INFO Orde van Hingene Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Een hart voor Hingene De 'Orde van Hingene' werd in het leven geroepen om het cultureel en volks patrimonium van de  gemeente Hingene te bewaken en te bewaren. Ook zal zij instaan voor het organiseren van  evenementen ten dienste van het volk van Hingene, waarop er nog kan gefeest worden naar  aloude tradities.  Onze vereniging bestaat sinds 2012 dankzij de positieve insteek van sympathisanten en steun  van onze leden. Als socio-culturele en heemkundige kring proberen wij een online archief aan te  leggen met foto's, films, objecten en andere waardevolle zaken. Het online archief zal steeds  GRATIS te raadplegen zijn. Het gratis-verhaal trekken we trouwens ook door naar onze expo's.  Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen.  Ons project "Een hart voor Hingene" bestaat uit het beschermen en bewaren van het cultureel en volk  patrimonium van de gemeente Hingene. De taak van de bestuursleden, van onze vereniging, bestaat uit het  verzamelen van foto’s, anekdotes, filmpjes en andere objecten, maar bestaat ook uit het beheren van het archief en de website  www.eenhartvoorhingene.be. Ook krijgen wij geregeld vragen van personen over gans Vlaanderen en Brussel met opzoekingswerk  rondom hun stamboom of met vragen over een bepaalde plaats/café/buurt. Met veel plezier helpen wij deze mensen verder en soms  moeten wij hen doorverwijzen naar de instanties die hen hierbij het snelst kunnen bijstaan.  Onze vereniging is een pluralistische vereniging d.w.z. dat wij, ongeacht wij leden met een politiek mandaat hebben, openlijk geen  politieke voorkeur uiten. Ook zullen wij nooit onze medewerking geven aan een bepaalde politieke partij. Onze neutraliteit moet ervoor  zorgen dat wij een "open publiek" kunnen aanspreken.  Op een ludieke manier met geschiedenis omgaan is leuk en boeiend. Natuurlijk kan onze vereniging niet blijven bestaan zonder de steun van leden of steunende leden, sympathisanten en sponsors. Daarom  bedanken wij iedereen die in ons wil geloven.   Onderaan vindt je de FaroErfgoedkaart. Indien jouw browser gebruik maakt van HTTPS (een uitbreiding op het HTTP-protocol met als  doel een veilige uitwisseling van gegevens), kan dit problemen geven om weer te geven.   
Raad van Bestuur  Overzicht van onze bestuursleden
Klik op de iconen hierboven  om ons fotoalbum te bekijken  en onze krantenartikels te  raadplegen. 
Logo Orde van Hingene
Lid worden van onze vereniging Sinds de Algemene  Vergadering van 18 oktober  2013 vragen wij een  contributie van  €5,00/werkjaar. De  contributies gaan integraal  naar de werkingskosten en  daarbovenop geven wij nog  eens een leuke leden-korting  op al onze activiteiten. Lid  worden van onze vereniging  is heel simpel. Ga naar onze  speciale ledenpagina. Wij  hopen jullie allemaal te  verwelkomen in onze steeds  groeiende vereniging. 
Orde van Hingene