Bijenhotelroute Orde van Hingene Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

In de lente van vorig jaar kon iedere inwoner van de Antwerpse Scheldegemeentes een project indienen ter verbetering van de open ruimte.

Eén van de 9 quick wins die geselecteerd werden door de Vlaamse Landmaatschappij en het Schelde-Landschapspark en hierdoor op

subsidies kon rekenen van de Vlaamse Overheid was de 'Bijenhotelroute'. Quick win-projecten zijn projecten op kleinere schaal, die binnen een

beperkte tijd kunnen uitgevoerd worden en daarbij op subsidies van het Vlaams plattelandsbeleid kunnen rekenen. In het kader van zijn

plattelandsbeleid hecht minister-president Kris Peeters veel belang aan initiatieven die van onderuit komen. Daarom investeert hij in quick-wins,

initiatieven die uitgaan van gemeenten, verenigingen, ondernemingen en van particulieren.

De ‘bijienhotelroute’ werd ingediend als 'Scheldeheldenproject' door An Colaes uit Hingene en in de loop van 2013 verder uitgewerkt met de  hulp van de Steenschuit (opleidingscentra van de VDAB voor langdurig werklozen), die de hotels bouwden en plaatsten samen met sociaal  tewerkgestelden van de vzw De Steenovens (een samenwerkingsverband tussen de vzw K.V.N.S. en de OCMW’s van Willebroek , Sint-  Amands, Bornem en Puurs ), de Pegode (een zorgcentrum in Niel, voor mensen met een beperking) die de kleine bijenhotels bouwden, Björn  Van Eetvelt die zorgde voor de opmaak van de fietsfolder, Herman Boons die het hotel tekende, Jens d' Haeseleer en Stein Temmerman die de  informatieborden voor hun rekening namen en de steun van Natuurpunt en ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), in het bijzonder van Joost  Reyniers en Johan Foque. Het project werd mede gesponsord door 6 bedrijven en de gemeentes Bornem, Puurs en Sint-Amands.  De bijenhotelroute bestaat uit 2 fietslussen, van ongeveer 20 km die over het fietsknooppuntennetwerk loopt. Op beide routes staan telkens 4  bijenhotels met informatieborden die ons iets meer vertellen over de verschillende soorten bijen, de wereld van de solitaire bij, het nut van de  bij en over hoe we zorg kunnen dragen voor de bij.  Bijen zijn immers een 'hot' item geworden. Naar schatting 84% van de landbouwgewassen in Europa is afhankelijk van bestuiving door de bij.  Wereldwijd wordt de jaarlijkse economische waarde van de bij op meer dan 150 miljard euro geschat. Door pesticidengebruik , verarming van  het landschap en een tekort aan stuifmeelrijke bloemen gaat de bijenpopulatie over heel de wereld de laatste jaren met meer dan 20% tot zelfs  50% achteruit. Hoog tijd dus om de alarmbel te luiden en de mensen op een ludieke manier kennis te laten maken met de solitaire bij, een  wilde bij die gerust een hotel als nestplaats wil voor haar nakomelingen! Een leuk weetje is dat de solitaire bij geen honing produceert, niet in  kolonie leeft en dat de angel, die alleen bij het vrouwtje voortkomt niet door de menselijke huid kan prikken. 
Download hier de route Heb je zin om deze mooie  route zelf eens te onder-  nemen? Download dan hier  de folder. Voor het openen van PDF-  bestanden hebt u het  programma Adobe Reader   nodig. Is Adobe Reader nog  niet op uw computer  geïnstalleerd, dan kunt u het  programma gratis downloaden  via de website van Adobe.
Ann Colaes Ann Colaes is de bezieler  van dit project. Zij trok  hardnekkig aan de kar om  alles in goede banen te  leiden. En we mogen trots  zeggen: “Het is haar gelukt!”