Een reis door de tijd ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Polder Een polder is, net als een gemeente, een openbaar bestuur dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer binnen haar gebied. De polder Vliet en Zielbeek situeert zich in Klein-Brabant- Vaartland, het zuid-westen van de provincie Antwerpen, de polder is actief op de gemeenten Bornem, Puurs, Sint Amands, Willebroek, Kapelle op den Bos, Londerzeel en Buggenhout. De polder beheert de benedenlopen van de waterlopen Vliet en Ziellbeek. Meer info: www.poldervlietenzielbeek.be

1900

Alfons   Bruggeman   -   De   Munter   koopt   een   stuk   grond   van   Philippe   De   Pooter   -   Van   Hoogendorp,   in   de   Molenwijk   in   Wintam.   Op   dat   stuk   grond   bouwt   hij een houten graanwindmolen. 26 juni: Opening van de nieuwe Sint Stefanuskerk.

1901

P. Lamot wordt commissaris-voorzitter van het polderbestuur. Philippe De Wachter is secretaris. Overlijden van Leopold Mees, gemeenteraadslid en oud-onderwijzer en schrijver van de Geschiedenis der gemeente Hingene (1894).

1903

15 november: Hertog Joseph d'Ursel overlijdt en wordt begraven in Hingene. Joseph   d'Ursel   wordt   opgevolgd   door   hertog   Robert,   die   tot   1955   op   het   kasteel   van   Hingene   woont.   Tijdens   WO   I   is   hij   vrijwilliger   en   haalt   de   graad   van commandant. Tot 1936 is hij senator voor Mechelen. Hij is gehuwd met Sabine de Franquevillard.

1904

Robert d'Ursel (°Brussel 1873 +1955), 7de hertog van Ursel, wordt burgemeester van Hingene (tot 1921).

1905

29   november:   bij   erfenis   komt   de   Koutermolen   toe   aan   hertog   Robert   d'Ursel   -   Franquet   de   Franqueville.   De   molen   wordt   verkocht   aan   molenaar   Op   de Heyde. Viering van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid.

1906

A. Aertssens wordt secretaris van het polderbestuur. 7 augustus: Kardinaal Mercier wijdt de Sint Stefanuskerk.

1907

27 maart: Alfons Bruggeman - De Munter overlijdt. Al zijn goederen, inclusief de graanwindmolen, komen toe aan zijn weduwe en zijn kinderen. Architect J. Caluwaers (°Eikevliet 1863 +Brussel 1948) ontwerpt en bouwt de grafkelder voor de familie d'Ursel, naast de kerk van Hingene.

1908

Charles Lefebvre wordt commissaris-voorzitter van het polderbestuur. Begin bouw Sas van Hingene-Wintam.

1910

De getijdemolen wordt afgebroken, en bijhorende gebouwen worden omgevormd voor landbouwdoeleinden. Oprichting eerste vakvereniging mandenmakers.

1912

Staking mandenmakers in Hingene.

1917

De Zusters van de Christelijke Scholen richten in Eikevliet onderwijs in. Ze beheren de school tot 1971.

1920

Oprichting turnkring Sterk en Vroom te Wintam.

1921

Juliaan Thielemans (°Hingene 1866) wordt burgemeester van Hingene (tot 1927). 8 mei: herdenking oorlogsslachtoffers met stoet en standbeeld.

1922

12   november:   het   Sas   van   Hingene-Wintam   wordt   ingehuldigd.   Het   is   de   toegang   uit   de   Rupel   naar   de   nieuwe   kanaalarm,   waarvoor   de   graafwerken   in 1908 begonnen. De werken werden tijdens WO I echter stilgelegd. Openstelling van deze sluis betekent minder trafiek in Klein-Willebroek.

1924

De graanwindmolen van de familie Alfons Bruggeman - De Munter in de Molenwijk wordt afgebroken.

1927

W. Van Kerckhoven (°1889 Hingene +1972) wordt burgemeester van Hingene (tot 1972).

1928

Petrus Jozef August Claesen (°Hingene 1868 +Hingene 1937) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1936).

1931

M. Beeckman wordt dijkgraaf van het polderbestuur. L. Talboom is één van de commissarissen.

1935

Oprichting voetbalclub F.C. Hingene

1936

Karel Segers (°Hingene 1914) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1975).

1938

Bouwjaar van het nieuwe gemeentehuis van Hingene. 10 september: Inhuldiging gemeentehuis van Hingene. 30 oktober: Oprichting van voetbalclub Volharding Wintam.

1939

Jachtpaviljoen de Notelaer raakt in onbruik. Omwille van het dreigend oorlogsgevaar wordt in september de Algemene Mobilisatie afgekondigd.

