OVER ONS
Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Over de ‘Orde van Hingene’

Onze   vereniging   bestaat   sinds   2012   dankzij   de   positieve   insteek   van   sympathisanten   en   steun   van   onze   leden.   Als   socio-culturele en   heemkundige   kring   proberen   wij   een   online   archief   aan   te   leggen   met   foto's,   films,   objecten   en   andere   waardevolle   zaken.   Het online    archief    zal    steeds    GRATIS    te    raadplegen    zijn.    Het    gratis-verhaal    trekken    we    trouwens    ook    door    naar    onze    expo's. Heemkunde moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ons   project   " Een   hart   voor   Hingene "   bestaat   uit   het   beschermen   en   bewaren   van   het   cultureel   en   volk   patrimonium   van   de gemeente   Hingene.   De   taak   van   de   bestuursleden,   van   onze   vereniging,   bestaat   uit   het   verzamelen   van   foto’s,   anekdotes,   filmpjes en   andere   objecten,   maar   bestaat   ook   uit   het   beheren   van   het   archief   en   de   website   www.eenhartvoorhingene.be.   Ook   krijgen   wij geregeld   vragen   van   personen   over   gans   Vlaanderen   en   Brussel   met   opzoekingswerk   rondom   hun   stamboom   of   met   vragen   over een   bepaalde   plaats/café/buurt.   Met   veel   plezier   helpen   wij   deze   mensen   verder   en   soms   moeten   wij   hen   doorverwijzen   naar   de instanties die hen hierbij het snelst kunnen bijstaan. Onze    vereniging    is    een    pluralistische    vereniging    d.w.z.    dat    wij    geen    politieke    voorkeur    uiten.    Ook    zullen    wij    nooit    onze medewerking   geven   aan   een   bepaalde   politieke   partij.   Onze   neutraliteit   moet   ervoor   zorgen   dat   wij   een   "open   publiek"   kunnen aanspreken. Doordat we met geschiedenis bezig zijn, mogen wij ons profileren als heemkundige vereniging. “Op een ludieke manier met geschiedenis omgaan is leuk en boeiend!” Natuurlijk   kan   onze   vereniging   niet   blijven   bestaan   zonder   de   steun   van   leden,   sympathisanten   en   sponsors.    Daarom   bedanken wij iedereen die in ons wil geloven. Bekijk hier alvast ons fotoalbum .
Logo Orde van Hingene
RAAD VAN BESTUUR Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden wel ‘ondersteunend bestuurslid' genoemd. EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM

Onderaan vindt je de FaroErfgoedkaart.

KRANTENKNIPSELS In de loop der jaren hebben we de interesse kunnen wekken van de pers. Dit met tal van evenementen zoals onze expo, maar ook met andere gebeurtenissen waarbij we onze vereniging in de kijker lieten zetten. Wij danken dan ook de pers voor hun interesse. EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
LID WORDEN? Wil je lid worden van onze vereniging? Een goede keuze! Met veel plezier heten we jou welkom in onze grote familie. Voor slechts €7,50/jaar ben je volwaardig lid en kan je meedoen met tal van activiteiten, waar je nog eens een leuke ledenkorting op kan verwachten. EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
Indien   jouw   browser   gebruik   maakt van   HTTPS   (een   uitbreiding   op   het HTTP-protocol     met     als     doel     een veilige    uitwisseling    van    gegevens), kan   dit   problemen   geven   om   weer te geven.