt    indien    u    duidelijk    herkenbaar    bent    op    de    foto    en    u    ook hoofdonderdeel   uitmaakt   van   de   foto.   Voorbeeld:   bij   een   foto   van   een   kerk   waar   u   toevallig   één   van   de   tientallen   mensen   bent   die toevallig   voorbij   lopen   heeft   u   geen   portretrecht   en   kan   u   de   foto   niet   laten   verwijderen   door   onze   procedure.   Let   erop   dat   u waarschijnlijk   geen   beroep   kan   doen   op   het   portretrecht   indien   u   een   “bekende   persoon”   bent.      Politici,   magistraten,   bedrijfsleiders, filmsterren,   kunstenaars,   sportfiguren   en   andere   publieke   figuren   worden   verondersteld   toe   te   staan   dat   hun   afbeelding   wordt gebruikt. In andere gevallen kan je steeds contact opnemen met ons. Eigendom Sommige   namen,   tekens   en   logo's   die   op   deze   site   worden   gebruikt   (bijvoorbeeld   het   logo   en   de   naam   van   Orde   van   Hingene,   etc.   ...) zijn uitsluitend eigendom van onze vereniging en mogen niet gereproduceerd worden. Klachten over tekstformulering Altijd    bestaat    er    de    kans    dat    sommige    teksten    verkeerd    geïnterpreteerd    kunnen    worden.    Hiervoor    willen    wij    ons    alvast verontschuldigen,   indien   dit   het   geval   mocht   zijn.   Onze   vereniging   haalt   de   informatie   uit   verschillende   bestaande   teksten,   o.a.   uit archieven   (gemeentelijk,   landelijk,   militair,   etc.).   We   proberen   elke   keer   rekening   te   houden   met   nabestaanden,   doch   ook   zonder inbreuk   te   doen   op   de   geschiedenis.   Indien   wij   verwijzen   naar   personen,   dan   bestaan   hierover   sluitende   bewijzen   in   de   vorm   van documenten,   notulen,   bidprenten,   etc.   Echter   staan   wij   open   voor   opbouwende   kritiek   of   tekstvoorstellen   waarbij   beide   partijen genoegen in vinden.