1940

Bij de aanleg van het vliegveld wordt de Koutermolen afgebroken. 10 mei: Begin Wereldoorlog 2. 10   mei:   Te   Deurne   heeft   de   I/1Lu   omstreeks   04u45   de   basis   verlaten   om   naar   haar   oorlogsvliegveld   te   Hingene   uit   te   wijken.   Twintig   minuten   later komen   de   Duitse   bommenwerpers   net   te   laat   aan   te   Deurne   en   bombarderen   het   velaten   vliegveld.   De   groep   installeert   zich   te   Hingene.   Er   is   slechts één van de vier Bofors 40mm luchtafweerkanonnen beschikbaar. 11   mei:   De   regimentsstaf   werkt   nog   steeds   vanuit   Thisnes.   De   verschillende   groepen   staan   echter   elk   onder   het   operationeel   bevel   van   een   legerkorps en   de   rol   van   de   staf   is   eerder   beperkt.   Hannuit   ligt   echter   in   de   Duitse   opmarsroute   naar   Waals-Brabant   en   daarom   besluit   Froidart   die   avond   om   zich te Hingene te vestigen. De verplaatsing vindt plaats tussen 18u30 en 22u00. 11    mei:    De    I/1Lu    wordt    te    Hingene    continu    overvlogen    door    vijandelijke    vliegtuigen    en    regelmatig    gemitrailleerd    vanuit    de    lucht,    zonder noemenswaardige   schade.   Een   colonne   van   het   Franse   7de   leger   trekt   langsheen   het   vliegveld   richting   Nederland.   De   vliegtuigen   van   de   VIde   groep   die Hanuit   verlaten   hebben   landen   te   Hingene,   maar   stijgen   even   later   weer   op   richting   Peutie.   Na   de   middag   land   te   Hingene   een   Britse   Hurricane.   De piloot is gewond en wordt door Kpt Eeman per auto naar Wevelgem gebracht zodat hij de eigen linies kan vervoegen. 11   mei:   Tijdens   een   verkenningsmissie   boven   Kanne   en   Eben-Emael   wordt   de   N18   met   Sergeant   Boute   en   Onderluitenant   Berhaut   neergehaald.   De beide   bemanningsleden   kunnen   veilig   landen   en   slagen   er   in   om   Hannuit-Thines   te   bereiken.   Die   middag   krijgt   de   groep   het   bevel   om   naar   Hingene   uit te   wijken.   De   verplaatsing   verloopt   zonder   problemen,   maar   Hingene   is   reeds   ingenomen   door   de   Iste   groep   en   er   is   geen   plaats   meer   voor   de   Rode Sioux.   Na   enkele   uren   wachten   wordt   de   groep   tenslotte   doorgestuurd   naar   het   vliegveld   van   Peutie.   Na   aankomst   blijkt   dat   de   veldkeuken   onderweg   is blijven staan en de manschappen moeten zich tevreden stellen met hun noodrantsoenen. 12   mei:   De   commandopost   van   het   regiment   wordt   die   ochtend   geopend   te   Eikevliet,   van   waar   Kolonel   Froidart   vlot   in   verbinding   kan   staan   met   de   staf van   de   militaire   luchtvaart   en   het   vliegveld   van   Hingene.   De   volgende   dagen   wordt   op   de   staf   druk   gewerkt   aan   het   verplaatsen   van   de   verschillende groepen naar vliegvelden in het westen van het land. 12   mei:   Tijdens   de   nacht   van   11   op   12   mei   wordt   te   Hingene   Sgt   Vlieger   Gudenkauf   van   het   1/I/1Lu   levensgevaarlijk   gewond   wanneer   een   nerveuze schildwacht   meent   een   Duitse   parachutist   gezien   hebben   en   daarbij   het   vuur   opent.   Drie   Fox   toestellen   stijgen   op   om   dringende   berichten   over   te brengen.   Voor   de   eerste   verkenningsmissie   boven   vijandelijk   gebied   worden   Sgt   Degreef   en   Lt   Dierickx   in   toestel   nummer   64   naar   de   Noorderkempen gestuurd   om   de   Duitse   opmars   na   te   gaan.   Deze   vlucht   zou   door   vijf   Franse   Morane   jachttoestellen   moeten   beschermd   worden,   maar   deze   dagen   niet op. 15   mei:   Het   1/I/1   ontvangt   al   vroeg   op   de   ochtend   vijf   nieuwe   verkenningsmissies   boven   de   Kempen.   Slechts   één   toestel   keert   ongedeerd   terug.   Een   Fox wordt   bij   Herentals   door   de   vijandelijke   Flak   neergehaald.   De   waarnemer   Olt   Eugène   Bossiroy   wordt   hierbij   gewond   maar   de   piloot   Adjt   Marcel   Brosteaux overleeft   ongedeerd   de   crash.   De   beide   mannen   kunnen   te   voet   terugkeren.   Een   tweede   Fox   moet   kort   na   het   opstijgen   rechtsomkeer   maken   naar Hingene   nadat   een   Adjt   Theysen   door   een   kogel   van   op   de   grond   werd   gewond.   De   twee   laatste   toestellen   worden   allebei   neergehaald   voorbij   Lier.   Eén bemanning   wordt   gevangen   genomen.   De   bemanning   van   het   andere   toestel,   Olt   de   Theurx   de   Montjardin   en   Lt   Dierickx,   kan   met   behulp   van   enkele opgeëiste fietsen de K.W. Stelling bereiken en van daar doorreizen naar Hingene. 16   mei:   Bij   de   Iste   groep   worden   die   dag   slechts   twee   korte   missies   uitgevoerd.   Tijdens   de   avond   verlaat   de   groep   het   vliegveld   van   Hingene.   Rond 22u00 is iedereen aangekomen op het nieuwe vliegveld te Belsele. Even later wordt echter een nieuw bevel ontvangen om naar Ursel uit te wijken. 18   mei:   Eskadron   Wielrijders   1ste   Infanteriedivisie   -   Wanneer   om   14u00   het   gros   van   de   infanterie   veilig   weggetrokken   is,   verlaat   het   eskadron   samen met   de   laatste   detachementen   van   het   3Li   zijn   stellingen   om   de   divisie   achterna   te   trekken.   Hierbij   wordt   een   vluchtroute   naar   het   noorden   gekozen.   Via Wintham, Hingene en Bornem zetten de wielrijders koers naar de brug te Temse. Tijdens de aftocht wordt het voorop marcherende 4Li afgedekt. Om   17u30   krijgt   Jones   de   toestemming   om   de   Schelde   over   te   steken.   Anderhalf   uur   later   blaast   de   genie   onder   dekking   van   het   II/4Li   de Scheldebruggen op. De infanterie van de divisie zal per trein verplaatst worden naar Gent. 20   mei:   Op   20   mei   1940   cirkelden   boven   het   luchtruim   van   Hingene   enkele   vliegtuigen   van   het   type   Fieseler   Stoch,   deze   werden   gebruikt   door   de stoottroepen   van   het   invasieleger.   Er   werd   zelfs   gerapporteerd   dat   enkele   toestellen   geland   waren   op   het   vliegveld   van   Hingene   en   de   belangrijkste verdedigingsposten werden ingenomen. 21   mei:   Uit   documenten   over   de   bezetting   blijkt   dat   de   Duitsers   officieel   Hingene   binnentrokken   op   21   mei   1940.   Die   dag   moesten   werden   er   zelfs   al verschillende   mensen   opgeëist   om   het   vliegveld   te   herstellen   (het   Belgische   leger   had   overal   putten   op   het   vliegveld   achtergelaten).   De   bevolking   was erg   op   zijn   hoede   voor   de   bezettingsmacht,   want   ze   herinnerden   zich   de   vorige   bezetting   en   gruwelen   maar   al   te   goed.   Maar   geleidelijk   aan   werd   bekend dat   de   houding   van   de   Duitsers   tegenover   de   bewoners   van   Hingene,   Wintam   en   Eikevliet   erg   “vriendelijk”   was.   Dit   paste   ook   geheel   in   de   Flamenpolitik van Hitler. Ze moesten de Vlamingen voor zich zien te winnen en dat werd goed duidelijk gemaakt aan de bezettingstroepen. Kleine sabotagedaad werden, door De Zwarte Hand, verricht op het vliegplein van Hingene, namelijk het laten leeglopen van een kerosineketel.

