Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1980 Naam bij oprichting:  Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve Begin   1979   werd   in   de   schoot   van   de   plaatselijke   Landelijke   Gilde   een   werkgroep   Heemkunde   opgericht.   Een   jaar   later   op   9   juni   1980    had   de stichtingsvergadering    plaats    van    de    vereniging    zonder    winstoogmerk    “Ons    Klein-Brabants    Boerenerf,    Havesdonckhoeve” ,    museum    van    oud landbouwalaam   en   volks-huisraad.   Een   initiatief   dat   met   de   geestdriftige   inzet   van   bestuur,   leden   en   met   de   medewerking   van   vele   mensen   uit   Klein- Brabant werd gerealiseerd en waaraan nog bestendig wordt verder gewerkt.  De   achttiende   van   de   oogstmaand   1979   opende   de   heer   burgemeester   J.   Van   Eetvelt   op   plechtige   wijze   het   museum.   De   vzw   Ons   Klein-Brabants Boerenerf   Havesdonckhoeve,   heeft   als   doelstelling   het   oud   landbouwalaam   en   volkshuisraad   uit   eigen   streek   en   omgeving   te   verzamelen   om   het   in   zijn eigen kader onder te brengen, te beschermen tegen verder verval, tentoon te stellen en te bewaren voor het nageslacht.  Het museum heeft de verwaandheid iets voor te hebben op vele anderen : het blijft niet bij een doodse aangelegenheid.    Met   de   Havesdonckhoevefeesten   die   jaarlijks   plaatsvinden   de   zondag   ná   15   augustus   -   halfoogst   -   wordt   steeds   een   bepaald   thema   uitgewerkt.   Zo kan   de   bezoeker   zich   met   een   beetje   verbeelding   in   de   leefwereld   van   weleer   wanen,   als   het   ware   door   het   Klein-Brabant   van   vroeger   stappen.   Aldus wordt   de   verzameling   in   haar   eigen   kader      voor   een   stuk   opnieuw   tot   leven   gewekt.   Op   die   manier   tracht   Ons   Klein-Brabants   Boerenerf   Havesdonckhoeve vzw,   een   levendig   museum   te   zijn,   een   museum   met   een   hart,   waar   men   in   schuur   en   stal   naast   oud   landbouwalaam   ook   nog   wat   stof   kan   aantreffen   en dieren op de binnenhof. Kortom het beeld van de boerderij uit het Klein-Brabant van weleer wordt terug opgeroepen. Ons   Klein-Brabants   Boerenerf   streeft   er   naar   het   Havesdonckhoevemuseum   een   zo   volledig   mogelijk   geschiedkundige   waarde   mee   te   geven.   Zo   reikt   het initiatief in elk geval verder dan een louter inspelen op een gevoel van nostalgie.   Een   eerbiedwaardig   ruraal   erfgoed   blijft   de   verzameling   alleszins.   Het   zijn   immers   voorwerpen   waaraan   hand   en   hart   en   geest   kleven   van   het   Klein- Brabantse voorgeslacht.   Met   dit   museum   wil   de   vzw   Ons   Klein-Brabants   Boerenerf   Havesdonckhoeve   dan   ook   hulde   brengen   aan   deze   harde   werkers.   Her   en   der   worden monumenten   en   standbeelden   opgericht.   Dit   museum   is   een   monument,   een   standbeeld,   een   hulde   aan   al   de   mensen   uit   alle   leefgemeenschappen   van Klein-Brabant die met deze volkshuisraad en dit alaam geleefd en gewerkt hebben.   Op   het   erf   van   de   Havesdonckhoeve   kan   ook   de   oude   heropgerichte   afwateringssluis   uit   de   Scheldedijk   van   het   Spierenbroeck   bezocht.   Aan   de   ingang werd Donatus Kwik gestandbeeld. Boerenzoon uit Nattenhaasdonck en figuur uit het boek “Het Goudland” van Hendrik Conscience.   Met   hun   reus   Donatus   Kwik   gaan   de   Donatus   Ghesellen    geregeld   naar   folkloristische   reuzenstoeten   in   binnen-   en   buitenland.   Ook   aan   de   “Week   van de   Smaak”   doet   het   museum   mee.   Uit   de   stenen   houtoven   van   de   boerderij   zijn   er   dan   typische   boerengerechten   van   vroeger.   Wanneer   de   thema’s   het toelaten   wordt   ook   deelgenomen   aan   de   Erfgoeddag   en   de   Monumentendag.   Verder   werkt   het   Havesdonckhoevemuseum   eveneens   mee   bij   activiteiten van andere plaatselijke verenigingen o.a. de tweejaarlijkse Heksentochten van de Landelijke Gilde. Voorzitters Germain Moeyens (?-…)     Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve vzw Status vereniging: Actief Contactgegevens: Frans Spiessens, Koningin Astridlaan 154 – 2880 Bornem E-mail: havesdonckhoeve@skynet.be WEBSITE