Chirojongens Sint-Stefanus Hingene VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1942 Naam bij oprichting:  Chirojongens Sint-Stefanus Hingene Chiro   bestaat   sinds   1934.   Daarvoor   bestonden   er   ook   al   wel   een   soort   jeugdbewegingen,   maar   die   heetten   toen   nog   "patronaten".      In   1934   heeft   J os Cleymans    (een   priester   te   Willebroek)   de   eerste   Chirogroep   opgericht.   Vanaf   toen   zijn   meer   en   meer   patronaten   Chirogroepen   geworden.   De   naam   had Jos Cleymans  gemaakt met de Griekse letters "chi" en "ro". De   Chiro   bleef   groeien,   ook   tijdens   de   Tweede   Wereldoorlog.   Tijdens   de   Duitse   bezetting   van   België   kwamen   de   Chirogroepen   bij   elkaar   met   de   uitvlucht dat ze een religieuze bijeenkomst hielden. Anders mocht het niet. Uit   documenten   is   gebleken   dat   er   reeds   in   1942   een   Chiro-werking   in   Hingene   bestond.   Zoals   overal   in   Vlaanderen   ontstonden   er   Chiro-groepen   uit   de vroegere   patronaten.   Uit   een   document   blijkt   dat   Karel   De   Ost    een   Jong-Chiroknaap   was   van   1942   tot   1945   in   Chirogroep   Hingene,   gewest   Rupel, Verbond   Antwerpen.   De   Kerk,   een   centraal   gegeven   bij   Chiro-werking,   leverde   reeds   in   die   tijd   geestelijke   en   daadwerkelijke   steun.   Getuige   hiervan   de vermelde   verzekering   afgesloten   door   E.H.   Pater   Bernard   Ten   Wolde .   De   proost   is   ten   alle   tijden   belangrijk   geweest   in   onze   Chiro.   We   herinneren   ons hier nog E.H. Pater A. Van Damme , E.H. H. Hamerlinck  en Pastoor Patrick Maervoet . Het Chiroheem Door   de   jaren   heen   is   onze   Chiro   ook   geëvolueerd   wat   betreft   lokalen.   Gestart   in   het   Patronaat   maar   verlangend   naar   een   eigen   stek,   was   na   de   grote overstroming   van   1953   een   houten   barak   het   eerste   Chiroheem.   Dit   werd   in   1965   verhuisd   van   de   Van   Haelenstraat   naar   de   Van   Kerckhovenstraat   naast het   patronaat.   Jaren   later   vestigden   we   ons   naar   de   huidige   locatie   waar   een   stenen   gebouw   opgetrokken.   Door   samenwerking   met   andere   verenigingen werd uiteindelijk de bouw van de huidige lokalen gerealiseerd die momenteel beheerd wordt door V.Z.W V.P.W. Klein-Brabant . Activiteiten Ook   in   deze   tijden   stellen   er   nog   jonge   mensen   hun   tijd   ter   beschikking   om   jonge   gastjes   (gasten)   van   6   tot   18   jaar   een   leuke,   speelse   zondagnamiddag te   laten   beleven.   De   werking   evolueerde   mee   met   de   diverse   tijden   en   generaties.   In   het   begin   werd   er   meer   gewerkt   rond   geloof,   werden   er   andere liederen   gezongen   of   meer   rond   de   eigen   vlag   gespeeld.   Nu   is   er   meer   mobiliteit,   andere   muziekgenres   en,   laat   ons   eerlijk   zijn,   minder   interesse   in geloof.   Toch   leeft   dit   alles   nog,   maar   dan   onder   een   andere   vorm.   Één   ding   is   zeker,   elk   kind,   tiener   of   jong   volwassene   komt   nog   steeds   aan   zijn   trekken in spel. Bivakken Wie   Chiro   zegt,   zegt   ook   op   kamp   gaan.   Dit   ging   de   allereerste   keer   door   in   1951   te   Kruibeke.   Voor   dit   bivak   werd   er   beroep   gedaan   op   onze   eerste kookmoeder,   Mieke   Thys .   Sindsdien   kunnen   we   elk   jaar   weer   rekenen   op   de   culinaire   kunsten   van   onze   kookouders.   Zij   leerden   velen   van   onze   kinderen eten, waarvoor zij een dikke pluim verdienen. Bivak: Leven op het ritme van de wind en van de zon... Stamnummer: MJ0501 Logo Gedurende   tientallen   jaren   gebruikte   men   het   labarum   of   Christusmonogram   als   symbool.   In   de   jaren   1980   werd   de   uitgerekt   tot   een   open   cirkel,   om te tonen   dat   de   Chiro   een   beweging   is,   een   gemeenschap   die   op   zich   staat   (een   kring   of   cirkel),   maar   die   oog   heeft   en   openstaat   voor   de   omgeving   en   de wereld (de opening in de cirkel). In 2005 lanceerde de Chiro een vernieuwde huisstijl. Men koos daarbij voor "een wit logo in een rood en speels vlak" wit: omdat het logo zo sterker staat en meer opvalt rood: omdat het één van de bewegingskleuren is, minder ‘hard’ dan zwart, krachtiger dan beige en dynamischer dan blauw speels: "dat spreekt voor zich!" De afdelingsnamen In het begin werden de afdelingsnamen vooral gekozen in de geest van de opvoeding die moest worden gegeven. Jongens : strijdvaardig, dapper en sterk. Meisjes : dienstbaarheid, zuiverheid, schoonheid.

