Statuten / Huishoudelijk reglement / Beleidsplan Orde van Hingene Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
MISIE / DOEL  Onze vereniging bestaat sinds 2012 dankzij de positieve insteek van sympathisanten en steun van onze leden. Als socio-culturele en heemkundige kring proberen wij een online  archief aan te leggen met foto's, films, objecten en andere waardevolle zaken. Het online archief zal steeds GRATIS te raadplegen zijn. Het gratis-verhaal trekken we trouwens  ook door naar onze expo's. Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen.  BELEIDSPLAN  Het beleidsplan 2016-2022 in verkorte vorm vind je hier.  STATUTEN De statuten van onze vereniging Orde van Hingene vind je hier.   ADDENDUM STATUTEN  Erelidmaatschap versie 02/11/2013 vind je hier. HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Raadpleeg ons huishoudelijk reglement hier.