OVER ONS ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Over de ‘Orde van Hingene’

Onze    vereniging    bestaat    sinds    2012    dankzij    de    positieve    insteek    van    sympathisanten    en    steun    van    onze    leden.    Als    socio-culturele    en heemkundige   kring   proberen   wij   een   online   archief    aan   te   leggen   met   foto's,   films,   objecten   en   andere   waardevolle   zaken.   Het   online   archief   zal steeds   GRATIS   te   raadplegen   zijn.   Het   gratis-verhaal   trekken   we   trouwens   ook   door   naar   onze   expo's.   Heemkunde   moet   toegankelijk   zijn   voor iedereen. Ons   project   " Een   hart   voor   Hingene "    bestaat   uit   het   beschermen   en   bewaren   van   het   cultureel   en   volk   patrimonium   van   de   gemeente   Hingene. De   taak   van   onze   bestuursleden   bestaat   uit   het   verzamelen   van   foto’s,   anekdotes,   filmpjes   en   andere   objecten,   maar   bestaat   ook   uit   het   beheren van   het   archief   en   de   website   www.eenhartvoorhingene.be.   Met   veel   plezier   helpen   wij   mensen   verder   met   hun   vragen   over   opzoekingswerk,   maar soms moeten wij hen doorverwijzen naar de instanties die hen hierbij het snelst kunnen bijstaan. “Op een ludieke manier met geschiedenis omgaan is leuk en boeiend!” Natuurlijk   kan   onze   vereniging   niet   blijven   bestaan   zonder   de   steun   van   leden,   sympathisanten   en   sponsors.    Daarom   bedanken   wij   iedereen die in onze vereniging wil geloven. Bekijk hier alvast ons fotoalbum .
Logo Orde van Hingene
RAAD VAN BESTUUR Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden wel ‘ondersteunend bestuurslid' genoemd. EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
MEER INFO MEER INFO

Onderaan vindt je de Faro Erfgoedkaart.

KRANTENKNIPSELS In de loop der jaren hebben we de interesse kunnen wekken van de pers. Dit met tal van evenementen zoals onze expo, maar ook met andere gebeurtenissen waarbij we onze vereniging in de kijker lieten zetten. Wij danken dan ook de pers voor hun interesse. EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
PERSARTIKELEN PERSARTIKELEN
LID WORDEN? Wil je lid worden van onze vereniging? Een goede keuze! Met veel plezier heten we jou welkom in onze grote familie. Voor slechts €7,50/jaar ben je volwaardig lid en kan je meedoen met tal van activiteiten, waar je nog eens een leuke ledenkorting op kan verwachten. EENHARTVOORHINGENE@GMAIL.COM
MEER INFO? KLIK HIER MEER INFO? KLIK HIER
Indien    jouw    browser    gebruik    maakt van    HTTPS    (een    uitbreiding    op    het HTTP-protocol     met     als     doel     een veilige    uitwisseling    van    gegevens), kan   dit   problemen   geven   om   weer   te geven.