FC Rap en Vrolijk VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1973 Naam bij oprichting:  FC Rap en Vrolijk Op    24   januari   1973   werd   onder   impuls   van   de   gekende   sportfiguur   Pierre   Blommaert   de   voetbalploeg   F.C.   Rap   en   Vrolijk   in   het   leven   geroepen. Reeds   geruime   tijd   deden   verschillende   jongens   uit   Hingene   en   omstreken   aan   zaterdagvoetbal,   door   vriendenclubs   uit   het   omliggende   uit   te   nodigen.   En werd   dan   met   deze   mensen,   die   intussen   goed   waren   verzekerd   door   de   ploeg,   in   dezelfde   zin   verder   gewerkt,   alhoewel   altijd,   niet   met   de   gewenste resultaten.   Maar   langzaam   kwam   men   tot   een   homogeen   geheel,   zodat   de   prestaties   erop   verbeterden.   Het   seizoen   1973-1974   werd   zelfs   afgesloten   met een   reeks   van   17   wedstrijden   zonder   nederlaag,   waaronder   tegen   verschillende   gereputeerde   ploegen.   In   1974   ontstond   dan   de   Klein-Brabantse voetbalbond   en   men   besloot   in   deze   competitie   van   start   te   gaan.   Maar   intussen   kwamen   de   moeilijkheden.   Men   kon   niet   meer   over   het   terrein beschikken   waarop   de   thuiswedstrijden   gespeeld   werden.   Er   moest   dus   uitgekeken   worden   naar   een   geschikt   speelveld,   het   werd   gevonden   naast   de instellingen   van   FC   Volharding   Wintam.   Ingevolge   de   beperkte   tijd,   die   er   was   om   de   bespeelbaarheid   volledig   te   verzekeren,   stond   R.V.   voor verschillende problemen gedurende de lange regenperiode. In   1975   was   men   volop   bezig   het   hele   terrein   te   verbeteren   met   het   oog   op   het   komende   seizoen.   Alvorens   de   competitie   van   start   ging   werden   nog enkele   vriendenwedstrijden   betwist,   waaronder   een   tornooi   met   verscheidene   ploegen   te   Kapelle   op   den   Bos,   met   als   resultaat   een   derde   plaats,   en   de beker   van   de   fairplay.   In   reeks   A   van   de   Klein-Brabantse   voetbalbond   werd   een   vierde   plaats   behaald,   en   voor   de   2de   maal   in   hetzelfde   seizoen   werd   de fairplaybeker veroverd, wat getuigt dat bij “Rap en Vrolijk” een sportieve mentaliteit heerste. Het   secretariaat   was   in   1976   gevestigd   in   de   Beukelbaan   62   te   Hingene.   Spelers   die   zich   wilden   aansluiten   tot   deze   ploeg   moesten   zich   op   dit   adres aanmelden.   Dankzij   de   steun   van   garagehouder   P.   Van   Laer ,   en   de   goede   zorg   van   F.   Merckx ,   lokaalhouder   café   “Scheldeland”,   Vleminckxstraat   17,   te Hingene,   werd   voor   elke   thuiswedstrijd   iets   te   eten   aangeboden.   In   dat   jaar   werd   er   ook   een   sympathisantenclub   opgericht,   die   een   ledenaantal   had   van 100 sympathisanten. Jaarlijks werd een plezierreis ondernomen, bv. naar Luxemburg (1976), en ook werd er voor een gezellig samenzijn gezorgd. Het   bestuur   bestond   in   1976   uit:   Voorzitter:   Van   Herbruggen   Hendrik ,   tevens   scheidsrechter;   ondervoorzitter:   Blommaert   François   (Swa   voor   de vrienden) en secretaris: Blommaert Pierre . Ploegafgevaardigde   en   afgevaardigde   voor   de   cultuurraad   gemeente   Hingene:   Mw.   Blommaert   Myriam .   Bestuursleden:   Bovijn   Willy ,   Cornelis   Rudy , Van Battel Jan . Het spelerspotentieel bestond uit: Bovijn   Willy,   Van   Praet   François,   Van   Straeten   Erwin,   Smet   François,   Blommaert   Pierre,   Debehets   René,   Blommaert   François,   Cornelis   Rudy,   Maesschalk Eddy, Stolle Roger, Backeljau Jean-Pierre, Van Battel Jan, Croes Louis, Schelfhout Henri, De Bondt Karel, Cools Karel, De Decker Jan, Villarin André. Jaren   later   kwamen   er   nog   verschillende   spelers   bij.   Smalend   werd   er   in   Hingene   ook   wel   eens   gesproken   van   FC   Traag   en   Triestig.   De   ploeg   zou uiteindelijk ophouden te bestaan. Een vriendenclub ging ten onder, maar liet een mooie geschiedenis achter zich.   FC Rap en Vrolijk Status vereniging: Niet Actief