Philippe Joseph Hicquet ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Philippe Joseph Hicquet

Is   deze   gesneuvelde   soldaat   specialer   dan   alle   anderen?   Zeer   zeker   niet,   ware   het   niet   hij   de   enige   gesneuvelde   soldaat   op   Hingense   bodem   was. Philippe   Joseph   zag   het   levenslicht   in   Halle   op   29   november   1863.   Hij   verhuist   naar   Nimy,   een   dorp   in   de   Belgische   provincie   Henegouwen   en   een deelgemeente   van   de   Waalse   stad   Bergen.   Het   blijft   zijn   vaste   verblijfplaats   tot   voor   de   Groote   Oorlog.   Hij   trad   in   het   leger   en   werd   ondergebracht   bij   de hulptroepen ( enlisted Troupes auxiliaires du service d'intendance ), waar hij als rang Sergeant Majoor had. Op   20   augustus   was   het   grootste   deel   van   het   Veldleger   binnen   de   buitenste   gordel   van   de   Versterkte   Stelling   van   Antwerpen   opgesteld   in   lijn   achter   en tussen   de   forten.   De   5de   LA   (Legerafdeling   of   Divisie)   was   ontplooid   achter   de   Nete   ter   hoogte   van   Lier   waar   de   Duitse   hoofdkrachtsinspanning   verwacht werd.   De   2de   LA   stond   achter   de   5de   LA   en   nog   verder   in   diepte   op   drie   kilometer   achter   de   2de   LA   zou   Churchill   de   twee   Britse   Naval   Brigades opstellen.   Op   de   zuidelijke   perimeter   in   de   driehoek   tussen   Schelde   en   Rupel   waren   de   3de   LA   en   de   6   LA   opgesteld.   De   4de   LA   was   opgesteld   buiten   de perimeter   achter   de   Schelde   ter   hoogte   van   Dendermonde   om   te   beletten   dat   de   Duitsers   daar   de   Schelde   zouden   oversteken   en   de   vesting   vanuit   het westen aanpakken. De cavalerie divisie en de cavalerieregimenten van de divisies verzekerden de dekking. Antwerpen,   met   zijn   fortengordel   (waaronder   die   van   Bornem,   Liezele,   …)   raakte   omsingeld   door   de   steeds   meer   oprukkende   Duitse   troepenmacht.   Op   21 augustus 1914 bezwijkt Philippe Joseph, in Hingene, aan een hartaandoening. Hij krijgt een rustplaats in Soignies (Nederlands: Zinnik).
Geboortedatum 29/11/1863 Geboorteplaats: Halle, BE Woonplaats Nimy, Mons, BE Militaire Dienst Strijdmacht: Belgisch Leger Rang: Sergeant Majoor Stamnummer: 197/9860 Militaire    eenheid:    Troupes    auxiliaires    du service d'intendance Datum overlijden 21/ 8/1914 Plaats overlijden: Hingene (Hingene) Doodsoorzaak: ziekte (hartaandoening) Herdenkingsplaats: Soignies, Cimetière communal Extra: [indiensttreding:     milicien     1883     (Ré)     - 1883//];   Bediende   bij   het   Parket   (griffier van    militair    auditeur    RENARD,    Krijgsraad Hainaut) Bron: https://database.namenlijst.be