Raad van Bestuur Orde van Hingene Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.  De voorzitter stelt de agenda van de Raad van Bestuur op en roept de vergadering bijeen. Hij heeft samen met de penningmeester  mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vereniging en tekent samen met de penningmeester de betalingsmandaten.  De voorzitter is volmachtdrager om samen met de secretaris de briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.  De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter bij afwezigheid waar. De penningmeester heeft samen met de voorzitter mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vzw en tekent samen  met de penningmeester de betalingsmandaten. Hij zorgt voor de fondsen en plaatst zoveel mogelijk de gelden op een renderende post-  of bankrekening.  De secretaris maakt alle verslagen en mededelingen op en is volmachtdrager om samen met de voorzitter de briefwisseling van de  vereniging te ondertekenen en te ontvangen. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn de volgende

 
Lid worden? Voor €7,50/werkjaar ben je al lid van onze vereniging. Stuur gewoon via e-mail jouw gegevens (naam + voornaam, adres, geboortedatum, gsmnummer en e-mailadres) door en wij doen de rest. Zodra wij jouw e-mail ontvangen hebben, nemen wij contact op met jou.
Meer info Björn Van Eetvelt
Björn Van Eetvelt | Stichter-Voorzitter Geboren op 28 november 1979 te Bornem Adres: Barelveldweg 8 - 2880 Bornem Björn is voorzitter en stichter van de vereniging. Zijn inbreng bestaat in de eerste plaats uit het  aanbrengen van gedurfde en soms onverwezenlijke ideeën, het leiden van de vergaderingen,  connecties leggen met andere verenigingen en waken over de goede gang van zaken binnen de  vereniging. Hij wil vooral een sterk bestuursteam met bijzondere talentvolle krachten uitbouwen. 
Danny Polfliet | Ondervoorzitter & Researchverantwoordelijke Geboren op 9 september 1961 te Bornem Adres: Eikverveld 20 - 2880 Hingene-Eikevliet Dannyis sinds oktober 2015 verkozen tot ondervoorzitter van de RvB. Hij staat de voorzitter bij in  het voeren van het beleid. Als verantwoordelijke van de Researchafdeling coördineert hij ook alle  acties aangaande het brede gamma opzoekingswerken. Dit kan in teamverband, maar ook op  zelfstandige basis uitgevoerd worden. Hij zorgt als het ware mee voor de heemkundige knowhow  binnen onze vereniging. 
Ann Bogaerts | Secretaris Geboren op 3 november 1978 in Bornem Adres: Klein Akkerstraat 24 - 2880 Hingene-centrum Ann is al actief lid van de vereniging sinds de oprichting in 2012. Eerst trad ze toe als  ondersteunend lid, maar sinds 2016 nam de ze taak van secretaris op zich.  
François “Swa” Pauwels | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 5 juni 1955 te Bornem Adres: Sint Margarethaplein 4 - 2880 Hingene-Wintam François staat ons bij met allerlei materiaal. Als cafébaas van taverne Sint Margaretha en door  zijn functie binnen de biljart kan hij niet altijd de vergaderingen bijwonen, maar hij volgt het reilen  en zeilen zeer goed op. Swa doet alles om onze vereniging te ondersteunen waar mogelijk,  waarvoor dank.  
Ivo Van Aken | Organisatieverantwoordelijke & PR Geboren op 4 januari 1969 te Brussel Adres: Victor Kegelsstraat 1A - 2880 Hingene-Wintam Van bij het begin volgde Ivo met veel belangstelling de activiteiten van de "Orde van Hingene', en  ben ik een trouwe 'supporter'. Als inwijkeling (Ivo is van Sterrebeek afkomstig) is dit een ideale  manier om het culturele en volks patrimonium van de gemeente te leren kennen. Als  maatschappelijk assistent, sociaal cultureel werker en inwoner van Wintam wil Ivo graag actief  bijdragen door zich aan te sluiten bij het bestuur.  In zijn vorig leven was hij actief bij KAJ Brussel en KAJ Nationaal. Hij heeft dus wel wat ervaring  om activiteiten te organiseren en mee te zoeken in team naar manieren om onze gemeente, en  de vele verenigingen in de kijker te plaatsen.  
Klik op de iconen hierboven  om ons fotoalbum te bekijken  en onze krantenartikels te  raadplegen. 
BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT

Wij zijn op zoek naar

bestuursleden en

vaste medewerkers!

Nicole Van Praet | Ondersteunend bestuurslid Geboren op 2 augustus 1953 te Bornem Adres: Frans De Laetstraat 19 - 2880 Hingene-Wintam Nicole was ons project al een tijdje aan het volgen en in 2015 besloot ze, zoals velen onder ons, zich aan te sluiten bij de Orde van Hingene. Dat haar interesse bij heemkunde uit Wintam, meerbepaald  ‘De Hul’, ligt, is geen geheim. Ze zet zich al jaren in voor het comité ‘Op den Hul’. Nu heeft ze ook  besloten om zich actief in te zetten als bestuurslid van de Orde van Hingene.