BIJENHOTELROUTE ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

In  

de  

lente  

van  

vorig  

jaar  

kon  

iedere  

inwoner  

van  

de  

Antwerpse  

Scheldegemeentes  

een  

project  

indienen  

ter  

verbetering  

van  

de  

open  

ruimte.  

Eén  

van

de  

9  

quick  

wins  

die  

geselecteerd  

werden  

door  

de  

Vlaamse  

Landmaatschappij  

en  

het  

Schelde-Landschapspark  

en  

hierdoor  

op  

subsidies  

kon  

rekenen

van  

de  

Vlaamse  

Overheid  

was  

de  

'Bijenhotelroute'.  

Quick  

win-projecten  

zijn  

projecten  

op  

kleinere  

schaal,  

die  

binnen  

een  

beperkte  

tijd  

kunnen

uitgevoerd  

worden  

en  

daarbij  

op  

subsidies  

van  

het  

Vlaams  

plattelandsbeleid  

kunnen  

rekenen.  

In  

het  

kader  

van  

zijn  

plattelandsbeleid  

hecht  

minister-

president   

Kris   

Peeters   

veel   

belang   

aan   

initiatieven   

die   

van   

onderuit   

komen.   

Daarom   

investeert   

hij   

in   

quick-wins,   

initiatieven   

die   

uitgaan   

van

gemeenten, verenigingen, ondernemingen en van particulieren.

De   ‘bijienhotelroute’   werd   ingediend   als   'Scheldeheldenproject'   door   An   Colaes   uit   Hingene   en   in   de   loop   van   2013   verder   uitgewerkt   met   de   hulp   van   de Steenschuit   (opleidingscentra   van   de   VDAB   voor   langdurig   werklozen),   die   de   hotels   bouwden   en   plaatsten   samen   met   sociaal   tewerkgestelden   van   de vzw   De   Steenovens   (een   samenwerkingsverband   tussen   de   vzw   K.V.N.S.   en   de   OCMW’s   van   Willebroek   ,   Sint-Amands,   Bornem   en   Puurs   ),   de   Pegode   (een zorgcentrum   in   Niel,   voor   mensen   met   een   beperking)   die   de   kleine   bijenhotels   bouwden,   Björn   Van   Eetvelt   die   zorgde   voor   de   opmaak   van   de   fietsfolder, Herman   Boons   die   het   hotel   tekende,   Jens   d'   Haeseleer   en   Stein   Temmerman   die   de   informatieborden   voor   hun   rekening   namen   en   de   steun   van Natuurpunt   en   ANB   (Agentschap   voor   Natuur   en   Bos),   in   het   bijzonder   van   Joost   Reyniers   en   Johan   Foque.   Het   project   werd   mede   gesponsord   door   6 bedrijven en de gemeentes Bornem, Puurs en Sint-Amands. De   bijenhotelroute   bestaat   uit   2   fietslussen,   van   ongeveer   20   km   die   over   het   fietsknooppuntennetwerk   loopt.   Op   beide   routes   staan   telkens   4 bijenhotels   met   informatieborden   die   ons   iets   meer   vertellen   over   de   verschillende   soorten   bijen,   de   wereld   van   de   solitaire   bij,   het   nut   van   de   bij   en over hoe we zorg kunnen dragen voor de bij. Bijen   zijn   immers   een   'hot'   item   geworden.   Naar   schatting   84%   van   de   landbouwgewassen   in   Europa   is   afhankelijk   van   bestuiving   door   de   bij.   Wereldwijd wordt   de   jaarlijkse   economische   waarde   van   de   bij   op   meer   dan   150   miljard   euro   geschat.   Door   pesticidengebruik   ,   verarming   van   het   landschap   en   een tekort   aan   stuifmeelrijke   bloemen   gaat   de   bijenpopulatie   over   heel   de   wereld   de   laatste   jaren   met   meer   dan   20%   tot   zelfs   50%   achteruit.   Hoog   tijd   dus om   de   alarmbel   te   luiden   en   de   mensen   op   een   ludieke   manier   kennis   te   laten   maken   met   de   solitaire   bij,   een   wilde   bij   die   gerust   een   hotel   als nestplaats   wil   voor   haar   nakomelingen!   Een   leuk   weetje   is   dat   de   solitaire   bij   geen   honing   produceert,   niet   in   kolonie   leeft   en   dat   de   angel,   die   alleen   bij het vrouwtje voortkomt niet door de menselijke huid kan prikken.
Download hier de route Heb   je   zin   om   deze   mooie   route   zelf eens    te    onder-nemen?    Download dan hier de folder. Voor   het   openen   van   PDF-bestanden   hebt   u   het programma   Adobe   Reader    nodig.   Is   Adobe   Reader nog   niet   op   uw   computer   geïnstalleerd,   dan   kunt u    het    programma    gratis    downloaden    via    de website van Adobe .
Ann Colaes Ann   Colaes   is   de   bezieler   van   dit project.   Zij   trok   hardnekkig   aan   de kar    om    alles    in    goede    banen    te leiden.   En   we   mogen   trots   zeggen: “Het is haar gelukt!”