1940-'50:

jongens: Burchtknapen, Knapen en Kerels meisjes: Zonnekinderen, Zonnemeisjes en Kristimeisjes

1950-'60:

Zonnemeisjes worden Kroonmeisjes Zonnekinderen worden Zonnemeisjes Jongknapen, Sterretjes en Aspiranten komen erbij

1960-'70:

Sterretjes/Jongknapen worden speelclub Zonnemeisjes/Burchtknapen worden kwiks/rakkers Kroonmeisjes/Knapen worden tippers/toppers Kristimeisjes/Kerels worden tiptiens/kerels Aspiranten

2002:

De ribbels worden officieel erkend als zesde afdeling Leidingstekens Vroeger   was   er   een   hiërarchie   in   de   leidingsploeg,   in   tegenstelling   tot   vandaag   waar   iedere   leiding   gelijk   is,   was   er   een   soort   rangordesysteem. Beginnende   leiders ,   schaarleiders   en   afdelingsleiders   droegen   een   zwart   schild   met   goudgeel   leiderskruis.   Terwijl   de   groepsleiders   eenzelfde zwart   schild   met   geel-zwart   kruis   droegen.   Ook   waren   er   leiders   die   instonden   voor   meer   dan   één   Chirogroep;   de   sector-,   gewest,   verbonds-   en landbondsleiding.    hiervoor    werd    hetzelfde    systeem    gehanteerd    al    droegen    zij    ook    het    wapenschild    van    de    overeenkomstige    regio    waarvoor    ze verantwoordelijk   waren.   Ook   droeg   de   leiding   het   afdelingskenmerk   van   de   afdeling   waaraan   zij   leiding   gaven,   dit   kenmerk   bestond   uit   twee   horizontale strepen in de kleur van de overeenkomstige afdeling. Afdelingstekens uit de jaren ’50 en ‘60 Vroeger   had   iedere   afdeling   zijn   eigen   kenteken   en   schild.   Deze   kentekens   moesten   samen   met   het   beloftekenteken   op   het   uniform   aangebracht   worden. Deze   tekens   stonden   tevens   op   de   afdelingsbanieren   en   waren   het   herkenningssymbool   van   een   bepaalde   afdeling.   De   afdelingskentekens   van   de jongknapen/sterretjes en aspiranten zijn er pas in de loop van de jaren 50 bijgekomen. Chirojongens Sint-Stefanus Hingene Status vereniging: Actief Contactgegevens: Chirojongens Hingene- Beekje 25 - 2880 Hingene E-mail: chirojongenshingene@hotmail.com WEBSITE