RAAD VAN BESTUUR ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De   voorzitter   stelt   de   agenda   van   de   Raad   van   Bestuur   op   en   roept   de   vergadering   bijeen.   Hij   heeft   samen   met   de   penningmeester   mandaat   voor het   beheer   van   de   bancaire   rekening   van   de   vereniging   en   tekent   samen   met   de   penningmeester   de   betalingsmandaten.   De   voorzitter   is volmachtdrager om samen met de secretaris de briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen. De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter bij afwezigheid waar. De   penningmeester   heeft   samen   met   de   voorzitter   mandaat   voor   het   beheer   van   de   bancaire   rekening   van   de   vzw   en   tekent   samen   met   de penningmeester de betalingsmandaten. Hij zorgt voor de fondsen en plaatst zoveel mogelijk de gelden op een renderende post- of bankrekening. De   secretaris   maakt   alle   verslagen   en   mededelingen   op   en   is   volmachtdrager   om   samen   met   de   voorzitter   de   briefwisseling   van   de   vereniging   te ondertekenen en te ontvangen.

De leden van de Raad van Bestuur

 
Björn Van Eetvelt
Björn Van Eetvelt | Stichter-Voorzitter Geboren op 28 november 1979 te Bornem Adres: Barelveldweg 8 - 2880 Bornem Björn   is   voorzitter   en   stichter   van   de   vereniging.   Zijn   inbreng   bestaat   in   de   eerste   plaats   uit   het aanbrengen   van   gedurfde   en   soms   onverwezenlijke   ideeën,   het   leiden   van   de   vergaderingen,   connecties leggen   met   andere   verenigingen   en   waken   over   de   goede   gang   van   zaken   binnen   de   vereniging.   Hij   wil vooral een sterk bestuursteam met bijzondere talentvolle krachten uitbouwen.
Danny Polfliet | Ondervoorzitter & Researchverantwoordelijke Geboren op 9 september 1961 te Bornem Adres: Eikverveld 20 - 2880 Hingene-Eikevliet Danny   is   sinds   oktober   2015   verkozen   tot   ondervoorzitter   van   de   RvB.   Hij   staat   de   voorzitter   bij   in   het voeren   van   het   beleid.   Als   verantwoordelijke   van   de   Researchafdeling   coördineert   hij   ook   alle   acties aangaande   het   brede   gamma   opzoekingswerken.   Dit   kan   in   teamverband,   maar   ook   op   zelfstandige basis   uitgevoerd   worden.   Hij   zorgt   als   het   ware   mee   voor   de   heemkundige   knowhow   binnen   onze vereniging.
Ann Bogaerts | Secretaris Geboren op 3 november 1978 in Bornem Adres: Klein Akkerstraat 24 - 2880 Hingene-centrum Ann   is   al   actief   lid   van   de   vereniging   sinds   de   oprichting   in   2012.   Eerst   trad   ze   toe   als   ondersteunend lid, maar sinds 2016 nam de ze taak van secretaris op zich.
François “Swa” Pauwels | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 5 juni 1955 te Bornem Adres: Sint Margarethaplein 4 - 2880 Hingene-Wintam François   staat   ons   bij   met   allerlei   materiaal.   Als   cafébaas   van   taverne   Sint   Margaretha   en   door   zijn functie   binnen   de   biljart   kan   hij   niet   altijd   de   vergaderingen   bijwonen,   maar   hij   volgt   het   reilen   en zeilen zeer goed op. Swa doet alles om onze vereniging te ondersteunen waar mogelijk, waarvoor dank.  
Ivo Van Aken | Organisatieverantwoordelijke & PR Geboren op 4 januari 1969 te Brussel Adres: Victor Kegelsstraat 1A - 2880 Hingene-Wintam Van   bij   het   begin   volgde   Ivo   met   veel   belangstelling   de   activiteiten   van   de   "Orde   van   Hingene',   en   ben ik   een   trouwe   'supporter'.   Als   inwijkeling   (Ivo   is   van   Sterrebeek   afkomstig)   is   dit   een   ideale   manier   om het   culturele   en   volks   patrimonium   van   de   gemeente   te   leren   kennen.   Als   maatschappelijk   assistent, sociaal   cultureel   werker   en   inwoner   van   Wintam   wil   Ivo   graag   actief   bijdragen   door   zich   aan   te   sluiten bij het bestuur. In   zijn   vorig   leven   was   hij   actief   bij   KAJ   Brussel   en   KAJ   Nationaal.   Hij   heeft   dus   wel   wat   ervaring   om activiteiten   te   organiseren   en   mee   te   zoeken   in   team   naar   manieren   om   onze   gemeente,   en   de   vele verenigingen in de kijker te plaatsen.
Nicole Van Praet | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 2 augustus 1953 te Bornem Adres: Frans De Laetstraat 19 - 2880 Hingene-Wintam Nicole   was   ons   project   al   een   tijdje   aan   het   volgen   en   in   2015   besloot   ze,   zoals   velen   onder   ons,   zich aan   te   sluiten   bij   de   Orde   van   Hingene.   Dat   haar   interesse   bij   heemkunde   uit   Wintam,   meerbepaald   ‘De Hul’,   ligt,   is   geen   geheim.   Ze   zet   zich   al   jaren   in   voor   het   comité   ‘Op   den   Hul’.   Nu   heeft   ze   ook   besloten om zich actief in te zetten als bestuurslid van de Orde van Hingene.
Hilde Vandevoorde | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 7 juli 1967 Adres: Klompenmakersstraat - 2880 Hingene Hilde   was   reeds   actief   bij   de   Orde   van   Hingene   en   TK   De   Morgenster   als   bestuurslid,   maar   lastte   een pauze   in   om   nu   wederom   met   volle   moed   een   taak   in   onze   RvB   op   te   nemen.   Ze   bruist   van   energie   en haar   bron   aan   ideeën   is   onuitputtelijk.   Ze   staat   in   als   ondersteunend   bestuurslid,   maar   zal   in   de toekomst nog tal van andere taken op zich nemen.