1941

Z.E.H. Loos ingehaald als pastoor. Oktober:   De   burgemeester   van   de   gemeente   Hingene   bleef   de   gehele   bezetting   in   functie.   Beide   schepenen   werden   echter   wel   vervangen   in   oktober 1941:   Seps   Robert   door   Dhr.   Vertongen   en   Roelants   Maurits   door   Dhr.   Kegels.   De   gemeentesecretaris   en   de   ontvanger   bleven,   net   als   de   burgemeester, op post. Tijdens de bezetting waren er regelmatig conflicten met Duitsgezinden in het college.

1942

3 juli: Toren en oudkoor van de Sint Stefanuskerk tot beschermd monument verklaard.

1943

De Schelde dichtgevroren. De Duitsers voeren uit verschillende kerken klokken weg. Er mag maar één klok blijven per kerk.

1944

Op   4   september   wordt   Hingene   bevrijd   door   het   Engels-Canadese   leger.   Van   deze   polderdorpen   rukken   ze   op   naar   Boom   om   zo   Antwerpen   te   bevrijden   en de haven in te nemen. Oktober: Vanaf half oktober maken we kennis met de vliegende bommen.

1945

Maart: 17 doden door een vliegende bom in Wintam op "Den Hul".

1946

Duiventil Caeneghemhoeve geklasseerd.

1947

De Schelde dichtgevroren. 22 september: In Nattenhaasdonck wordt de oude kerkheuvel omgedoopt tot pastoor Huveneersheuvel.

1948

Overal herdenkingsfeesten ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Boerenkrijg (1798).

1949

G. Leyers wordt secretaris van het polderbestuur. Z.E.H. Meeûs wordt pastoor van parochie Wintam. 18 september: Viering pastoor Ceuppens voor zijn 25 jaar priesterschap. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY) (Bron: Boek Groot-Bornem 1900-200 van Juliaan Maerevoet)